Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN İLKELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN İLKELERİ"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN İLKELERİ

2 AB HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ
AB Hukukunun Kaynağını Üye Devletlerle Yapılan Antlaşmalar Oluşturur. Antlaşmalarla Üye Devletlerin Egemenlik Haklarından Bir Kısmı AB Kurumlarına Bırakılmıştır. Antlaşmalar, “AB Anayasası” Gibi Bir İşlev Görmektedir. Antlaşmalar, Ulusal Hukuk Kurallarından Üstün Nitelik Taşır.

3 AB’NİN TEMEL iLKELERİ AB Antlaşmasının 6.maddesinde birliğin temel ilkeleri olarak şunlar sayılmıştır: Özgürlük Demokrasi İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygı Hukuk devleti

4 AB HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
AB Hukukunun temel ilkeleri, Adalet Divanı kararlarında ortaya konmuştur. Bu ilkeler, dört başlık altında toplanabilir: 1. AB Hukuku Bir Bütün Oluşturur 2. AB Hukuku Özerktir 3. AB Kuralları Üstün Nitelik Taşır 4. AB Kuralları Doğrudan Uygulanır

5 1. AB Hukukunun Birliği Kurucu antlaşmalarda yer alan hükümler, bir bütün teşkil eder. Antlaşma hükümlerinin uygulanması ve yorumunda diğer antlaşmalardan yararlanılır.

6 2. AB Hukukunun Özerkliği
AB organları, üye devletlerden bağımsızdır. Üye devletler, AB organlarının kararlarına müdahale edemezler. AB mahkemeleri ile ulusal mahkemelerin görev ve yetkileri birbirinden ayrıdır. AB hukuku, üye devletlerce yapılan iç hukuk düzenlemelerinden etkilenmez.

7 3. AB Hukukunun Üstünlüğü
AB düzenlemeleri, üye devletlerin kurallarından önce gelir. AB kuralları, kendisiyle çatışan ulusal hukuk kurallarının uygulanmasını durdurur. AB Hukukunun üstünlüğü, sadece ulusal hukuk kurallarını değil, üye devletlerin üçüncü devletlerle yapacakları antlaşmaları da kapsar.

8 4. AB Hukukunun Doğrudan Uygulanması
AB düzenlemeleri, topluluk düzeyinde bağlayıcı bir etkiye sahiptir. AB Hukuku üye devletlerin tamamında aynı şekilde (tek tip) uygulanır. AB düzenlemelerine dayalı olarak doğrudan haklar elde edilip, yükümlülükler konulabilir. Üye devletler, AB düzenlemelerinin uygulanmasını olumsuz etkileyecek tasarruflarda bulunamazlar. AB düzenlemelerinin iç hukukta etkili olabilmesi için, ulusal hukuka adapte edilmelerine gerek yoktur.


"AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN İLKELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları