Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 U.A SİYASİ KURULUŞLAR HAFTA 2 TANIM VE SINIFLANDIRMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 U.A SİYASİ KURULUŞLAR HAFTA 2 TANIM VE SINIFLANDIRMA."— Sunum transkripti:

1 1 U.A SİYASİ KURULUŞLAR HAFTA 2 TANIM VE SINIFLANDIRMA

2 2 TANIM DEVAM U.A Kuruluşları Devletlerden Ayıran Özellikler: 1. Ülke veya uyrukluk bağı ile bağlı insan topluluüu yok 2. Buyruk verme ve uymaya zorlama yetkisinin yokluğu 3. İrade açıklaması ile ortaya çıkma 4. İşlevsel kişilik

3 3 Sınıflandırma 1. Evrensel Örgütler 2. Bölegesel “ 3. Genel ya da Siyasal Ö. 4. Uzmanlaşmış ya da Teknik Ö. 5. Eşgüdüm Sağlayan Ö. 6. Ulus-üstü ya da Supranasyonel Ö.

4 4 U.A Örgütlerin Yapısı Üyeler A) Devletler B) Belli koşullarda devlet niteliği kazanmamış topluluklar Üyelik A) Tam Üyelik B) Ortak Üyelik C) Gözlemci

5 5 Üyelik Statüsü A) Üyeliğe Kabul 1. Açık U.A Örgütler 2. Kapalı U.A Örgütler B) Üyelik Çeşitleri 1. Asli Üyeler 2. Sonradan Kabul Edilen Üyeler

6 6 Üyelik Statüsü C. Üyeliğin Sona Ermesi 1. Çekilme 2. Çıkarılma ya da ihraç * Kurucu anlaşmada madde varsa, kurucu anlaşma uygulanır. Yoksa, 1969 Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi uygulanır.

7 7 Organlar A) Kuruluşu ve Yapısı 1. Ana Organlar: Kurucu anlaşma ile kurulur. 2. İkincil Nitelikte Tali Organlar: Yetkili ana organlar tarafından kurulur.

8 8 Organların Sınıflandırılması A) Devletlerin tümününün temsil edilip edilmemesine göre: 1. Bütün üyelerin katıldığı organlar 2. Belirli sayıda üyelerin.... B) Organların ana görevlerine göre: 1. Yol gösterici ve genel siyaseti saptayıcı organlar

9 9 Organların Sınıflandırılması 2. Karar organları 3. Yürütme ve yönetim organları 4. Denetim organları C) Organları oluşturan üyelerin niteliklerine göre: 1. Hükümet temsilcilerinden oluşan organlar

10 10 Organların Sınıflandırılması 2. Bağımsız örgüt görevlilerinden oluşan organlar 3. Üye devletlerin milletvekillerinden oluşan organlar D) Organların kurulmasında başvurulan yöneteme göre: 1. Kurucu anlaşma 2. Organ kararı

11 11 Organların Sınıflandırılması Geleneksel U.A Örgütlerin sahip olduğu organlar: 1. Genel kurul ya da Parlamenter Meclis 2. Karar vermekle veya kısmen yürütmekle görevli bir organ 3. Genel Sekreterlik

12 12 Organların Görevlileri A) Hizmet Sözleşmesi ile bağlı olanlar B) Geçici olarak görevlendirilenler 1. Bağımsız kişiler 2. Devlet temsilcisi ya da birey


"1 U.A SİYASİ KURULUŞLAR HAFTA 2 TANIM VE SINIFLANDIRMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları