Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HÜCRE Bitki hücresi Hayvan hücresi Doku Organ Sistem Temel kısımları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HÜCRE Bitki hücresi Hayvan hücresi Doku Organ Sistem Temel kısımları"— Sunum transkripti:

1 HÜCRE Bitki hücresi Hayvan hücresi Doku Organ Sistem Temel kısımları
2 çeşittir birleşerek oluşturur birleşerek oluşturur birleşerek oluşturur HÜCRE Doku Organ Sistem birleşerek oluşturur Temel kısımları Organizma Canlılık olayları gerçekleşir Hücreyi korur Hücreyi yönetir Hücre içi sindirim yapar Lizozom Enerji üretir Mitokondri Hücre zarı Çekirdek Sitoplazma Atık maddeleri depo eder Koful Protein üretir Ribozom Hayvan hücrelerinde bölünmeyi sağlar Sentrozom Bitki hücrelerine yeşil renk verir Kloroplast

2 HÜCRE Hücre;Canlının en küçük yapı taşıdır.Bütün canlılar hücreden yapılmıştır.Hücre,gözle görülemeyecek kadar küçüktür.Mikroskop ile görülebilir. Hücre,bitki ve hayvan hücresi olmak üzere ikiye ayrılır.

3 HÜCRENİN BÖLÜMLERİ Hücre, üç ana bölümden oluşur.Bunlar ; 1)Hücre zarı
2)Sitoplazma 3)Çekirdek’tir

4 HÜCRE ZARI Hücre zarı;hücrenin etrafını saran, 1)Canlı 2)Seçici-geçirgen 3)Esnek’tir. Hücre zarının görevi,hücreyi sararak onu dış etkenlerden korumak,madde giriş-çıkışını sağlamak ve hücreye şeklini vermektir.Hücre zarı karbonhidrat,protein ve yağlardan oluşur. Not;Bitki hücrelerinde hücre zarının dışında selülozdan oluşmuş bir de çeper vardır.Buna hücre duvarı ya da hücre çeperi denir.

5 SİTOPLAZMA Sitoplazma;hücre zarı ve çekirdeğin arasını dolduran, %90 ı su olan jöle biçimde canlı bir yapıdır.İçinde çeşitli görevleri olan küçük yapılar (organcıklar) bulunur.Yarı saydamdır .

6 ORGANELLER Mitokondri Lizozom
Organel; sitoplazmada bulunan ve çeşitli görevleri olan organcığa verilen addır.Organeller,sitoplazma içersinde dağınık olarak,çekirdek üzerinde yapışık veya birbirleri üzerinde yapışık olarak bulunabilirler. Organeller; 1)Mitokondri;Hücrenin enerji ocağıdır.Enerji üretir.Örneğin; Süreyya Ayhan’ın bacak kaslarında çok bulunur.Ayrıca hücre içersinde oksijenli solunum yapar. 2)Lizozom;Hücre içinde atık maddeleri parçalar.Lizozomun zar yapısı bozulursa,hücre kendini sindirir, buna OTOLİZ denir. Mitokondri Lizozom

7 ORGANELLER Koful (E.R) Endoplazmik Retikulum(E.R);Hücre zarı ve çekirdek arasında tüp borular şeklindedir.Hücre içi madde geçişini sağlar. Koful;Hücre içi atıkları biriktirir.Kofula ayrıca vakuol ve boşluk ta denir. Ribozom;Hücre içinde protein sentezi yapar. Golgi cisimciği; Salgı üreten organeldir. Ter bezleri,Tükürük bezlerinde golgi cisimciği çok fazla sayıda bulunur. Ribozom Golgi

8 ORGANELLER Sentrozom;Hücrede bölünmede görevlidir.
İğ ipliklerinin oluşmasını sağlar. Sentriolleri de oluşturur. Sadece hayvan hücresinde vardır. Not;Bitki hücresinde sentrozom bulunmaz! Sentriol

9 ÇEKİRDEK Çekirdek;hücrede hayatsal olayların yönetildiği yerdir.
Kalıtsal karakterleri (genleri) taşır. Bakteri ve mavi yeşil alglerde çekirdek yoktur. Alyuvarların çekirdeği olmadığı için bölünemez. Çekirdek dört kısımda incelenir.

10 HAYVAN HÜCRESİ VE BİTKİ HÜCRESİ ARASINDAKİ FARKLAR
Hayvan Hücresi Bitki Hücresi Hücre duvarı-> Yok Var Plastidler > Yok Var Sentrozom -> Var Yok Koful > Çok,küçük Az,büyük Not; İnsan vücudu yaklaşık 75 trilyon ( ) hücreden oluşur. 1 saniyede insan vücudunda yaklaşık 120 trilyon ( ) canlılık reaksiyonu olur.

11 HÜCRE NEDİR BİLİR MİSİN?
Canlılarda bulunan. En küçük parçamızdır, Canlılık özelliği olan. Kısımlarını söyleyelim, Zar, sitoplâzma, çekirdek, Bunları hep bilelim.

12 Hücre nedir bilir misin?
Yönetim merkezi olan, Buna çekirdek denir, Organelleri yöneten. Sitoplâzması olan, Burada çeşitli görevleri yapan, Organelleri bulunan.

13 Hücre nedir bilir misin?
İşte bazı organelleri, Mitokondri, ribozom, koful, Golgi aygıt ve diğerleri. Mitokondri enerji üretir. Ribozom ise protein. Endoplazmik retikulum ise Madde taşır her daim

14


"HÜCRE Bitki hücresi Hayvan hücresi Doku Organ Sistem Temel kısımları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları