Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama Araştırması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama Araştırması"— Sunum transkripti:

1 Pazarlama Araştırması
Öğr. Grv. Semih AÇIKGÖZOĞLU

2 Pazarlama Araştırması
Üretimden önce başlayıp, tüketimden sonrada devam eden pazarlamanın kontrol edemediği teknoloji, demografi, sosyo-kültürel yapı, rekabet, yasalar gibi makro, 4P gibi mikro çevresiyle ilgili olarak meydana gelen problemler ve fırsatlar konusunda sistematik, bilimsel ve tarafsız bir şekilde veri toplama, bu verileri sınıflandırma, tahlil etme, yorumlama ve rapor etme faaliyetlerinin tümüdür.

3 Pazarlama Araştırması Türleri
Probleme Bakışlarına Göre Pazarlama Araştırması Uygulamalı Araştırma: Fiyatlarımızı %20 artırırsak pazar payımız ne olur? Temel Araştırma: Küreselleşme ülkemizdeki tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını nasıl etkiler? Amaçlarına Göre Pazarlama Araştırması Keşfedici Araştırma: Pazara nasıl yeni bir ürün sunabiliriz? Tanımlayıcı Araştırma: Dergimizin abonelerinin sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri nelerdir? Nedensellik Araştırması: Reklam harcamaları arttıkça satışlarımızda artmakta mıdır?

4 Pazarlama Araştırması Kararlarını Etkileyen Faktörler
Araştırma bir merakı gidermek için yapılmamalıdır. Zamanlama iyi yapılmalıdır. Araştırma kaynakları belli olmalıdır. Maliyet fayda analizi yapılmalıdır.

5 Pazarlama Araştırma Süreci ve Hataları
Pazarlama Araştırmasının Süreci Ön Hazırlık Konunun Geçmişi Araştırmanın Amacı Araştırmanın Yargılanması Araştırmanın Tasarımı Problem ve/veya fırsatın tanımlanması Araştırma taslağının hazırlanması Araştırma yönteminin seçilmesi Örnekleme yönteminin seçilmesi Araştırmanın Uygulanması Verilerin Toplanması Verilerin Tasnifi Verilerin Analizi Bulguların Yorumu Raporun Yazılması Sonuçların Uygulanması ve İzlenmesi

6 Pazarlama Araştırmasında Problem Tanımlama
Gerekli Ön İşlemler Karar vericiyle tartışma Endüstri Uzmanlarıyla Görüşme İkincil Verilerin Analizi Nicel Araştırmalar Problem Çevresinin İçeriği Geçmiş Bilgiler ve Tahminler Kaynaklar ve Sınırlamalar Amaçlar Tüketici Davranışı Yasal Çevre Ekonomik Çevre Pazarlama ve Teknolojik İmkanlar Pazarlama Problemini Tanımlamada Hatalar Geniş Problem tanımı Dar Problem Tanımlama Probleme Yaklaşımın Unsurları Amaçlar/Teorik Çerçeve Analitik Modeller Araştırma Soruları Hipotezler

7 Pazarlama Araştırma Hataları
Örnekleme Hatası Örnekleme Dışı Hatalar Tasarım Hataları Seçim Hatası Anakütle Belirleme Hatası Örnekleme Çerçevesi Hatası İkame Bilgi Hatası Ölçme Hatası Deneysel Hata Veri Analizi Hatası İdari Hatalar Cevaplama Hataları Cevapsızlık Hataları


"Pazarlama Araştırması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları