Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BTO423 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BTO423 Bilimsel Araştırma Yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 BTO423 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Ekim, 2010 – Hafta1 BTO423 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Tanımlar ve Problem Konusu Dr. Yalın Kılıç Türel BOTE YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi

2 YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi
Başlıklar Bilim-Bilimsel araştırma nedir? Problem çözme kaynakları nelerdir? Bilimsel araştırmaların aşamaları nelerdir? YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi

3 YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi
“bilim Çin’de bile olsa ara bul” “ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” “hayatta en hakiki mürşit ilimdir” YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi

4 YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi
Bilimin Tanımı Nesnel sağlamlığı olan bilgiler bütünü Neden-sonuç ilişkilerinin ifade edildiği sistematik bilgiler birikimi İnsanoğlunun biriktirdiği sistematik bilgi Geçerliği kabul edilmiş sistemli bilgiler bütünü YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi

5 Bilgiye ulaşmanın yolları
Deneyim (Avantajları, dezavantajları ?????) Görüş birliği Uzman görüşü Mantık En doğru ve en güvenilir yol ??? YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi

6 YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi
Bilimsel Yöntem Bulgulara ulaşmayı, (diğer araştırmacılar için) nasıl ulaşıldığını Benzerleriyle karşılaştırmayı Gerekli standart ve yöntemleri içerir. YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi

7 Bilimsel Yöntemin Aşamaları
Sorunun fark edilmesi, Sorunun tanımlanması, Çözüm önerileri tahmini, Araştırma yönteminin geliştirilmesi, Verilerin toplanması ve analizi, Karar verme ve yorumlama (Bailey, 1987; Cohen ve Manion, 1988; Mason ve Bramble, 1978) Olgusal süreç Kuramsal süreç (Yıldırım, 2004) YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi

8 Olgusal (Betimsel) Süreç
Gerçek (olgu) var, betimlemek için, Olgular (değişkenler) arasındaki ilişkileri bul! NASIL?? Gözlem (yanıltabilir, geçerlilik, güvenirlik, bağımlı, bağımsız değişken), Ölçme ( SINIFLA ve KAYDET! Kuramsal Süreç; Hipotez: olgu ilişkilerini açıklayan taslak Kuram: Doğrulanmış hipotezler YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi

9 Bilimsel Araştırma Nedir?
Sistematik veri toplama ve analiz etme sürecidir Amaç kuram üretme ya da var olan kuramları sınamaktır Bir olguyu açıklamaya, kestirmeye ve/veya kontrol etmeye yarayan ilişkili ilkeler bütünüdür Örnek: Öğrenme “bilim, yeni kuramlar üretmeye ve varolan kuramları sınamaya yarayan süreç” YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi

10 YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi
Araştırma Türleri Araştırma: Gerçek ve ilkeleri ortaya çıkarmak, tespit etmek için yapılan dikkatli, sistematik ve dayanıklı çalışma ve incelemedir. Deneysel Araştırma: en kesin sonuç, uygulama yapılır, sonuç/etki incelenir/karşılaştırılır. Eşitleme önemli! İlişkisel (korelasyonel) araştırma: nedensel karşılaştırma Tarama (Survey) araştırması: Mevcut durum Etnografik araştırma: Toplumsal taramalar Tarihi araştırma: Eylem araştırması: Koşulları değiştirmeyi amaçlar, bireylerin kütüphane kullanımını artırmak gibi. GENEL OLARAK; a) Betimsel, b) İlişkisel, c) Deneysel YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi

11 YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi
Araştırma Türleri Nicel Araştırmalar Sayı, ne kadar?, yatay Nitel Araştırmalar Sözcük, ne-nasıl?, dikey YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi

12 Araştırma Aşamaları Problemi tanımla
Araştırma soruları ve hipotezleri tanımla Literatürü tara Örneklemi seç Veri toplama araçları geliştir Uygulama / desen Verilerin analizi Raporlaştırma

13 Sorular & Tartışma Teşekkürler…
YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi


"BTO423 Bilimsel Araştırma Yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları