Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELİŞİM İÇİN DEĞİŞİM PROJESİ”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELİŞİM İÇİN DEĞİŞİM PROJESİ”"— Sunum transkripti:

1 GELİŞİM İÇİN DEĞİŞİM PROJESİ”
““ GELİŞİM İÇİN DEĞİŞİM PROJESİ” GEDEP

2 M .Emin KORKMAZ İl Milli Eğitim Müdürü
PROJE YÖNETİCİSİ M .Emin KORKMAZ İl Milli Eğitim Müdürü BİTLİS REHBERLİK SERVİSİ

3 PROJENİN GEREKÇESİ: İlimiz, son yıllarda yapılan merkezi sınavlarda (SBS-YGS-LYS) küçümsenemeyecek başarılara ulaşmıştır. Ulaşılan bu başarıyı sürekli hale getirmek bir zorunluluktur. Bunun için GİDEP adı altında “Birlikte Başaralım Sloganı” yol haritası belirlenmiştir. Her okulumuzun ve öğrencimizin belirlemiş olduğu hedefe ulaşmanın yolu Okul -Aile işbirliği ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle projemiz hazırlanmıştır. Belirlenen hedeflere, öğrencilerimizin mevcut kapasitelerine bir plan dahilinde gerekli destek ve bilimsel çalışmalar yapıldığında artırılabilecektir eğitim öğretim yılında Bitlis ilini model il yapmaktır. BİTLİS

4 PROJENİN AMACI Bitlis ilinde öğrenim gören öğrencilerin YGS, LYS ve SBS’ nin tüm alanlarında en üst düzeyde başarıyı yakalayıp, sürdürülebilir hale getirmektir... BİTLİS

5 PROJENİN SÜRESİ 4 yıl sürecektir. BİTLİS

6 Bitlis il ve ilçelerdeki ortaokul ve lise öğrencileri.
PROJENİN HEDEF KİTLESİ: Bitlis il ve ilçelerdeki ortaokul ve lise öğrencileri. BİTLİS

7 I-BİLGİLENDİRME AŞAMASI
PROJENİN İŞLEYİŞİ:: I-BİLGİLENDİRME AŞAMASI BİTLİS

8 1.Yönetici ve öğretmenlerin Bilgilendirilmesi:
1.1. Bu aşamada il merkezi ve ilçelerimizde 7 gün süreyle tüm okul müdürlerine, proje koordinatörlerine ve rehber öğretmenlere seminerler verilecek. 1.2. Okul Müdürü, Proje koordinatörü ve Rehber öğretmen Proje işleyiş hakkında öğretmenlere bilgilendirme eğitimleri düzenleyecek BİTLİS

9 2. Velilerin bilgilendirilmesi:
2.1.Okul başarısının veli tarafından takip edilmesi. 2.2. Öğrenci-veli ilişkileri, anne-baba tutumları ve etkileri. Veli memnuniyet anketinin yapılması.(Okullar tarafından) 2.3. Ders çalışma ortamları, planlı çalışma ve stres yönetimi. 2.4. Her okul Kasım ayının ilk haftasında projenin tanıtımı ve velinin projedeki görev ve sorumlulukları; Mart ayının ilk haftasında ise projenin işleyiş sürecinin değerlendirilmesi. Okul yönetimi(Okul Müdürü, Okul Proje Koordinatör Öğretmeni, Rehber Öğrt.) tarafından sözlü ve görsel şekilde projenin tanıtımı ve değerlendirme çalışmasını yapacaktır. BİTLİS

10 2.5. Velilerimiz düzenli bir şekilde okuldaki çalışmalar hakkında yazılı e-posta,telefon,SMS ile bilgilendirilerek sürece dâhil edileceklerdir.( Okul Müdürü, Okul Proje Koordinatör Öğretmeni, Rehber Öğrt. Tarafından) 2.6. okul proje ekibi, değerlendirme sınavlarında okul ve ilçe ortalamasının altında kalan öğrenciler için uygun bir çalışma programı ile gerekli tedbirleri alarak, ailelerine rehberlik yapılacaktır.. BİTLİS

11 3. Öğrencilerin bilgilendirilmesi ve danışmanlık.
( Rehber Öğrt ve RAM tarafından) 3.1. Çalışma Ortamı, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri ve Hedef Belirleme konulu bilgilendirmelerin yapılması (05-09 Kasım 2012) 3.2.Okul Başarısında Ailenin Rolü (19-23 Kasım 2012)-(Velilere) 3.3.Sınav Stratejileri ve Test Çözme Teknikleri konularında bilgilendirme eğitimlerinin düzenlenmesi (24-28 Aralık 2012) BİTLİS

12 3.4.Sınava Doğru Anne-Baba Tutumları ve Üst Öğretim Kurumlarının Tanıtımı (ailelere) (07-11 Ocak 2013) 3.5. Sınavda Üç Zaman –Sınav Öncesi, Sınav Anı ve Sınav Sonrası- (11-15 Mart 2013) 3.6.Motivasyon, Sınav Kaygısı, Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi (08-12 Nisan 2013) 3.7.Sınavda Üç Zaman –Sınav Öncesi, Sınav Anı ve Sınav Sonrası- (13-17 Mayıs 2013) BİTLİS

13 II. UYGULAMA AŞAMASI II. UYGULAMA AŞAMASI BİTLİS

14 PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
1.Ders öğretmenleri öğrencilerine kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyecek ve bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını düzenli olarak takip edilecek. Bu iş için performans çizelgesi tutulacak. 1.1. Her okulun bir önceki yılın, başarısını da temel alarak, bu yılki akademik başarı hedefini İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmesi. BİTLİS

15 PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
1.2. Hedef formlarının doldurulması ve sınıf panolarına asılması.(İlk sınavdan sonra sınıf branş öğretmenleri tarafından öğrenci ile birlikte doldurulacak ve her sınavdan sonra sınıf rehber öğretmeni ile birlikte değerlendirilecektir.) 1.3.Sayısal ders öğretmenleri öğrencilerin seviyelerine uygun kolaydan zora doğru, öğrencileri bıktırmadan bir çalışma yürüteceklerdir. BİTLİS

16 PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
1.4.Periyodik bir şekilde öğrencilerin performansları İl MEM’ce yapılacak sınavlarla denetlenecek. 1.5.Öğretmenlerin ders işleyişlerinde zaman zaman zümreleri ile bilgi paylaşımlarında bulunacaklardır. 1.6.Liselerde ders seçerken öğrencilerin ilgi ve istidatları doğrultusunda yapılacak. BİTLİS

17 I. Sınav 12-16 Kasım 2012 II. Sınav 07-11 Ocak 2013
4. Kazanımların Değerlendirilmesine Yönelik “Başarı Değerlendirme Sınav” Takvimi I. Sınav Kasım 2012 II. Sınav Ocak 2013 III. Sınav Mart 2013 IV. Sınav Nisan 2013 . BİTLİS

18 BEKLENEN SONUÇLAR (ÇIKTILAR )
1.Öğrencilerin Test çözme yeteneklerinin geliştirilmesi. 2. Okulların soruna dönük ihtiyaç analizlerinin yapılması. 3.Başarısızlık nedenlerinin belirlenip, giderilmesi. 4. Derslere yönelik hedef ve kazanımların ölçülmesi. 5. Eğitim ve öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi. 6. Okullara yönelik hedef puanların belirlenmesi. 7.Velilerin Eğitim Öğretim sürecine katılımlarının sağlanması. BİTLİS

19 RİSKLER / VARSAYIMLAR 1. Bazı kazanımların ölçülebilir olmaması 2. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin yetersizliği, bu durumun anket sonuçlarıyla tespit edilememesi. 3. Velilerin ön yargılarının olması. (Veliler bilgilendirme yoluyla ve sürece dâhil edilerek ön yargılar ortadan kaldırıldı.) 4-Öğrenci katılımlarının tam sağlanamaması BİTLİS

20 İZLEME DEĞERLENDİRME 1.İl ve ilçelerde sınav odaklı zümre toplantılarının yapılması 2.Okullar bünyesinde sınavla ilgili madde analizlerinin yapılması. 3.Okullar bünyesinde dersler bazında Kazanım Belirtke Tablolarının oluşturulması. 4.Belirtke Tablolarına bağlı olarak eksik konuların giderilmesi için etüt ve kursların düzenlenmesi. 5.Dezavantajlı okullarımızda proje işleyişinin 1, 2, 3 ve 4. ayağı tekrar uygulanacak. BİTLİS

21 İZLEME DEĞERLENDİRME : 6.Okullar talep etmesi halinde, RAM’lar öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik etkinlik düzenleyecek. 7.Proje ekiplerinin aralıklarla sürecin değerlendirilmesi için bir araya gelmesi. 8. Her sınavdan sonra proje il yönetim ekibi alt gruplar kurarak tüm okullarda okul idaresi ve öğretmenlerle birlikte süreç değerlendirilmesi yapılacaktır. 9. Sınav sonuç istatistikleri Bitlis RAM ve Tatvan RAM tarafından toplanıp değerlendirilecektir. Sonuçları sunu haline getirilecektir. . BİTLİS

22 Her yıl revize edilerek devam ettirilecektir.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Her yıl revize edilerek devam ettirilecektir. BİTLİS

23 Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJEYİ HAZIRLAYAN: Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİTLİS

24 TEŞEKKÜRLER 2012 BİTLİS


"GELİŞİM İÇİN DEĞİŞİM PROJESİ”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları