Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yabancı Dil- II Bölüm - 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yabancı Dil- II Bölüm - 2."— Sunum transkripti:

1 Yabancı Dil- II Bölüm - 2

2 PAST SIMPLE WITH VERBS (GEÇMİŞ ZAMAN – FİİLER)
Yabancı Dil - II

3 Forming Simple Past Sentences with Regular Verbs (Düzenli Fiilerle Cümle Yapısı)
Düz cümlelerde fiillere –d, -ed ya da -ied takısı eklenir. Negatif cümlelerde fiilin 1. (yalın hali kullanılır.) I hated Math at high school. (Lisedeyken Matematikten nefret ederdim.) I did not (didn’t) hate Math at high school. You walked at nine months old. (9 aylıkken yürümeye başladın.) You did not walk at nine months old. He worked in Berlin in (2003 yılında Berlin’de çalıştı.) He did not live in Berlin in 2003. They watched the match at a cafe. (Maçı bir kafede izlediler.) They did not watch the match. She cried at the party. (Partide ağladı.) She did not cry at the party. Yabancı Dil - II

4 RULES: Fiillere “-d/-ed/–ied” Takısı Getirme Kuralları:
Sonu ‘e’ ile biten fiillere sadece ‘-d’ eklenir: hate-hated hope-hoped Sonu ünsüz harfle biten fiilere (y hariç) ‘-ed’ eklenir: walk-walked watch-watched Sonu ‘ünlü harf+y’ ile biten fiillere ‘–ed’ eklenir ve ‘y’ düşmez: play-played enjoy-enjoyed Sonu ‘ünsüz harf+y’ ile biten fiillere –ied’ eklenir (çünkü ‘y’ düşer): cry-cried dirty-dirtied Yabancı Dil - II

5 Irregular Verbs (Past Tense) (Düzensiz Filler)
I did my homework 2 hours ago. (Ödevimi 2 saat önce yaptım.) I didn’t do my homework 2 hours ago. My brother came home late. (Abim eve geç geldi.) My brother didn’t come home late. My father bought flowers for my mom. (Babam anneme çiçek aldı.) My father didn’t buy flowers for my mom. I ate a sandwich for lunch. (Öğlen yemeğinde sandviç yedim.) I didn’t eat a sandwich for lunch. I went to the teather with my sister. (Kız kardeşimle sinemaya gittim.) I didn’t go to the teather with my sister. do → did buy → bought have → had eat → ate Sık kullanılan düzensiz fiillerden birkaçı  come → came run → ran go → went take → took Yabancı Dil - II

6 Irregular Verbs (Simple Past) -1 (Düzensiz Fiiller)
Yabancı Dil - II

7 2 Yabancı Dil - II

8 3 Yabancı Dil - II

9 4 Yabancı Dil - II

10 5 Yabancı Dil - II

11 Yes/No Questions (Cevabı evet/hayır olan soru cümleleri)
Sorularda “did” yardımcı fiili ve ana fiilin 1. (yalın) hali kullanılır: Did you have a nice holiday? Yes, I did. (Güzel bir tatil geçirdin mi? Evet, geçirdim.) Did he clean the house? No, he didn’t. (Evi temizledi mi? Hayır, temizlemedi.) Did they do their homework? Yes, they did. (Ödevlerini yaptılar mı? Evet, yaptılar.) Did you eat your lunch? Yes, I did. (Öğlen yemeğini yedin mi? Evet, yedim.) Yabancı Dil - II

12 -Wh Questions (Where/when/why/who/how)
When did you finish your homework? (Ödevini ne zaman bitirdin?) I finished my homework two hours ago. (2 saat önce bitirdim.) Where did you go yesterday? (Dün nereye gittin?) I went to the cinema. (Sinemaya gittim.) How did you lose weight? (Nasıl kilo verdin?) I ran and walked regularly. (Düzenli olarak koştum ve yürüdüm.) When did you begin to learn English? (İngilizce öğrenmeye ne zaman başladın?) I began to learn English 10 years ago. (10 yıl önce İngilizce öğrenmeye başladım.) ***Who broke the window? (Camı kim kırdı?) (did kullanılmıyor, direkt olarak fiilin 2. hali kullanılıyor.) The children broke the window. (Çocuklar kırdı.) Yabancı Dil - II

13 Conjunctions (Bağlaçlar)
Bağlaçlar 2 cümleyi birleştirmek için kullanılırlar. Geçmiş zamanda kurulan bağlaçlı cümlelerde her 2 cümledeki fiilin de 2. hali kullanılır. My mother was out when I came home. (Eve geldiğimde annem çıkmıştı.) When she lived in England, she earned a lot of money. (İngilitere’de yaşarken çok para kazandı.) ***When Fazıl Say was 4, he could play the piano. (cancould) (Fazıl Say 4 yaşındayken piyano çalabiliyordu.) Before I cooked the dinner (2), I cleaned the house (1). (Yemeği yapmadan önce evi temizledim.) After he ran 2 kilometers (1) , he took a shower (2). (2 kilometre koştuktan sonra duş aldı.) Yabancı Dil - II

14 Correct the tense mistakes in the sentences
Correct the tense mistakes in the sentences. (Cümlelerdeki ‘zaman’ hatalarını düzeltiniz.) Richard didn’t slept last night. A few years ago, she gets married. Joe is a taxi driver when he lived in Paris. When you wake up? Who did wash the dishes? When I was a child, I play the computer a lot. Yabancı Dil - II

15 Complete the text using simple past
Complete the text using simple past. (Fiillerin geçmiş hallerini kullanarak metni tamamlayınız.) Last year I _____(go)  to England on holiday. It ______(be)  fantastic. I ______ (visit) lots of interesting places. I ____(be)  with two friends of mine. In the mornings we _____ (walk) in the streets of London. In the evenings we _____(go)  to pubs. The weather _____(be) fine. It _______ (not / rain)  a lot. But we _____(see) some beautiful rainbows. Where __________ (spend / you)  your last holiday? Yabancı Dil - II

16 Complete the sentences in SIMPLE PAST, using the correct word
Complete the sentences in SIMPLE PAST, using the correct word. (Listeden uygun fiili seçerek, geçmiş zaman haliyle cümleleri tamamlayınız.) *play * enjoy * listen * move * phone * go * walk * travel * like * stay We really _________the party last night. It was great! She ________with friends in Brighton last summer. Italy ________ very well in the last World Cup. Her parents __________ by train from Warsaw to Berlin. I _________ you four times last night but you did not answer. We ________ along the beach yesterday. It was lovely. The film was great but I didn’t ________ the soundtrack. My family and I ___________ to Turkey many years ago. I __________ to the new ColdPlay album yesterday. It’s great. We didn’t ______ the concert because it was too expensive! Yabancı Dil - II

17 Complete the sentences with a verb from the box in the SIMPLE PAST
Complete the sentences with a verb from the box in the SIMPLE PAST. (Listeden uygun fiili seçerek geçmiş zaman haliyle cümleleri tamamlayınız.) Yabancı Dil - II

18 Geçmiş zaman kullanarak, negatif cümleler (x) ya da soru cümleleri (
Geçmiş zaman kullanarak, negatif cümleler (x) ya da soru cümleleri (?) oluşturunuz. Yabancı Dil - II


"Yabancı Dil- II Bölüm - 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları