Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

THE PRESENT PERFECT TENSE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "THE PRESENT PERFECT TENSE"— Sunum transkripti:

1 THE PRESENT PERFECT TENSE
İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE THE PRESENT PERFECT TENSE

2 HOW TO FORM A PRESENT PERFECT?
İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE HOW TO FORM A PRESENT PERFECT? Positive Sentences Subject + have / has + verb3 (past participle) + …

3 Verb3 (past participle) ?
İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE Verb3 (past participle) ? REGULAR VERBS Regular watch - watched - watched v v v3 try – tried - tried v v v3 live – lived - lived v v v3 plan-planned-planned (tek hece) ATTENTION: Don’t double –w and –x

4 IRREGULAR VERBS İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE come – came – come
v v v3 buy – bought - bought go – went - gone see – saw - seen v v v3 v v v3 v v v3

5 POSITIVE SENTENCES İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE I You We
They + have + past participle (verb3) He She It + has + past participle (verb3)

6 EXAMPLES İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE She has painted the wall.
They have washed the car.

7 NEGATIVE SENTENCES İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE I You We
They + have not / haven’t + verb3… He She It + has not / hasn’t + verb3…

8 EXAMPLES İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE (JUST / ALREADY / YET)
I haven’t listened his new song yet.

9 EXAMPLES İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE (JUST / ALREADY / YET)
It hasn’t rained since Friday.

10 QUESTION FORM İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE I You We They I You
Have + + v3? Wh-, H- + have + + v3? He She ıt He She ıt Has + + v3? Wh-, H- + has + + v3?

11 EXAMPLES İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE
Jessica: Have you ever been to Paris? Bob: Yes, I have been to Paris many times. Sema: How long have you been to Paris? İrem: I have been to Paris for two years.

12 WHY DO WE USE PRESENT PERFECT?
İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE WHY DO WE USE PRESENT PERFECT? Geçmişte olan ama ne zaman olduğunun önemli olmadığı olaylarda kullanırız. We have bought a new car.

13 İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE
Deneyimlerden bahsederken kullanırız.(Genellikle never veya ever ile) Jennifer has never lived in Chicago.

14 Başarılar İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE
People have walked on the moon.

15 İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE
Geçmişte başlayıp bugün hala devam eden olaylardan bahsederken kullanırız. Ali and Susan have known each other for ages.

16 Değişimler İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE
My English has improved since September.

17 İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE
Geçmişte başlamış ama yeni bitmiş olaylardan bahsederken kullanırız. Sarah has just eaten her apple.

18 İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE
Geçmişte olmuş fakat etkisi hala devam eden olaylarda kullanırız. She has cut her finger.

19 İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE
Geçmişte bir çok kez yaptığımız ve hala yapmakta olduğumuz davranışlardan bahsederken kullanırız. I’ve played the violin twice.

20 İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE
Henüz bitmemiş zaman kavramlarıyla kullanırız. (this month, this week, today) We haven’t watched TV this week.

21 EXERCISES İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE
How long – has - haven’t – planned - Which 1-Have you ever …………… for your future? 2- She ….. been to England three times. 3- They …………… won a prize. They are very sad. 4- A: ……………. has she worked here? planned has haven’t How long B: For thirteen years.

22 THE PRESENT PERFECT TENSE
İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE THE PRESENT PERFECT TENSE


"THE PRESENT PERFECT TENSE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları