Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MISIR MEDENİYETİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MISIR MEDENİYETİ."— Sunum transkripti:

1 MISIR MEDENİYETİ

2 Kuzey Afrika´da Nil Nehri ve etrafında kurulmuş olan bir medeniyettir
Kuzey Afrika´da Nil Nehri ve etrafında kurulmuş olan bir medeniyettir. Etrafının çöl ve denizlerle kaplı olması, diğer medeniyetlerle etkileşiminin daha az olmasına sebep olmuştur. Bu yüzden Mısır Medeniyeti, kendine özgü bir medeniyettir. Önceleri "nom" adı verilen şehir devletleri varken, M.Ö. 4,000´de Kral Menes´in başa geçmesiyle merkezi krallık haline gelmiştir. Kral Menes´le firavunlar devri başlar. Mısır krallarına "firavun" denirdi. Firavunlar, dini ve siyasi otoriteyi kendilerinde toplamışlardı. Kendilerini Tanrı olarak ilan etmişlerdi. Mısır´daki tanrı kral anlayışı, Mezopotamya´da ise rahip kral anlayışının egemen oluşu, hem Mısır hem de Mezopotamya´da laik olmayan yönetim anlayışını yansıtmaktadır. Dinleri çok tanrılıdır. Tanrılarını, insan veya hayvan şeklinde tasfir etmişlerdir. Firavunlar için piramitler yapmışlar, ölülerini mumyalamışlardır. Bu durum, öldükten sonra dirilme inancının olduğunu göstermektedir. Halk mezarlarına ise labirent denilirdi. M.Ö. 525´te Persler ve M.Ö.333´te de Büyük İskender tarafından işgal edilmiştir. Büyük İskender´in istilası ile Yunan ve Mısır Medeniyetleri birbirini etkilemişlerdir. M.Ö.1,280´de Hititlerle Kadeş Antlaşması´nı imzaladılar. Kendilerine özgü hiyeroglif (kutsal resim yazısı) yazısını kullanmışlardır. Yazılarını "papirüs" adı verilen bitki yapraklarına yazmışlardır. Eczacılık, kimya ve tıpta gelişmişlerdir. Matematikte "pi" sayısını bulmuş ve astronomide gelişmişlerdir. Rasathaneler kurmuşlar ve Nil Nehri´nin taşma sürelerini hesaplamışlardı. Güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi Mısırlılar yapmışlardır. Romalılar, Mısır´dan aldıkları bu takvimi geliştirerek bugün kullandığımız Miladi takvimi oluşturdular. Mısır ekonomisi tarım, ticaret ve madenciliğe dayanıyordu.

3 Medeniyetlerin ortaya çıkmasında;
·         Buzul devirlerin sona ermesi ·         İklim koşullarının düzelmesi ·         Ateşin bulunması ·         Verimli tarım alanları ·         Yerleşik hayata geçiş ·         Önemli su kaynakları ·         Farklı toplumları etkisi ·         Yer şekilleri ·         Korunaklı limanlar gibi etmenler etkili olmuştur. MISIR UYGARLIĞI 1.      Kuzey Afrika’da Nil Nehri etrafında kurulmuştur.  2.     Deniz ve çöllerle Mezopotamya uygarlık alanından ayrılması, yani coğrafi konumu, dışarıdan etkilenmeden özgün bir uygarlığın doğmasına neden olmuştur. Bu konum istilaların da az olmasına yol açmıştır. 3.     Uygarlığa geçişinde Nil nehrinin oluşturduğu taşkın ovaları, neolitik yerleşmelerinin varlığı ve Mezopotamya uygarlığının etkisi büyüktür. 4.     Matematik, geometri, tıp ve astronomide gelişmişlerdir. Kesirli, ondalık sayılar, pi sayısını buldular. 5.     Başlangıçta şehir devletleri şeklinde yönetilen Mısır, Firavun adı verilen kralların önderliğin­de merkezi yönetime sahip olmuş, ülke Nom denilen illere ayrılmıştı, Her ilin başında merkezden gönderilen valiler bulunurdu. 6.      Ölümden sonra hayata inanırlar cesetleri mumyalarlar.  7.      Resim yazısı olan Hiyeroglifi kullandılar ve bir çeşit kağıt olan Papirüsü bulmuşlardır. 8.     Güneş yılına dayalı ilk takvimi icat etmişlerdir. Nil nehri ve tarımsal faaliyetler mevsimlerin adlandırılmasında etkili olmuştur. Mısır takvimi Miladi takvimin temelini oluşturur.Dünyada bilinen ilk yazılı antlaşmayı Hititlerle imzalamışlardır (Kadeş Barışı). 9.      Firavun mezarlarına piramit, halk mezarlarına labirent denir.

4

5

6

7

8

9

10

11 Dinlediğiniz için Teşekürler 
-Mısır Piramitlerinin içinde ultrasound,radar,sonar vb cihazlar çalışmamaktadır Piramitlerin içine kirletilmiş su birkaç gün içinde arıtılmış olarak bulunur Piramitlerin içinde yaralar hızlı iyileşir ve bitkiler hızlı gelişir Bozulmamış bir sütü 5 hafta piramitte bekletirseniz süt bozulmadan yoğurta dönüşür Çöp bidonu içindeki atıklar piramitlerin içinde kokmaz ve bir süre sonra mumyalaşır Piramit kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya yılda iki kez güneş girer.(doğduğu ve tahta çıktığı günler.) Piramitlerin sırrı hala tam olarak çözülememiştir.


"MISIR MEDENİYETİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları