Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

THE PRESENT PERFECT TENSE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "THE PRESENT PERFECT TENSE"— Sunum transkripti:

1 THE PRESENT PERFECT TENSE
8.SINIF İNGİLİZCE THE PRESENT PERFECT TENSE

2 PRESENT PERFECT YAPSININ KULLANILDIĞI YERLER
Şu anda etkileri veya sonuçları görülen geçmişte meydana gelmiş olaylar için Ted has cooked a big birthday cake. (Ted büyük bir doğum günü pastası pişirdi.) Geçmiş zamanda başlayıp günümüze kadar devam eden olaylar için I have had this car for three months. (Bu arabaya 3 aydır sahibim.)

3 NOTE İçerisinde Present Perfect olan bir cümle kurmak için, have/has+a past particible yapısı kullanılır. Regular verbs (düzenli fiiller)’lerin past particible hali için past simple’de olduğu gibi fiile –ed eki eklenir.

4 DISCOVER Ever (hiç) soru kalıplarında kullanılır.
Have you ever played badminton? (Hiç badminton oynadın mı?) Never (asla,hiç) yapı olarak olumlu cümlelerde kullanılır fakat olumsuzluk anlamını taşır. I have never gone rock-climbing (Hiç kaya tırmanışına gitmedim.)

5 Already (çoktan,zaten) olumlu veya soru yapısındaki cümlelerde kullanılır.)
Brian has already finished his project. (Brian projesini çoktan bitirdi.) Yet (henüz) soru ve olumsuz yapıdaki cümlelerde kullanılır. Cümlenin sonuna yerleştirilir. A: Has your sister left yet? (Kız kardeşin henüz ayrıldı mı? B: No, hasn’t left yet. (Hayır, henüz ayrılmadı.) Just (henüz) olumlu yapıdaki cümlelerde kullanılır.) My brother haz just arrived from Canada. (Erkek kardeşim Kanada’dan henüz geldi.)

6 DISCOVER How long(ne kadar süredir) bir hareketin ne kadar süre devam ettiğini öğrenmek için kulanılan bir yapıdır. Have long have you known Burak? (Burak’ı ne kadar süredir tanıyorsun?) For(süredir-boyunca, -dir/dır) bir hareketin ne kadar süre devam ettiğini bildirir. I have known Burak for five months.) (Burak’ı 5 aydır tanıyorum.) Since(-den/dan beri) bir hareketin başlangıç noktasını ifade eder. I have known Burak since May. (Burak’ı Mayıs’tan beri tanıyorum.)

7 NOTE Present Perfect ile kullanılan time expressions (zaman ifadeleri) genellikle just Have/has already past particible never Şeklindedir. Fakat; Ever (hiç) soru cümlelerinde kullanılmaktadır. Yet (henüz) soru ve olumsuz yapıdaki cümlelerin sonuna getirilmektedir.

8 NOTE Present Perfect geçmişte meydana gelmiş zamanı tam olarak bilinmeyen eylemler için Present Perfect yapısı ever, never, before, always, how long, so, for, since, already, jus ve yet zaman ifadeleri ile beraber Past Simple geçmişte meydana geldiği zaman tam olarak bilinen eylemler için Past Simple yapısı last week/ month/ year, ago, yesterday, in 1980 gibi eylemin meydana geliş zamanı tam olarak bildiren zaman ifadeleri ile beraber kullanılır.

9


"THE PRESENT PERFECT TENSE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları