Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK."— Sunum transkripti:

1 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

2 TANIM YARIŞMA BİLGİ KUTUCUKLARI CEVAPLAR

3 Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir.

4

5

6 Bir ekosistemde bitki türlerinin çeşit ve sayısının artması bu ekosistemde ot yiyerek beslenen hayvan çeşidi ve sayısını artırır.

7 Ülkemizde pek çok hayvan türü ekonomiye yarar sağladıkları için yetiştirilmektedir.

8

9 Ülkemizde doğal olarak pek çok bitki ve hayvan türleri yaşamaktadır.

10 Ülkemizde doğal olarak yaşayan hayvanlara;fare,yarasa,kurt,çakal,tilki,ayı,geyik,tavşan,baykuş,güvercin,ağaçkakan,kar- tal,kurbağa,yılan,bazı balık türleri(hamsi,mersin,kalkan,kılıç,mezgit)örnek verilebilir.

11 Ülkemizde doğal olarak yaşayan bitkilere ise;kayın,çam,gürgen,ıhlamur,taflan,acur,
İğde,ahlat,yonca,elma,armut,portakal,pa- patya gibi türler örnek olarak verilir.

12 Ekosistemlerde doğal veya insan kaynaklı bozulmalar meydana gelebilir
Ekosistemlerde doğal veya insan kaynaklı bozulmalar meydana gelebilir.Örneğin;deprem,sel,yanardağ gibi doğal olaylar ekosistemleri bozar.

13 İnsan nüfusunun aşırı artmasıyla yerleşim yerleri,yol ve barajlar;orman,çayır gibi ekosistemlere doğru kayar ve bu ekosistemlerin bozulmasına neden olur.

14 Bu gibi ekosistem bozulmalarını canlı türlerini habitatların bozulması;canlı türlerinin yuvalarının bozulmasına,doğa bitki örtüsünün yok edilmesine ve canlıların besin kaynaklarının yok olmasına neden olur.

15 Bu yüzden habitatı bozulan canlı türlerinin zamanla nesli tükenir
Bu yüzden habitatı bozulan canlı türlerinin zamanla nesli tükenir.Bu durum ise ekosistemdeki biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olur.

16 Bir ekosistemin farklı özelliklere sahip bölgeler bulundurması,bu ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği arttırabilir.Örneğin;aynı iklimin şartlarına sahip iki ekosistemden;orman,göl,dağ,sazlık gibi bölgeleri bulunduran ekosistemdeki canlı çeşitliliği,bu bölgeleri bulundurmayan düzlük bir kara ekosisteminden daha fazladır.

17 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ TEHDİT EDEN BAZI FAKTÖRLER
1.Çayır-mera ve yaylaların aşırı otlatılması 2.Erozyon 3.Makineli tarıma geçme 4.Tarımda düzensiz ve aşırı şekilde zirai ilaç kullanma 5.Sulak alanların kurutulması 6.Barajlar ve şehirleşme 7.Küresel ısınma 8.Ev sanayi artıkları 9.Aşırı avlama yapılması

18 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMİ
Havayı temizler,erozyonu önler,toprağa organik madde kazandırır. Diğer canlılara barınma ve beslenme ortamı sağlayarak ekosistemi devamlılık kazandırır. Eczacılıkta kullanılarak ilaçların üretimi yapılır. Tarımda zararlı şeylerin savaşımında kullanılır. Çeşitli bitkilerin tozlaşmasını sağlamaktadır ve bu sayede bitki yaşamının devamlılığı sağlanır Gıda olarak tüketilir

19 NESLİ TÜKENMEKTE OLAN CANLILAR Habitatların kaybolması veya zarar görmesi birçok bitki ve hayvanın neslinin tükenmesine yol açmaktadır.Öyleyse canlıların neslinin tükenmesi biyolojik çeşitliliğin azalması anlamına gelir.Anadolu leoparı,Asya fili,kunduz bundan yıllar önce ülkemizde yaşamış,ancak şu an nesli tükenmiş canlılardır.Bunun yanı sıra ülkemizde Akdeniz foku,kelaynaklar,bozayı,kardelen çiçeği,nesli tükenmekte tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerdendir.

20 Bukalemun,kurt,deniz kaplumbağası,tilki,step vaşağı,yaban kedisi,gül soğanı,sıkleman ve karçiçeğinin de nesli tükenmektedir.

21 Sizde nesli tükenmekte olan canlılara örnek verebilir misiniz???

22 Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasıyla İlgili Alınacak Önlemler
Dünya’da bilim adamlarının kamuoyu ve politikacıların bilinçlendirilmesi ve Avrupa ve A.B.D gibi ülkelerde konu önemle ele alınmıştır.Bu bilinçlenme sonucu nesli tehlikede olan canlı türlerinin korunmasına yönelik yasalar kabul edilmiş ve teşkilatlar kurulmuştur;

23 1.Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda toplumun her kesimi bilgilendirilmelidir.

24 2.Biyolojik çeşitliliği tehdit eden en önemli faktörler arasında yer alan erozyonu önlemek için tedbirler alınmalıdır.

25 3.Doğa tarihi müzeleri oluşturulmalıdır.

26 4.Nesli tehlikede türlerle ilgili kırmızı listeler hazırlanmalı ve bu türlerle ilgili yapılacak bilimsel çalışmalar desteklenmelidir.

27 5.Ülkemizde de batılı ülkelerde olduğu gibi nesli tehlikedeki türlerle ilgili yasa kabul edilmeli ve bu konuda çalışacak ayrı bir teşkilat kurulmalıdır.

28 6.Ülkemizde farklı bölgelerdeki tabii parkların sayısı arttırılmalıdır.

29 7.Yazılı ve görsel medyada bu konu daha fazla yer almalı,nesli tehlikede olan türlerle ilgili posterler,kartpostallar,takvim v.b şeyler hazırlanmalıdır.

30 Dünya ekonomisindeki tür kayıpları doğrudan bütün canlıların yaşamını etkilemektedir.Ekosistemde her bir tür birbiriyle karşılıklı ve karmaşık ilişkiler içinde olduğu için bir türün yok olması birbirine bağlı olan türleri de olumsuz yönde etkilemekte ve bu türlerinde yok olmasına neden olmaktadır.

31 Böylece ekosistemin dengesi bozulmaktadır
Böylece ekosistemin dengesi bozulmaktadır.Her canlı türünü yeryüzünde bir görevi olduğu düşünüldüğünde o canlı türünün yok olması ekosistemin işleyişini olumsuz olarak etkilemektedir.

32

33 Bir ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği etkileyen en önemli faktörler;iklim(yağış,nem,rüzgar,sıcaklık vb.)Toprağın yapısı,ekosistemin dünyadaki konumu vb.dir.

34 Bir ülkede yetiştirilip;tarım,eczacılık,ormancılık,balıkçılık ve sanayi gibi alanlarda kullanılan canlı türleri,o ülkeye ekonomik olarak da kazanç sağlar.

35 Ülkemiz biyolojik zenginliği yüksek olan ülkelerden biridir.

36 Bir ülkede biyolojik çeşitliliğin fazla olması,o ülkenin biyolojik çeşitliliğinin göstergesidir.

37 Biyolojik çeşitlilik,ekosistemleri dengede tutar,gezegenimizi yaşanabilir hale getirir; sağlımızı,çevremizi ve ekonomimizi destekler.Buna rağmen doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve hızlı nüfus artışı ekosistemdeki türlerin giderek yok olmasına sebep olmaktadır.

38 YARIŞMA

39 1.Bölüm

40 1- ( )Bir bölgede yaşayan aynı türe ait canlı topluluğu ekosistem adını alır.

41 2.( )İklim ve yeryüzü şekilleri popülasyonların dağılımını etkiler.

42 3.( )Besin ağı besin zincirlerinden oluşur.

43 4.( )Otla beslenen hayvanlara at örnek verilebilir.

44 5.( )Türkiye’de yetişen bazı bitkiler biyolojik çeşitliliğin bir parçasıdır.

45 6.( )Bazı popülasyonlar aynı habitatı kullanabilir.

46 7.( )Otçullar,kendi besinlerini kendisi üreten canlılardır.

47 2.Bölüm

48 1.Biyolojik çeşitlilik nedir???

49 2.Biyolojik çeşitliliği etkileyen en önemli faktörler nelerdir??

50 3.Nesli tükenmekte olan canlılara birkaç örnek verebilir misiniz???

51 4.Ülkemizde doğal olarak yaşayan hayvanlara birkaç örnek verebilir misiniz???

52 5.Ülkemizde doğal olarak yaşayan bitkilere örnek verebilir misiniz???

53 6.Biyolojik çeşitliliğin önemine 4 örnek verebilir misiniz???

54 7.Biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili alınacak önlemlerden 5 tanesini söyleyebilir misiniz???

55 1.Bölüm cevapları: yanlış
.Canlı ve cansızlardan oluşan bir dünya alanına ekosistem adı verilir

56 doğru Besin ağı besin zincirlerinden oluşur.

57 doğru Otla beslenen hayvanlara at örnek verilebilir.

58 doğru Türkiye’de yetişen bazı bitkiler biyolojik çeşitliliğin bir parçasıdır.

59 Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir.

60 Bir ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği etkileyen en önemli faktörler;iklim(yağış,nem,rüzgar,sıcaklık vb.)Toprağın yapısı,ekosistemin dünyadaki konumu vb.dir.

61 Akdeniz foku,kelaynaklar,bozayı,kardelen çiçeği,Anadolu leoparı,Asya fili,kunduz
Bukalemun,kurt,deniz kaplumbağası,tilki,step vaşağı,yaban kedisi,gül soğanı,sıkleman ve karçiçeğinin nesli tükenmektedir

62 Ülkemizde doğal olarak yaşayan hayvanlara;fare,yarasa,kurt,çakal,tilki,ayı,geyik,tavşan,baykuş,güvercin,ağaçkakan,kar- tal,kurbağa,yılan,bazı balık türleri(hamsi,mersin,kalkan,kılıç,mezgit)örnek verilebilir.

63 Ülkemizde doğal olarak yaşayan bitkilere ise;kayın,çam,gürgen,ıhlamur,taflan,acur,
İğde,ahlat,yonca,elma,armut,portakal,pa- patya gibi türler örnek olarak verilir.

64 Havayı temizler,erozyonu önler,toprağa organik madde kazandırır.
Diğer canlılara barınma ve beslenme ortamı sağlayarak ekosistemi devamlılık kazandırır. Eczacılıkta kullanılarak ilaçların üretimi yapılır. Tarımda zararlı şeylerin savaşımında kullanılır

65 1.Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda toplumun her kesimi bilgilendirilmelidir.
2.Erozyonu önlemek için tedbirler alınmalıdır. 3.Doğa tarihi müzeleri oluşturulmalıdır. 4.Nesli tehlikede türlerle ilgili kırmızı listeler hazırlanmalı ve bu türlerle ilgili yapılacak bilimsel çalışmalar desteklenmelidir. 5.Ülkemizde de batılı ülkelerde olduğu gibi nesli tehlikedeki türlerle ilgili yasa kabul edilmeli ve bu konuda çalışacak ayrı bir teşkilat kurulmalıdır.

66 Arkadaşlar şimdi kazanan iki grup arasında yarışma düzenlenecek.
Sormak istediğiniz veya söylemek istediğiniz bir şey var mı???

67

68 1.Belli bir bölgedeki aynı türden canlılar…….. oluşturur.

69 2.Bir bölgedeki bitki ve hayvan çeşitliliğine………….. denir.

70 3.Bukalemun,kurt,deniz kaplumbağası,tilki,step vaşağı,yaban kedisi,gül soğanı,sıkleman……………… hayvanlara örnek verilebilir.

71 4.Kayın,çam,gürgen,ıhlamur,taflan,acur,
İğde,ahlat,yonca,elma,armut,portakal,pa- patya gibi türler……………. Olarak yaşayan bitkilere örnek verilebilir.

72 5.Popülasyonun yaşandığı alana ……………
denir.

73 6.Besin zincirlerinin bir araya gelmesiyle …………… oluşur.

74 7.Ülkemizi biyolojik çeşitliliği …………….. olan ülkelerden biridir.

75 1.Belli bir bölgedeki aynı türden canlılar popülasyonu oluşturur.

76 2.Bir bölgedeki bitki ve hayvan çeşitliliğine
biyolojik çeşitlilik denir.

77 3.Bukalemun,kurt,deniz kaplumbağası,tilki,step vaşağı,yaban kedisi,gül soğanı,sıkleman nesli tükenmekte olan hayvanlara örnek verilebilir.

78 4.Kayın,çam,gürgen,ıhlamur,taflan,acur,
İğde,ahlat,yonca,elma,armut,portakal,pa- patya gibi türler doğal olarak yaşayan bitkilere örnek verilebilir.

79 5.Popülasyonun yaşandığı alana ……………
denir.

80 6.Besin zincirlerinin bir araya gelmesiyle besin ağı oluşur.

81 7.Ülkemizi biyolojik çeşitliliği yüksek olan ülkelerden biridir.

82 BİYOÇEŞİTLİLİK FERMANI
Yapılan araştırmalarda günümüzdeki tür kayıplarının geçmişe göre 1000 ile kat daha yüksek olduğu belirtilmektedir. ABD’de 480 hayvan ve 706 bitki türünün neslinin tehlikede olduğu vurgulanmaktadır.

83 Dünya ekosisteminde tür kayıpları
doğrudan bütün canlı türlerini etkilemektedir.

84 Yaşayan her canlı türü genetik bilgi hazinesi
gibidir.canlılar yok olurken bu hazineyi başka canlılara aktarır

85 Yaylaların aşırı otlatılmaması bitki örtüsünün yok
edilmesiyle birlikte biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olur.

86 Avlanma ile insanlar besinlerini elde etmektedir bu
sayede canlı türleri sayısı aynı kalır

87 hassas yapıya sahip zararsız böcekler ise nesilleri yok
Tarımda aşırı ve bilinçsiz zirai ilaç kullanımı sonucu zararlı böcekler İlaçlara dayanıklı ırklar geliştirerek nesillerini devam ettirmişler,çok hassas yapıya sahip zararsız böcekler ise nesilleri yok olma tehlikesine girmiştir.

88 Küresel ısınma ile önümüzdeki yıllarda dünya ikliminde
sıcaklığın 1,5-4,5 C artacağı tahmin edilmektedir. Küresel ısınma ile yok olmaya başlayan türlerin sayısı artacaktır.


"BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları