Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME"— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Prof. Dr. Mustafa SAFRAN

2 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. İletişimin, ulaştırmanın ve küreselleşmenin hızla yaygınlaştığı bir çağda, ulusal düzeyde mesleki ve teknik eğitim sorunları analiz edilirken ve geleceğe yönelik planlar yapılırken, uluslararası yönelmelerin dikkate alınması gerekir.

3 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. Mesleki ve teknik eğitimin temel amaçlarından biri; ülkenin belirlediği ekonomik, sosyal ve kültürel hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli insan kaynaklarını yetiştirmektir.

4 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TÜRKİYE NÜFUS – YAŞ GRUBU PİRAMİDİ (2012) Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

5 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. Mühendislik-İmalat-İnşaat Alanlarından Yükseköğrenim Mezun Sayısı (2011) Kaynak: Eurostat

6 İstihdamda Bir Önceki Yıla Göre Değişim
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İstihdamda Bir Önceki Yıla Göre Değişim (Bin Kişi) 2012 Ocak – Temmuz 2013 Ocak - Temmuz Değişim Tarım 6.003 6.012 9 Sanayi 4.740 4.969 229 İnşaat 1.629 1.728 99 Hizmetler 12.144 12.746 602 TOPLAM 24.517 25.455 939

7 XVI. Milli Eğitim Şûrası
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası (13-17 Kasım 1999) Şûra Gündemi Mesleki ve Teknik eğitimin, orta öğretim sistemi bütünlüğü içinde ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılması Okul ve işletmelerde meslek eğitimi ve istihdam Mesleki ve teknik eğitim alanına öğretmen ve yönetici yetiştirme Mesleki ve teknik eğitimde sınavsız yükseköğretime geçiş Mesleki ve teknik eğitimde finansman

8 XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 2. İlgili sektörle iş birliği yapılıp ülkenin insan gücü ihtiyacı dikkate alınarak; Eğitim kurumları oluşturulmalı, Öğretmen ihtiyaçları nicelik ve nitelik olarak belirlenmeli, İhtiyaçların karşılanması için kısa ve uzun vadeli planlar yapılmalı, Planların uygulanması için Bakanlık, YÖK ve ilgili endüstriyel kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyon sürekli hâle getirilmelidir.

9 XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 3. Öğrencilerin mesleki ve teknik orta öğretimde programlarının devamı sayılan öğretmenlik programlarına geçişte orta öğretim başarı puan ve ek puan uygulamasına devam edilmelidir.

10 XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 5. Öğrencilerin seçimiyle ilgili alan öğretmenliğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetenek sınavı yapılmalıdır.

11 XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 8. Mesleki ve teknik liselerde görev yapacak öğretmenlerin, ilgili alanlarda meslek yüksekokullarını başarı ile bitirenler arasından, mesleki ve teknik eğitim fakültelerine dikey geçiş yaparak yetiştirilmeleri teşvik edilmelidir.

12 XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 11. Mesleki ve teknik eğitim fakültelerinin programları ezberci değil düşünen, araştıran, sorgulayan, analiz ve sentez değerlendirme yapabilen, değişen teknolojiyi, imkân ve kaynakları etkili kullanabilen öğretmenler yetiştirecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

13 XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 15. Mesleki ve teknik orta öğretim ve mesleki teknik eğitim fakültelerinin eğitim öğretim programları birbiri ile ve iş hayatı ile uyumlu hâle getirilmelidir.

14 XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 16. Farklı alanlardan aynı öğretmenlik programına gelen öğrenciler için farklılıkları giderecek şekilde eğitim ve öğretim programları düzenlenmelidir.

15 XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 17. Mesleki ve teknik öğretim okullarına öğretmen yetiştiren fakültelerde okutulan öğretmenlik meslek bilgisi dersleri yetiştikleri öğretmenlerin yapacakları görevle uyumlu değildir. Bu nedenle, bu fakültelerin öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ilgili fakültelerin görüşleri de alınarak yeniden düzenlenmelidir.

16 XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 19. Mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerini nitelikli olarak yetiştirebilmek, öğretmen arz-talep dengesini kurabilmek için gerekli görülen alanlarda öğretmenlik programları lisansüstü eğitimine çekilmelidir.

17 XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 20. Mesleki ve teknik eğitim fakültelerinde, mezunları izleme birimi oluşturulmalı, eğitim-öğretim programları, izleme sonuçları da dikkate alınarak sürekli geliştirilmelidir.

18 XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 22. Mesleki ve teknik eğitim fakültelerinin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin haftalık ders yükleri çağdaş üniversite uygulamalarına uygun hâle getirilmelidir.

19 XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 24. Mesleki ve teknik eğitim fakülteleriyle mesleki ve teknik okullarda, iş yerlerinde çalışarak deneyim sahibi olmuş ve piyasada kendisini kanıtlamış kişilerden öğretim görevlisi ve öğretimi olarak yararlanılmalıdır.

20 XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 25. Mesleki ve teknik eğitim fakülteleri; bina, araç, gereç ve kadro yönünden iyileştirilmelidir.

21 XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 30. Okullara branşlar bazında ve ihtiyaçları oranında öğretmen kadrosu tahsis edilerek ihtiyaç fazlası öğretmen istihdamı önlenmelidir.

22 XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 37. Öğretmenlerin ortak mesleki değerlerini korumak ve geliştirmek amacıyla, sendika kurmalarına imkân verecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

23 XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 39. Usta öğreticilerin nitelikleri iyileştirilmeli, ücretleri niteliklerine uygun hâle getirilmelidir.

24 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Bakanlar Kurulu’nun 2009 yılında aldığı bir idari kararla, Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim alanında öğretmen yetiştirme politikaları bir kez daha değiştirilmiştir. En son 2009 yılında öğrenci alan ve varlıklarını, mevcut öğrenciler mezun olana kadar sürdürecek olan mesleki ve teknik eğitim fakülteleri artık tarihe karışacaktır.

25 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. Kapatılan Teknik Eğitim fakülteleri Teknoloji Fakültelerine dönüştürülürken, Mesleki Eğitim fakültelerinin bir kısmı Sanat ve Tasarım fakülteleri olarak öğrenimlerine devam etmektedirler.

26 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir. “Mesleki ve Teknik Eğitim Enstitüsü” kurulabilir. Bu amaçla kurulacak mesleki ve teknik eğitim enstitüsü; öğrencilerini ilgili fakültelerin mezunları arasından sınavla seçerek mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu sayı ve nitelikteki teknik öğretmenleri ve öğretim üyelerini yetiştirebilir.

27 Saygılarımla Prof. Dr. Mustafa SAFRAN
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Saygılarımla Prof. Dr. Mustafa SAFRAN


"MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları