Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Prof. Dr. İsmail Üstel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Prof. Dr. İsmail Üstel."— Sunum transkripti:

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Prof. Dr. İsmail Üstel

2 “Araştırma” Nedir? Çözüm bekleyen sorunların doğru yanıtını bulabilmek için, verilerin -bilgilerin toplanması ve yorumunu bilimsel yöntemler kullanarak yapmaktır.

3 Pazarlama Araştırması - Stratejik Amaçlar
Fırsatların belirlenmesi ve yönetilmesi Risklerin belirlenmesi

4 Pazarlama Araştırması - Gerekçeler
Pazar potansiyelinin belirlenmesi- Hedef pazarın çekiciliğinin gözden geçirilmesidir. Pazarın değerlendirilmesi- Hedef pazarın ürüne yönelik davranışının belirlenmesidir.

5 Pazarlama Araştırması - Kapsam Çerçevesi
Müşteri (bireysel - kurumsal) Rekabet Ürün Fiyat Dağıtım kanalları Promosyon

6 Pazarlama Araştırması - “Araştırma Deseni”
Ne tür bilgilere gereksinimim var? Gerekli bilgiler nerelerden elde edilebilir? (bilgilerin kaynağı ve bulunabilirlik durumu) Bilgiler hangi süreç izlenerek toplanacak? (hangi yöntem ve teknikler kullanılacak)

7 Pazarlama Araştırması - Aşamalar
Durum analizi Araştırmanın planlanması Gerekli verilerin toplanması Tablo haline getirilmesi Değerlendirme ve yorumlama Raporların düzenlenmesi

8 KRİTİK BAŞARI UNSURU: KARARLAR “KANAAT” DEĞİL, “KANIT” TABANLI OLMALIDIR

9 “Kanıt” Deyince… Veri Bilgi İstatistiksel bulgu

10 “Kanıt” Eksenleri - I Pazarlama araştırmaları: a) Birincil b) İkincil

11 “Kanıt” Eksenleri - II Pazarlama araştırmaları: a) Nitel veri
b) Nicel veri

12 Pazarlama Araştırması - Nitel Veriler
Gözlem Derinlemesine Görüşme Odak (Fokus) Grup Çalışması Uzman Görüşü

13 Pazarlama Araştırması - Nicel Veriler
Anket * yüz yüze * e-posta * telefon

14 Kayıtlı Veri Pazar araştırması raporları Meslekî yayınlar
Ticarî yayınlar Teknik dergiler Sektör raporları Borsa raporları Kredi raporları Yıllık faaliyet raporları

15 Kayıtlı Veri Kaynakları - Örnekler
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) Düşünce Kuruluşları Üniversiteler Bankalar

16 Rekabet Analizi Verileri
Rakip ürün fiyatları Tutundurma etkinlikleri Patent başvuruları Reklam konseptleri Satış gücü (saha) geribildirimi Rakipleri izleme yöntem bulguları (ör. “rekabet istihbaratı”)

17 Çeşitli Veri Kaynakları
Hammadde tedarikçileri Ambalaj tedarikçileri Ticari gösteriler, fuarlar Müşteriler Dağıtım kanalı üyeleri Taşeronlar Fuar organizatörleri Haber bültenleri Konferanslar

18 Pazarlama Araştırması Yanılgıları
Pazarlama araştırmasının rolünün ve öneminin kavranmaması Kaynak sorunların farkına varılmaması Bilgi gereksiniminin tanımlanmaması Veri kalitesine ilişkin hatalar Araştırma sonuçlarının kararlara doğru biçimde dönüştürülmemesi

19 Teşekkür ederim Prof. Dr. İsmail ÜSTEL


"PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Prof. Dr. İsmail Üstel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları