Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİZE ÜNİVERSİTESİ BAHAR YARI YILI MATERYAL DERSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİZE ÜNİVERSİTESİ BAHAR YARI YILI MATERYAL DERSİ"— Sunum transkripti:

1 RİZE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 BAHAR YARI YILI MATERYAL DERSİ
UYGULAMA ÖDEVİ DERSİN SORUMLUSU; ADI : ERCAN SOYADI : ATASOY ÖĞRENCİNİN ; ADI : MEHMET EMİN SOYADI :MÜEZZİNOĞLU BÖLÜMÜ : İLK. ÖĞR. MAT. NUMARASI:1OO4O4O07 SINIFI:2/A (İ.Ö)

2 KÜMELER Küme nedir? ? SAYFA GİRİŞİ

3 KÜMELER KÜME:İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir
K O N U L A R Yani herkes tarafından aynı şe- kilde bilinen varlıklardır. Kümeler büyük harflerle gösterilir.Örn: ‘A’ gibi.

4

5 Evrensel Küme ve Tümleyen
KONULAR Kümenin Gösterilişi Eşit ve Denk Küme Boş Küme Alt Küme Öz Alt Küme Evrensel Küme ve Tümleyen Kümelerin Birleşimi Kümelerin Kesişimi De Morgan Kuralı İki Kümenin Farkı

6 Konuyla İlgili Sorular
KÜMENİN GÖSTERİLİŞİ 1)Liste yöntemi: Elemanları küme parantezi({ })içerisine alıp,her bir eleman arasına virgül ( , ) gelecek şekilde yazılılır ve kümeler adları büyük harfle yazılır. A = { 1, 2, 3 } - A kümesinin eleman sayısı 3'tür. 2)Ven Şeması: Düzgün kapalı şekil içerisine eleman yazılarak küme oluşturulur. 3)Ortak Özellik yöntemi: Kümenin elemanlarını; daha somut algılanır biçimde, gerektiğinde sözel, gerektiğinde matematiksel bir ifade olarak ortaya koyma biçimidir. A = {x : (x in özeliği)} Burada “x :” ifadesi “öyle x lerden oluşur ki” diye okunur. Örnek: A = { 0, 2, 4, 6, 8 } ise bu küme A = { Çift rakamlar} olarak gösterilebilir. K = { 0, 1, 2, 3 } ise bu küme K = { x | x  N ve x < 4 } olarak gösterilebilir. A .3 .5 Konuyla İlgili Sorular

7 SORULAR A kümesi 4 elemanlıdır. s(A)=4 şeklinde gösterilir.
E={ Sonbaharın Ayları}

8 Konuyla ilgili sorular
EŞİT KÜME ve DENK KÜME Aynı elemanlardan oluşan iki kümeye Eşit Küme denir. Eleman sayıları eşit olan kümelere denk kümeler denir. ÖRNEK: A = { 1, 2, 3 } , B = { 1, 2, 3 } ve C = { a, b, c } A kümesi ile B kümesi eşittir. Sembolle A = B A kümesi ile C kümesi denktir. Sembolle C _ D UYARI: Her eşit küme denktir fakat her denk küme eşit değildir. = Konuyla ilgili sorular

9 SORULAR SORU:A={ 1,2,5,10} B={x I x,10 sayısının pozitif tam bölenleri}kümelerinin eşit olduğunu gösterelim. ÇÖZÜM:10 sayısının pozitif tam bölenleri 1,2,5,10 dur O halde, B={1,2,5,10} dur Aile B kümeleri eşittir.A=B şeklinde gösterilir

10 BOŞ KÜME Hiçbir elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Boş {}
yada Æ sembolleri ile gösterilir. UYARI: {Æ} ve {0} kümeleri boş küme olmayıp birer elemana sahip iki denk kümedir.

11 Alt küme ALT KÜMENİN Özellikleri KONUYLA İLGİLİ SORULAR

12 ALT KÜMEYE AİT ÖZELLİKLER
1)A A (Her küme kendisinin alt kümesidir.) 2){ } A ( Boş küme her elemanın Alt kümesidir) 3) (A B ve B A) ise A=B dir. 4) (A B ve B C) ise A C dir. 5) n r olmak üzere, n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin sayısı: Alt kümeye dönüş

13 Konuyla İlgili Sorular
öz ALT KÜME Bir kümenin kendisinden başka bütün Alt kümelerine bu kümenin ÖZ ALT KÜMESİ denir. N elemanlı bir kümenin “ALT küme-1”sayıda Öz altküme sayısı var. A={x,y}kümesinin öz alt kümeleri { } ,{x} ,{y} dır Konuyla İlgili Sorular

14 SORULAR

15 SORULAR

16 Sorular

17 Evrensel küme VE Tümleyen
Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri kapsayan kümeye,evrensel küme denir. Evrensel küme genellikle E harfiyle gösterilir. Evrensel kümenin, A kümesinin dışındaki elemanlarının kümesine A kümesinin tümleyeni denir. A kümesinin tümleyeni A’ şeklinde gösterilir. A’ E A Konuyla İlgili Sorular Tümleyenin özellikleri

18 TÜMLEYENİN ÖZELLİKLERİ
1) (A’)’=A 2)s(A)+ s(A’)= s(E) 3) TÜMLEYENE Dönüş DE MORGAN Kuralı

19 SORULAR

20 @A={a,b,c,d}, B={b,c,e,f} kümeleri veriliyor AUB
KÜMELERİN BİRLEŞİMİ A ve B herhangi iki küme olmak üzere; A ile B kümelerinin bütün elemanlarından oluşan kümeye, bu iki kümenin birleşimi denir. .a .d . .b .e .c f A B @A={a,b,c,d}, B={b,c,e,f} kümeleri veriliyor AUB kümesini liste biçiminde yazalım. AUB={a,b,c,d,e,f} dir AUB BİRLEŞİM İŞLEMİNİN Özellikleri

21 BİRLEŞİM İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ
1)TEK KUVVET Özelliği : AUA=A 2)DEĞİŞME Özeliği : AUB=BUA 3) BİRLEŞME Özeliği : her A,B,C kümesi için AU(BUC)=(AUB)UC 4) BİRİM (ETKİSİZ) ELEMAN Özeliği : her küme için AU{ }={ }UA ALIŞTIRMA BİRLEŞİM İŞLEMİNE Dönüş

22 ALIŞTIRMALAR 1)A= {1,2,3,4},B={2,3,5,6} ve C={3,4,5,7} kümeleri veriliyor. @(AUB)UC kümesini liste biçiminde yazınız @ (AUB)UC=AU(BUC) olup olmadığını gösteriniz. 2)Şekildeki sayılar bulundukları bölgelerin sayılarını göstermektedir. S(AUBUC)=37 olduğuna göre S(C)=? A B C 2 12 10 1 m.m+m

23 KÜMELERİN KESİŞİMİ A ve B herhangi iki küme olmak üzere, A ve B nin ortak elemanlarından oluşan kümeye bu kümenin kesişimi denir. kümelerinin kesişimi A B şeklinde gösterilir.Aile B nin kesişimi. biçiminde tanımlanır. ÖRNEK: A={1,2,3,4,5}ve B={3,4,6,7} kümeleri veriliyor. A B kümesini liste biçiminde yazalım ve Ven şemasında gösterelim: ÇÖZÜM: A B={3,4} .1 .2 .5 .4 .7 B A Konuyla İlgili Sorular KESİŞİM İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ

24 KESİŞİM İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ
1)Tek kuvvet özelliği:Her eleman için dır 2)Değişme özelliği: her A ve B kümeleri için dir. KESİŞİM İŞLEMİNE DÖNÜŞ DEVAMI

25 3) Birleşme özelliği:Her A;B;C kümeleri için
4)Yutan eleman özelliği: Her A kümesi için dir (Bu işlemde yutan eleman dir)

26 SORULAR A B={5,6} A B 2) Kümeleri için A B=?
1)A={3,4,5,6,7} ve B={5,6} kümeleri veriliyor.A kesişim B kümesini liste biçiminde yazıp Venn şemasında gösteriniz? A B={5,6} A B 2) Kümeleri için A B=? .3

27 DE MORGAN KURALI 1) A ve B herhangi iki küme ise; (AUB)’ =A’ B’
2) A ve B herhangi iki küme ise ; (A B)’ =A’UB’

28 FARKI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER
İKİ KÜMENİN FARKI Tanım:A ve B herhangi iki küme olsun.A da olup B de olmayan elemanların oluşturduğu kümeye “A”nın”B”den farkı denir ve A\B veya A-B Biçiminde gösterilir. ÖRNEK:A={1,2,3,4,5},B{3,5,6,7}kümeleri veriliyor.A-B ve B-A kümelerini bulunuz. ÇÖZÜM:A-B={1,2,4},B-A={6,7}dir. .1 .2 .3 B A KÜMELERİN FARKI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER B-A SORULAR A-B

29 SORULAR 25 kişilik bir sınıfta tüm öğrencilerin İngilizce veya Almanca dillerinden en az birini bildiğini varsayalım.Sadece İngilizce bilenlerin sayısı sadece Almanca bilenlerin sayısının 3 katıdır.her iki dili bilen 5 öğrenci bulunduğuna göre,bu sınıfta Almanca bilen kaç öğrenci vardır. A İ x x x+3x+5=25 x= =10 Türkçe ve almanca dillerinin konuşulduğu bir turist grubunda, Türkçe konuşanlar 60/100 Almanca konuşanlar 70/100 ve sadece Almanca konuşanlar 12 kişi olduğuna göre,yalnız Türkçe konuşan kaç kişi vardır.

30 KÜMELERİN FARKI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER
1)A\B= 2)E-A= 3)A-A= 4)A- =A 5) -A= 6) 7) 8) 9) 10) )

31 T E S T 1)A={{1},{2,3},3,{4,5},{4}} A kümesi için aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? I.32 tane alt kümesi var II.{2,3} A III.{{4,5}} A IV.5 A V A VI.{4} A A)2 B)3 C)4 D)5 D)6

32 Cevap Yanlış. Doğru Cevap NEYDİ??

33 Cevap Doğru. Yuppi!! işte Bu Kadar

34 3)A={otobüsteki sarışın yolcular} B={otobüsteki bayan yolcular}
2)Bir kümenin eleman sayısı 2 azaltıldığında alt küme sayısı 192 azalıyor. Buna göre, bu kümenin en çok 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? 3)A={otobüsteki sarışın yolcular} B={otobüsteki bayan yolcular} C={otobüsteki ceketli yolcular} D={otobüsteki erkek yolcular} olduğuna göre(A B)-(C U D) kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A)37 B)36 C)35 D)30 E)29 A)Ceketli olmayan bayan yolcular B)Ceketli sarışın bayan yolcular C)Ceketli olmayan sarışın bayan yolcular D)bayan olmayan sarışın yolcular E)Ceketsiz sarışın yolcular

35 Cevap Yanlış. Doğru Cevap NEYDİ??

36 Cevap Doğru. Yuppi!! işte Bu Kadar

37 4)A ve B ayrık olmayan kümelerdir.
S(AUB)=6x s(A)=3x s(B)=4x-1 olduğuna göre AUB nin eleman sayısı en az kaçtır? 5)Bir mahallede,evlerin %80 inde Çamaşır makinesi,%90 ında Televizyon, %60ında Bulaşık makinesi vardır. Bu mahallede,Evlerin en az yüzde kaçında her üçünden mevcut olabilir? 6)45 kişilik bir sınıfta İngilizce bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin sayısının 3 katıdır.her iki dili bilen 3 kişi ve hiç dil bilmeyen 12 kişidir. Buna göre, Fransızca bilen kaç kişidir. 7)32 kişilik bir sınıfta kız veya gözlüklü öğrencilerin sayısı 25,erkek öğrencilerin sayısı 16 ise gözlüklü erkek öğrenci sayısı kaçtır? A)14 B)20 C)32 D)44 E)49 A)30 B)35 C)40 D)45 E)50 A)9 B)12 C)15 D)18 E)21 D)8 E)6 A)16 B)13 C)9

38 Cevap Yanlış. Doğru Cevap NEYDİ??

39 Cevap Doğru. Yuppi!! işte Bu Kadar

40 Oh bu konuyu da anladım Gösteriyi bitir

41 KAYNAKÇA: www.google.com.tr www.ilkmat.net


"RİZE ÜNİVERSİTESİ BAHAR YARI YILI MATERYAL DERSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları