Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE AKTİF EĞİTİMDE MESLEKSEL BECERİLERİN KAZANILMASI T. Çiçek, A. Seyrankaya, İ. Cöcen, H. Yenice, U. Malayoğlu, A. H. Onur, B. Kahraman,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE AKTİF EĞİTİMDE MESLEKSEL BECERİLERİN KAZANILMASI T. Çiçek, A. Seyrankaya, İ. Cöcen, H. Yenice, U. Malayoğlu, A. H. Onur, B. Kahraman,"— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE AKTİF EĞİTİMDE MESLEKSEL BECERİLERİN KAZANILMASI T. Çiçek, A. Seyrankaya, İ. Cöcen, H. Yenice, U. Malayoğlu, A. H. Onur, B. Kahraman, S. Şafak Dokuz Eylül Üniversitesi Müh. Fak. Maden Müh. Bölümü Bornova - İzmir

2 Aktif Eğitim, PDÖ Aktif Öğrenme metotlarından biri olan probleme dayalı öğrenme (PDÖ) günümüzde giderek yaygınlaşan bir eğitim sistemi olmaktadır. Probleme dayalı öğrenme; İyi bilinen klasik öğretilerden farklılıklar gösteren yeni bir yaklaşım olup, eğiticinin gelenekselleşmiş kalıplarında akılcıl değişimlerle çağdaş çizginin yakalanmasını sağlamaktadır. Öğrenciye, meslek yaşantısında karşılaştığı sorunları çözerken mantık yürütme, analiz etme, sentezleme, bilgiye ulaşma ve yorumlama becerisi vermektedir. Düşünen sorgulayan ve araştıran bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

3 Mühendis, “Pratik ve ekonomik değeri olan etkin aygıt, proses, tesis, makinalar ve yapıları yaratmak ve işletmek üzere, bilimsel, teknik ve diğer ilgili bilgi ve becerileri kazanıp kullanan birey” olarak tanımlanır. Bilginin yanında genel ve mesleksel becerilerin bir mühendis için çok önemli olduğu açıktır.

4 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi 2. Bir sistemi, parçayı ya da işlemi tasarımlama becerisi 3. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerileri 4. Deney tasarımlama, deney yapma ile deney sonuçlarını analiz etme, yorumlama becerisi

5 5. Disiplinlerarası çalışma yürütecek takımlarda çalışma becerisi 6. Sözlü ve yazılı olarak etkin ifade ve iletişim kurma becerisi 7. Sorunların mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini algılama becerisi 8. Yaşamboyu öğrenmenin gerekli olduğu bilinci ve etkin öğrenme becerileri

6 Fizik, Kimya, Statik, dinamik, akışkanlar mekaniği, malzeme, termodinamik, teknik resim elektrik, ölçme, bilgisayar, mesleki konular Seminerler, yıliçi projeleri, bitirme projesi

7 Genel Beceriler: Ekip çalışması ve kooperasyon Ekip çalışması ve kooperasyon Kurallara uyma disiplini Kurallara uyma disiplini İyi yazılmış raporlar üretme İyi yazılmış raporlar üretme Sözlü raporlama, iletişim Sözlü raporlama, iletişim Mesleksel beceriler: Mesleki cihaz ve ekipmanları kullanma Malzeme ve prosesleri tanıma Belli bir yöntem ve standartlara bağlı kalarak çalışmak. Deneylerde gözlem, ölçme, yorumlama Sonuçları değerlendirme ve yorumlama Mesleki terminolojiye uygun ve anlaşılır raporlama

8 Laboratuarda yapılan aktiviteler ve öğrencilerin kazandığı bilgi ve beceriler arasında ilişki

9 Aktif eğitimde laboratuar çalışmaları nasıl olmalı ?  Öğrenme hedeflerine uygun Laboratuar çalışmaları  Bireysel çalışmalar için lab. donanımda yeterlilik  Laboratuar öncesi hazırlık  Öğretim elemanının rolü

10 Aktif eğitimde projeler Önşartlar:  Yeterli ön bilgi ve genel beceriler  Yeterli derecede laboratuar deneyimi  Proje ile ilgili bilgilere ulaşım  Lab. donanımında yeterlilik Proje çalışmalarının özellikleri:  3 er haftalık 4 modül  Sunumlar  Proje konuları (Maden Müh.)

11 Aktif eğitimde bitirme projeleri Projenin konusunun belirlenmesi Ortak projeler Danışmanın rolü Lab. ve saha çalışmaları Dış etkiler

12 Aktif eğitimde staj Stajda Mesleksel becerilerin kazanılmasını geliştirme: Stajda problem çözmeye motivasyon Öğrencinin stajdaki konumu, ücretli ve sigortalı İşçi olarak çalışmak Stajda sorumluluk yüklenme Ön staj

13 Son söz Bilimin ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği ve bilginin katlanarak çoğaldığı çağımızda kısa olan bir eğitim sürecinde bir öğrencinin bütün bilgi ve mesleksel becerileri kazanması imkansızdır ve de gereksizdir. Burada esas olan ona mesleğini tam olarak icra edebilmesi için gerekli olan bilgi ve beceriyi yaşamı boyu edinebilme becerisini kazandırmaktır.

14 Teşekkürler !


"MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE AKTİF EĞİTİMDE MESLEKSEL BECERİLERİN KAZANILMASI T. Çiçek, A. Seyrankaya, İ. Cöcen, H. Yenice, U. Malayoğlu, A. H. Onur, B. Kahraman," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları