Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ TANILAMA VE ADAY GÖSTERME SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ TANILAMA VE ADAY GÖSTERME SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ TANILAMA VE ADAY GÖSTERME SÜRECİ

2 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için özel hizmet veya faaliyetlere gereksinim duyan çocuklardır.

3 ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ
Gelişiminin tüm alanlarında yaşıtlarının ilerisindedirler. Erken yürür, erken konuşur, okumayı erken yaşta öğrenirler. Sürekli soru sorarlar, meraklıdırlar. Zihinsel ve fiziksel olarak büyük bir enerjiye sahiptirler. Ayrıntılara dikkat ederler.

4 Orijinal ve eleştirel düşünceye sahiptirler.
Kolayca ezberleme ve ezberlediklerini de uzun süre belleklerinde koruyabilme özelliğine sahiptirler. Orijinal ve eleştirel düşünceye sahiptirler.

5 Uzun süre dikkatlerini bir konu üzerinde yoğunlaştırabilirler.
Sorun çözümünde karmaşık yöntemler kullanabilirler. Uzun süre dikkatlerini bir konu üzerinde yoğunlaştırabilirler. Çabuk öğrenme, kavrama ve akılda tutma özellikleri vardır.

6 Aşırı duyarlı sinir sistemine sahip olmaları normal yaşıtlarına oranla daha fazla hareketli olmalarına yol açabilir. Olgunlaşma daha hızlı bir seyir gösterir.

7 Duyu organları keskindir.
Zengin sözcük haznesine sahiptirler. Kelimeleri doğru telaffuz ederler, yerli yerinde kullanırlar ve akıcı bir konuşmaları vardır. Kendilerinden büyük çocuklarla karmaşık oyun oynama eğilimindedirler.

8 Ancak Bütün Bu Özelliklerin Tamamı Her üstün Çocukta Bulunmaz!

9 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARLA PARLAK ÇOCUKLAR ARASINDAKİ FARKLAR

10 3-Zihinsel ve fiziksel katılım gösterir.
PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN ÇOCUK 1-Sorular sorar. 2-Aşırı meraklıdır. 3-Zihinsel ve fiziksel katılım gösterir. 4-Çılgın, saçma gelen düşünceleri vardır. 5-Çalışmaz, dinlemez görünür ama öğrenir. Sınavlarda başarılıdır. 6-Ayrıntıları dikkate alarak tartışır, zenginleştirir. 7-Grubun ötesindedir. 1-Cevapları bilir. 2-İlgilidir. 3-Dikkatini yoğunlaştırır. 4-İyi fikirleri vardır. 5-Çok çalışır. 6-Soruları cevaplar. 7-Sınıfta üst grubu oluşturur.

11 8-Kolaylıkla öğrenir. 9-Tam olarak öğrenmesi için tekrar gerekir. 10-Düşünceleri anlar. 11-Yaşıtlarıyla zaman harcar. 12-Anlamı yakalar. 13-Ödevlerini tamamlar. 14-Alıcıdır. 8-Zaten biliyordur. 9-Tam olarak öğrenmesi için 1–2 tekrar yeterlidir. 10-Soyutlamalar yapar. 11-Yetişkinlerle arkadaştır. 12-Varsayımlar ortaya atar. 13-Yeni proje atılımlarında bulunur. 14-Ateşlidir.

12 15-Doğru olarak kopya eder.
16-Okulu sever. 17-Bilgileri özümser. 18-Doğru, ardıl bir sonuçtan hoşlanır. 19-Uyanık, dikkatlidir. 20-Öğrendiği kadarıyla tatmin olur. 15-Yeni bir desen yaratır. 16-Öğrenmeyi sever. 17-Bilgilerle oynar. 18-Karmaşıklığa ihtiyaç duyar, kompleks konuları sever hoşlanır. 19-Keskin gözlemcidir. 20-Yoğun öz eleştiri yapar.

13 Üstün yetenekli öğrencilerin tespit edilmesidir.
TANILAMA NEDİR? Üstün yetenekli öğrencilerin tespit edilmesidir. Tanılama Döneminde il genelinde ilköğretim okullarının 4. sınıflarında okuyan öğrencilerden sınıf öğretmenlerince önerilenler tanılamaya alınacaktır. Bu tanılama sonunda kayıt hakkı kazanan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezi eğitim sürecine alınırlar.

14 Bakanlıkça hazırlanacak olan “Gözlem Formu”
ADAY GÖSTERME Bakanlıkça hazırlanacak olan “Gözlem Formu” Mart ayının ilk haftası itibariyle e-okul sistemine yüklenecektir. Bu form sınıf öğretmenince açıklamalar doğrultusunda doldurulup, çıktısı alınarak imzalandıktan sonra onaylanmak üzere okul idaresine verilir.

15 İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÖĞRENCİLERİ
GÖZLEM FORMU Adı Soyadı : Sınıfı:………… Okul Adı : Yaşı : Gözlem Dönemi : Öğrenci T.C.Kimlik No:………………………………… Öğrenci Tel:………………. Öğretmen : Öğretmen Tel:……………. AÇIKLAMA : Lütfen öğrencileri aşağıda sıralanan davranışlara göre derecelendirin. Gözlemlediğiniz davranışların düzeyi ya da derecesini gösteren harfin altındaki kutucuğun içerisine (X) işareti koyunuz. A Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sürekli olarak görülür. B Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sıklıkla görülür. C Söz konusu davranış, bazı etkinliklerde ara sıra görülür. D Söz konusu davranış, hiç görülmez. Sıra No A B C D 1 Anlatılan konuları tekrara gerek duymaksızın öğrenir. 2 Duyduğunu, okuduğunu ve gördüğünü uzun zaman unutmaz ve kolaylıkla hatırlar. 3 Yeni duyduğu ve okuduğu bir kelimeyi yerli yerinde kullanabilir. 4 Yaşıtı çocukların bilmedikleri birçok konuda bilgi sahibidir. 5 Farklı konularda veya herhangi bir ders konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak için soru sorar. 6 Konu ve olayların önemli unsurlarını ayırt eder ve problemleri fark eder.

16 7 Sayılar arasındaki ilişkiyi fark eder. 8 Problem çözümünde yeni teknikler kullanabilir. 9 İlgisiz gibi görünen işlemler arasında ilgi kurabilir. 10 Duygularını yaşıtlarına göre daha yoğun yaşar. 11 Olayların nedenlerini, kanıtlarını ve sonuçlarını öğrenmek için çaba sarf etmez. 12 Bilgilerini yaşamında kullanır. 13 Bir öykünün ya da paragrafın ana fikrini yaşıtlarından daha çabuk ayırt eder. 14 Farklı; ders, zaman ve yerlerde kazandığı bilgileri birlikte yorumlayarak ilginç sonuçlar çıkartır. 15 Doğru sonucu bulmak için mümkün olan en iyi çözümü veya çözümleri düşünür. 16 Karşılaştığı engeller ve sorunlar onun cesaretini kırmaz, aksine azimle yeni deneme ve teşebbüslere yöneltir

17 17 Çok az yardımla veya yardımsız çalışır. 18 Yeni ve orijinal fikirleri, buluşları ve çalışma yöntemleri vardır. 19 Dil edinimleri hızlıdır. 20 Duyduğu yabancı dildeki kelimeleri kolay ezberler. 21 Kelime hazinesi geniştir ve kelimeleri yerli yerinde kullanır. 22 Kavram haritası oluşturulmasında düzeyine ve yaşıtlarına göre daha kapsamlı harita oluşturur. 23 Gittiği yerlerle ilgili hikâye ve tarihi olayları dinlemekten ve araştırmaktan zevk duyar. 24 Anlatılan konuları tekrara gerek duymaksızın öğrenir. 25 Grup sorumluluğu almada isteklidir. 26 Etkinliklerde lider seçilir.

18 27 Fikir ve tavsiyeleri için arkadaşları kendisine başvurur. 28 Şakadan ve espriden hoşlanır. Özgün ve uygun espriler yapar. 29 Verilen ritim kalıplarını tekrar eder. 30 Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir ve çalmayı dener. 31 Dinlediği müzik parçalarını kısa zamanda öğrenir. Anlamlı ve uygun biçimde söyler. 32 Melodileri ve sözleri kolaylıkla hatırlar. 33 Müzik derslerindeki ilgi ve performansı yüksektir. 34 İlgi duyduğu konular ile ilgili şarkı sözleri yazıp, küçük besteler yapar. 35 Duygu ve düşüncelerini anlatmak için müziği bir araç olarak kullanır. 36 Ritim ve melodiye başka çocuklardan fazla tepkide bulunur.. 37 Çeşitli konularda resim ve çizim yapmaktan hoşlanır. 38 Resimleri planlar, resimlere derinlik verir. Parçalar arasında uygun oranlar kullanır. 39 Resim çalışmalarını ciddiye alır. Çizme ve boyama için çok zaman harcar.

19 Duygu ve düşüncelerini resimle anlatmaya isteklidir. 43
40 Çamurdan, sabundan, plastili gibi yumuşak gereçlerle nesneler yapmaya özel ilgi gösterir ve yapmaktan zevk duyar. 41 Diğer insanların sanat çalışmalarına (resim ve heykel sergileri gibi) özel ilgi duyar. 42 Duygu ve düşüncelerini resimle anlatmaya isteklidir. 43 Çeşitli resim ve çizimlere orijinal yorumlar getirir. 44 Yaşıtlarının yaptığından daha ayrıntılı çizimler ve resimler yapar. 45 Çeşitli konularda resim ve çizim yapmaktan hoşlanmaz. 46 Drama etkinliklerine ilgi gösterir. 47 Hayvan, insan ve diğer nesneleri karakterize eden rolleri kolaylıkla yapar. 48 Yüz ifadeleri, mimikler, duruşlar ve türlü beden hareketlerini yapmada başarılıdır. 49 Dinleyicilerin duygusal tepkilerini çekmekten hoşlanır. Tarih : Okul Müdürü Öğretmenin Adı Soyadı : Adı Soyadı İmza : İmza Mühür

20 OKUL MÜDÜRLÜKLERİ NE YAPACAK
OKUL MÜDÜRLÜKLERİ NE YAPACAK? —Öğrenci Belgeleri(Fotoğraflı e-okul çıktısı), —Öğrenci Gözlem Formları(Sınıf öğret., Okul İdaresi), —Toplu Aday Öğrenci Listesi(Alfabetik sıralı, web sitemizde istenen evraklar sekmesinde), — Banka Dekontu (Her öğrenci için 20TL yatırılacak.) Onaylı örneklerini, doğrudan Selçuklu R.A.M Müdürlüğüne, kapalı zarf içerisinde teslim edeceklerdir. SELÇUKLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ OKUL AİLE BİRLİĞİ HESAP NUMARASI IBAN: TR T.C.ZİRAAT BANKASI SELÇUKLU ŞUBESİ

21 Sıra Adı ve Soyadı Sınıfı Ev telefonu Cep telefonu

22 Öğrenci 1.Test Giriş Yerleri Selçuklu R.A.M Müdürlüğünce
TESTLER Öğrenci 1.Test Giriş Yerleri Selçuklu R.A.M Müdürlüğünce İlçe MEM’ler aracılığı ile okullara gönderilecektir.(e-okul sisteminden de öğrenilebilir) Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen grup testine19-20 Nisan tarihlerinde alınacaklarıdır. Öğrenciler bu teste gelirken yanlarında; Nüfus cüzdanı, Sınav yeri giriş belgesi bulundurur.

23 BİREYSEL İNCELEME(2.test)
BİREYSEL İNCELEMEYE ALINCAK ADAY SAYISI Grup testi yapıldıktan sonra öğrenciler genel zihinsel, resim ve müzik yeteneklerinden ayrı ayrı sıralamaya alınırlar. Yapılan sıralamaya göre BİLSEM in yetenek alanlarındaki kontenjanların genel zihinsel yetenek için 2 katı, müzik ve resim yeteneğinde 3 katı öğrenci bireysel incelemeye alınmak üzere ilan edilir.

24 BİREYSEL İNCELEME TARİHLERİ
Genel Zihinsel Yetenek Alanı 2 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında BİLSEM’lere kabul edilecek öğrencilerden toplam zeka bölümü 130 ve üzeri olanlardan kontenjan oranında öğrencinin kaydı BİLSEM’lere yapılır. Kontenjan fazlası olan öğrenciler yedek sıraya alınacaktır. Resim ve Müzik Yetenekleri Alanı 2 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında BİLSEM’lere resim ve müzik yetenek alanlarında alıncak öğrencilerin bireysel değerlendirme taban puanları kontenjanlar da dikkate alınarak ilgili komisyonca belirlenir.

25 BİREYSEL İNCELEME(2.test)
1. Yapılan grup testi sonuçlarına göre “2.teste (Bireysel İnceleme)” katılmaya hak kazanan öğrencilerin bireysel incelemeye alınacakları gün ve saat “Selçuklu Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü” tarafından okul müdürlüklerine bildirilir. 2.Belirlenen gün ve saate öğrenciler Selçuklu R.A.M’da , “Rehberlik ve Araştırma Merkezi” uzmanlarınca bireysel incelemeye alınırlar. 3.Tanılama sonuçları Selçuklu RAM tarafından ilan edilerek en geç 1 Eylül 2014 tarihine kadar BİLSEM’E resmi yazı ile bildirilir. 4. BİLSEM’lere asil listeden kayıtlar 1-14 Eylül 2014 tarihleride, yedek kayıtlar ise Eylül 2014 tarihlerinde yapılacaktır.

26 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.


"ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ TANILAMA VE ADAY GÖSTERME SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları