Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL SÜTÜ PROGRAMI MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL SÜTÜ EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL SÜTÜ PROGRAMI MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL SÜTÜ EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 OKUL SÜTÜ PROGRAMI MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL SÜTÜ EĞİTİMİ

2 OKUL SÜTÜ PROGRAMI 2013

3 YASAL DAYANAĞI 2013 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI
Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkındaki Tarih ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2012/3741 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2012/75) doğrultusunda uygulanacaktır.

4 OKUL SÜTÜ Doğanın insana verdiği ilk içecek olan ve canlıların büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan mineralleri, proteinleri, vitaminleri, enzimleri ve antikorları bünyesinde barındıran gıda SÜT

5 HANGİ SÜT DAĞITILACAK OKUL SÜTÜ Yağlı, sade, net 200 ml. UHT İçme Sütü

6 UHT SÜT NEDİR? NASIL ÜRETİLİR?
Kısa süreli yüksek sıcaklığın aralıksız akışını içeren 135 °C’den az olmayan uygun sıcaklık-zaman kombinasyonunda, Aseptik olarak kapatılmış ambalajlarda, Oda sıcaklığında muhafaza edildiğinde işlenmiş üründe canlı mikroorganizma veya gelişim kabiliyetine sahip sporların olmadığını ve uygulanan ısıl işlemin yeterliliğini gösteren, Kapalı ambalajların 30 °C’de 15 gün veya 55 °C’de 7 gün inkübasyonundan veya farklı bir yöntemin uygulanmasından sonra ürünlerin mikrobiyolojik olarak stabil kaldığını garanti eden işlemdir. Ultra yüksek sıcaklık/ UHT SÜT

7 AMAÇ OKUL SÜTÜ PROGRAMI
Özel okullar dahil anasınıfları ve ilkokul öğrencilerine uzun ömürlü içme sütü dağıtarak Çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlamak Süt Tüketim Alışkanlığı kazanılmasını sağlamak

8 NEDEN OKUL SÜTÜ ÖĞRETİR BAŞARIYI ARTIRIR GÜÇLÜ VE ZİNDE KILAR R

9 DÜNYADA OKUL SÜTÜ Dünyada 80’den fazla ülkede değişik dönemlerde okul sütü projeleri uygulandı. ABD’de üretilen sütün %6 sı Okul Sütü Programlarında değerlendiriliyor. Danimarka  (1902), İsveç  (1903) okul beslenme programlarının uygulanması için il yöneticilerine yasal sorumluluklar yüklemiş. Çin, Romanya, Mısır, Portekiz, İran, Tayland, Guatemala, Vietnam gibi pek çok ülkede okul sütü programı başarıyla yürütülüyor.

10 AVRUPA BİRLİĞİNDE OKUL SÜTÜ
Avrupa Birliği ülkelerinde, çocuk beslenmesinin öncelikli konuları arasında yer alıyor ve 30 yılı aşkın süredir çeşitli şekillerde uygulanıyor. eğitim ve öğretim yılında 22 Üye Devlet, ton süt dağıtımı yaptı. eğitim ve öğretim yılında 27 Üye Devlet, ton süt dağıtımı yaptı. Okul Sütü Programları, Avrupa Birliği Ülkelerinde tarımsal subvansiyonlar sınıfına alınarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumlarınca uygulanıyor.

11 TÜRKİYE’DE OKUL SÜTÜ İlk defa okullarda süt dağıtımı Amerika yardımı ile başladı. Bu uygulamada süt tozu dağıtıldı. İkinci uygulama SYDF bütçesinden yılları arasında oldu. 4 ilde uygulandı. Üçüncü uygulama Ulusal Süt Konseyince yıllarında 4 ilde sınırlı okullarda yapıldı. Değişik İl ve İlçelerde Mahalli İdareler tarafından uygulamalar yapıldı. Kapsamlı uygulama 2012 yılında başladı.

12 DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE SIVI SÜT TÜKETİMİ (milyon ton)
FİNLANDİYA 157,0 İNGİLTERE 100 İSVEÇ 128,0 İTALYA 63,0 BREZİLYA 70,8 AVRUPA ORTALAMASI 70,0 ABD 92,1 AVUSTRALYA 100,3 SUUDİ ARABİSTAN 51,0 TÜRKİYE 26,2

13 Program Takvimi OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI HAKKINDAKİ BAKANLAR KURULU KARARI 10 EKİM 2012 OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ 15 KASIM 2012 OKUL SÜTÜ İHALESİ 09 OCAK 2013 EĞİTİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ 12-13 OCAK 2013 İL OKUL SÜTÜ KOMİSYONLARININ EĞİTİMİ 16 OCAK 2013 TANITIM BASIN BİLGİLENDİRME OCAK 2013 KAMUOYU TANITIM FAALİYETLERİ YIL BOYU ÖĞRETMENLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ 15 OCAK 2013 – 21 OCAK 2013 EĞİTİM 15 OCAK 2013 – DÖNEM BOYU OKUL SÜTÜ ÜRETİMİ 20 OCAK 2013 DAĞITIM 04 ŞUBAT MAYIS 2013 DENETİM SÜREKLİ İCMALLERİN HAZIRLANMASI DAĞITIMI TAKİP EDEN AYIN 5. GÜNÜ HAKEDİŞLERİN ÖDENMESİ DAĞITIMI TAKİP EDEN AYI İÇİNDE

14 ÖRNEK UYGULAMA:İRAN En kapsamlı süt programlarından biri
Okul öncesi ve ilkokul öğrencisi 13 milyon çocuk Haftada 3 kez UHT süt dağıtımı Devlet bütçesi

15 2012 OKUL SÜTÜ ÖZET BİLGİ Okul Sayısı 30.885 Öğrenci sayısı(kişi)
Dağıtım Gün Miktarı 48 Toplam Dağıtılacak kutu sayısı(adet) Öğrenci Başına Dağıtılacak Günlük Süt Miktarı (ml) 200 Toplam süt miktarı (ton) 60.392

16 OKUL SÜTÜ AMBALAJI

17 *Bağımsız anaokullarına dağıtılmayacaktır.
PROGRAMIN AMACI Özel okullar, anasınıfından itibaren dördüncü sınıf öğrencileri dahil olmak üzere; okul öncesi ve ilkokulu öğrencilerine uzun ömürlü kutu süt dağıtılarak, çocukların dengeli beslenmesini sağlamak suretiyle gelişme oranlarını arttırmaktır. *Bağımsız anaokullarına dağıtılmayacaktır.

18 Bağımsız anaokullarına süt dağıtılmayacaktır
!!!... Bağımsız anaokullarına süt dağıtılmayacaktır

19 İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları
Okul Sütü Komisyonu’nun sekretarya görevinin yürütülmesi, Sütlerin okullara ulaştırılmasının kontrolü, uygun şartlarda muhafazası, tüketilmesi ve atık kutuların geri dönüşümünün sağlanması için Okul Sütü Komisyonu ile gerekli işbirliğinin yapılması, Öğrencilerin gelişme oranları ve süt tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerin tespiti konularında il sağlık müdürlükleri ile koordinasyon içerisinde çalışılması,

20 İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları
Dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak il okul sütü komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu (ek-1) takip eden ayın 5. iş gününde yükleniciye bildirmek. İlçe millî eğitim müdürleri ile okul müdürlerine eğitim verilmesi,

21 İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları
Programının okullarda uygulanmasının takip ve kontrolü, Aylık ilçe icmali nin il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesi,

22 Okul Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları
Okullarda en az üç kişilik “Okul Sütü Kabul Komisyonu” oluşturulması Okul Sütü Kabul Komisyonu: Okul müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı, en az bir öğretmen ve okul aile birliği başkanı veya üyesi, Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında müdür yetkili öğretmenin başkanlığında iki öğretmen, öğretmen sayısı yetersizse muhtar veya azalardan birinden oluşturulur

23 Okul Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları
Afişleri öğrencilerin görebileceği uygun yerlere asılması, Veli, Öğretmen ve öğrencilere program konusunda eğitim verilmesi, Program hakkında velilere bilgilendirme yapılması ve dağıtım öncesinde veli izninin okul sütü dağıtımı izin formu (ek-3) doldurulmasını sağlamak.

24 Okul Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları
Veli izni olmayan öğrencilerin bilgilerini e-Okul sistemine işlenmesi, Herhangi bir öğrencide süt alerjisi ve/veya süt içilmesinden kaynaklanan rahatsızlıkların gelişmesi durumunda 112 Acil Yardım Merkezinin aranması veya velisinin bilgisi dahilinde en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi,

25 Okul Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları
Süt alerjisi ve/veya süt içilmesinden kaynaklanan rahatsızlıkların gelişmesi durumunda sınıf öğretmeni tarafından Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formu ’ (ek-4) nun doldurulması, *Sınıftaki bütün öğrencilere doldurulacak. Velileri ve sağlık uzmanları aracılığıyla süt alerjisi ve/veya laktoz intoleransı olduğu tespit edilen öğrencilerin, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilmesi ve bu öğrencilerin program dışında tutulması,

26 Okul Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları
Süt içim zamanının belirlenmesi ve öğretmen nezaretinde içilmesinin sağlanması, Aylık okul icmali (ek-5) nin düzenlenmesi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesi,

27 İl Milli eğitim müdürlükleri tarafından il icmallerine esas teşkil edecek teslim alma tutanakları (ek-6) ile birlikte aylık okul icmallerini(ek-5) düzenleyerek her ayın ilk iş günü il/ilçe MEM’lere elektronik ortamda ve yazı ile göndermek, Karşılaşılan diğer sorunların Okul Sütü Komisyonuna iletilmesi, Okul sütü kolilerinin birbirine zarar vermeyecek şekilde güvenli, serin, kuru ve güneş almayan ortamlarda muhafaza edilmesi ve depolanması,

28 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ
SÜT DAĞITIMI YAPILAN SINIFLARIN ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ 1. Öğrencileri süt hakkında bilgilendirmek, 2. Süt hassasiyeti tespit edilen öğrencileri okul idaresine bildirmek ve dağıtım programının dışında tutmak, 3. Dağıtım öncesi okul sütlerinin kullanım tarihini kontrol etmek,

29 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ
SÜT DAĞITIMI YAPILAN SINIFLARIN ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ 4. Ambalajlarla ilgili Teknik Şartnamede yer alan fiziksel kontrolü yapmak, bombaj, delik, yırtık ve ezik gibi ambalaj bütünlüğünün zarar gördüğü durumlarda bu sütleri dağıtmayarak okul idaresine teslim etmek, 5. Veliler tarafından doldurulan Okul Sütü Dağıtımı İzin Formunu (Ek- 3) e-Okul sistemine kaydetmek, 6. Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formunu (Ek- 4) gününde doldurarak e-okul sistemine kaydetmek,

30 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ
SÜT DAĞITIMI YAPILAN SINIFLARIN ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ 7. Öğrencilerin dağıtılan sütleri sınıfta ve ders boyunca içmelerini sağlamak, açılmış ve bir ders boyunca bitirilmemiş sütleri içirmemek, 8. Kampanya boyunca öğrenci ve velileri bilgilendirmek, eğitim materyallerinden faydalanmalarını sağlamak.

31

32 Okul Sütü Kabul Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları
Yüklenici firma tarafından getirilen sütlerin; kutularının kontrol edilmesi (akma sızma yönünden), sayılması, tutanakla ve sevk irsaliyesi ile teslim alınması, Her bir parti sütten en az 5’er adet şahit numune alınması, 72 saat sonuna kadar gerektiğinde analiz edilmek üzere saklanmasını analiz gerektirmeyen durumlarda numuneleri program dahilinde dağıtmak,

33 DA Dağıtıcı firma okula getirdiği sütleri okul müdürünün göstereceği yere indirmek zorundadır.

34 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKÜRLER


"OKUL SÜTÜ PROGRAMI MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL SÜTÜ EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları