Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erken çocuklukta gelişim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erken çocuklukta gelişim"— Sunum transkripti:

1 Erken çocuklukta gelişim
Araştırma Stratejileri Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ

2 Konular Bilgi toplama yöntemleri Sistemli gözlem Özbildirim
Psikofizyolojik yöntemler Örnek olay Etnografya Geçerlik ve güvenirlik Araştırma modelleri Araştırmada etik kurallar

3 Bilgi toplama yöntemleri
Sistemli gözlem İlgilenilen davranışın meydana gelirken kaydedilmesi Doğal gözlem Yapılandırılmış gözlem

4 Bilgi toplama yöntemleri
Doğal gözlem Doğal çevrede ilgilenilen davranışın kaydedilmesi Çocukların, akranlarının acılarına tepkileri Davranışın ortaya çıkma sıklığı Davranış çeşitliliği Yapılandırılmış gözlem Davranışın ortaya çıkma sıklığının manipüle edilmesi Aynı çalışmanın oyuncak bebeklerle tekrarlanması

5 Bilgi toplama yöntemleri
Gözlemde kayıt Anekdot kaydı Tüm davranışların kaydedilmesi Olay örneklemi Davranışın ortaya çıktıkça kaydedilmesi Zaman örneklemi Belirli zaman aralıklarında kayıt alma

6 Gözlemin sınırlılıkları
Gözlemci etkisi Gözlemci yanlılığı Neden – sonuç ilişkileri

7 Bilgi toplama yöntemleri
Özbildirim: Görüşme ve anketler Algı Düşünce Yetenek Duygu Tutum Deneyimler

8 Bilgi toplama yöntemleri
Klinik görüşmeler Konuşmaya dayalı Esnek Kısa sürede çok bilgi Doğru beyanlar Bilimsellik

9 Bilgi toplama yöntemleri
Yapılandırılmış görüşmeler Aynı sorular Aynı yönergeler Hızlı bilgi toplama Cevapların yapılandırılması Derinlik Yanlı yanıtlar

10 Bilgi toplama yöntemleri
Psikofizyolojik yöntemler Biyolojik süreçler – davranış Otonom sinir sistemi tepkileri EEG (Elektroensefalogram PET (Pozitron Emisyon Tomografi) fMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme)

11 Bilgi toplama yöntemleri
Küçük yaş grupları Beyin – psikolojik gelişim ilişkisi İşlemlemenin niteliği Farklı uyaranlar Hareket sınırlılığı Korku

12 Bilgi toplama yöntemleri

13 Bilgi toplama yöntemleri
Örnek olay inceleme Psikanaliz Gözlem, görüşme, test vb. Az sayıdaki durumlar Derinlemesine inceleme Genelleme

14 Bilgi toplama yöntemleri
Etnografya Kültürlerin karşılaştırmalı incelenmesi Kültürün etkisinin araştırılması Kültüre bağlı davranışlar Etnografi Topluluğun içerden gözlenmesi

15 Geçerlik ve güvenirlik
Ölçümlerin tutarlı olması Gözlemciler arası (Değerlendirmeci güvenirliği) Tekrar ölçüm (Test – tekrar – test) Paralel formlar Yarıya bölme

16 Geçerlik ve güvenirlik
Ölçülmek istenen özelliğin diğer davranışlardan ayrılarak, doğru biçimde ölçülmesi İç geçerlik Davranışın başka özelliklerden etkilenmesi Dış geçerlik Genellenebilirlik

17 Geçerlik ve güvenirlik
Hipotez: Test edilebilir önerme. Teori: Olgunun açıklaması. Deney: Değişkenlerin kontrol edildiği işlem. Değişken: Farklı değerler alabilen özellik. Ölçüm: Sayısal değerler İstatistik: Ölçümlerin test edilmesi.

18 Araştırma modelleri İlişkisel model
Özellikle davranış arasındaki ilişki Korelasyon İki değişkenin birlikte değişme oranı İlişki/nedensellik

19 Araştırma modelleri Bağımsız değişken Kontrol edilen Bağımlı değişken
Bağımsız değişkene bağlı Kontrol değişkeni Kontrol altında tutulması gereken

20 Araştırma modelleri Laboratuvar dışı deneyler Deneysel model
Nedensel ilişkilerin tespiti Yansız seçim Eşleştirme Laboratuvar dışı deneyler

21 Araştırma modelleri Gelişimin incelenmesi
Boylamsal model Aralıklı olarak inceleme Gelişimde ortak yönler – farklılıklar Önceki ve sonraki davranışlar arasında ilişki Yanlı örneklem Alışma Kuşak etkileri Katılımcı kaybı

22 Araştırma modelleri Gelişimin incelenmesi
Kesitsel model Farklı yaş grupları Eş zamanlı değerlendirme Kuşak etkileri Önce – sonra bağlantısı kurulamaz

23 Araştırma modelleri Gelişimin incelenmesi
Sıralısal model Kesitsel ve boylamsal modellerin birlikte kullanılması KESİTSEL KARŞILAŞTIRMA Doğum Yılı 2005 8 yaş 9 yaş 10 yaş 2006 11 yaş 2007 12 yaş 2013 2014 2015 Değerlendirme yılı

24 Araştırma modelleri Gelişimin incelenmesi
Mikrogenetik model Sürecin değerlendirilmesi Tekrarlı değerlendirme Öğrenme Problem çözme

25 Araştırmada etik Zarardan korunma
Katılımcıların zarar göreceği uygulamalar yapılamaz. Bilgilendirme/Onay Çalışmanın bütün yönlerinin açıklanması gerekir. Küçük yaş gruplarında aile onayı alınır. Kimse çalışmaya katılmaya zorlanamaz.

26 Araştırmada etik Mahremiyet
Katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulur. Çalışma açısından önem teşkil etmeyen bilgiler toplanamaz. Sonuçların açıklanması Araştırmadan elde edilen sonuçlar katılımcılarla paylaşılır. Araştırmadan faydalanma Uygulamaların etkili olduğu gösterilirse kontrol grubuna da aynı uygulama yapılır.

27 Teşekkürler… Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ


"Erken çocuklukta gelişim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları