Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft."— Sunum transkripti:

1 CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft

2

3 11 Girdi Talebi: Sermaye Piyasası ve Yatırım Kararı
B Ö L ÜM İ Ç E R İ Ğ İ Sermaye, Yatırım ve Amortisman Sermaye Yatırım ve Amortisman Sermaye Piyasası Sermaye Geliri: Faiz ve Kar Finansal Piyasalar İpotek (mortgage) ve İpotek Piyasası Sermaye Birikimi ve Paylaşımı Yeni Sermaye Talebi ve Yatırım Kararı Beklentilerin Oluşması Maliyetlerin ve Beklenen Karın Karşılaştırılması Sermaye Üzerine Son Bir Söz Ek: Şimdiki Değeri Hesaplamak

4 Sermaye, Yatırım ve Amortisman
sermaye Gelecekte diğer mal ve hizmetlerin üretilmesinde girdi olarak kullanılan ekonomik sistem tarafından üretilmiş mallar. Fiziki Sermaye fiziki ya da somut sermaye Gelecekteki mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan maddi girdiler. Fiziksel sermayenin başlıcaları işyerleri, taşınmaz ekipmanlar, oturulabilir mekanlar ve envanterlerdir.

5 Sermaye, Yatırım ve Amortisman
Sosyal Sermaye: Altyapı sosyal sermaye ya da alt yapı Kamuya hizmet sağlayan sermayedir. Sosyal sermayenin bir çoğu devlet tarafıdan yapılanlar (yollar, köprüler) ve kamu hizmetleridir (polis ve yangın korunması) Fiziki Olmayan Sermaye soyut sermaye Gelecekteki mal ve hizmetlere katkısı olan soyut şeylerdir . beşeri (insan) sermaye İşçilerin eğitim- öğretim, kurs vasıtasıyla edindikleri yetenek ve diğer bilgileri içeren ve firmaya zaman içinde değerli hizmetleri sağlayan soyut sermayenin değer bir biçimidir.

6 Sermaye, Yatırım ve Amortisman
Sermayeyi Ölçmek sermaye stoğu Firmanın bina, envanter ve soyut değerlerinin piyasa değerleri olarak toplamıdır. Sermaye stok değeri olarak ölçülür. Yani, belirli bir zamandaki toplam değeri ölçülür. Sermayeden bahsettiğimizde bono ve tahvil gibi para ya da finansal değerlerden değil de fiziksel tesisler, teçhizat, envanter ve elle tutulmayan değerlerden bahsediyoruz.

7 Sermaye, Yatırım ve Amortisman
yatırım Firmanın sermaye stoğuna yapılan ilavelerdir. Sermaye zaman içinde ölçülse de (stok olarak) yatırım bazı dönemlerdeki akımlardır. Yatırım akımı sermaye stoğunu arttırır. TABLO 11.1 ABD Ekonomisindeki Özel Yatırım Harcamaları, 2007 GSMH = ,3 milyar Dolar Milyar Dolar Toplam Yatırımın Yüzdesi Olarak GSMH Yüzdesi Yerleşim yeri olmayan yapılar 472,1 22.2 3.4 Ekipman ve Bilgisayar Programları 1.009,7 47.5 7.3 Özel yatırımlardaki değişim 2,9 0.1 0.0 Yerleşim yerleri 640,7 30.2 4.6 Toplam brüt özel yatırımlar 2.125,4 100.0 15.3 - amortisman −1.398,7 −65.8 −10.1 Net yatırım = brüt yatırım-amortisman 726,7 34.2 5.2 amortisman Değerli bir ekonomik varlığın zaman içinde değer kaybetmesi.

8 Sermaye Piyasası sermaye piyasası Hanehalklarının tasarruflarını arz ettiği firmaların ise bu fonları yatırım yapmak için talep ettiği piyasa. bono Borç alanın zaman içinde borcunu faizi ile birlikte ödemeye taahhüt ettiği anlaşma. finansal sermaye piyasası Tasarruf edenlerin ve yatırımcıların aracılar ile bağlantı halinde olduğu sermaye piyasasının bir parçası.

9 Sermaye Piyasası  ŞEKİL $’lık Tasarrufun 1.000$’lık Yatırıma Dönüşmesi

10 Sermaye Piyasası Sermaye Geliri: Faiz ve Kârlar
sermaye geliri Sermaye piyasalarına yatırılan tasarruflardan kazanılan gelir. Faiz faiz Paranın kullanılması karşılığında yapılan ödemeler. faiz oranı Borcun belirli bir yüzdesi olarak ifade edilen faiz ödemeleri.

11 Sermaye Piyasası Sermaye Geliri: Faiz ve Kârlar Kârlar
stok (hisse senedi) Fima üzerinde mülkiyet sahipliği ve kar payı sağlayan bir sertifika. Faiz ve Kârın Fonksiyonları Faiz ertelenmiş bir ödülün teşvikidir Kâr, yenilik ve risk almanın bir ödülüdür.

12 Sermaye Piyasası Mali Piyasalar
 ŞEKİL Finansal Piyasalar Hanehalkı Tasarrufları ve Firma Yatırımları Arasında Bir Köprüdür

13 Sermaye Piyasası Mali Piyasalar Durum A: İşletme Kredileri
Bankalar hanehalklarının tasarrufları ile oluşan fonları kredi vermek üzere kullanırlar. Durum B: Riskli Sermaye Hanehalkı tasarruflarından oluşan bu fonlar bir kez daha yatırımları finanse etmiş olur. Eğer risk oluşmaz ve iş başarılı olur ise, riskli sermayenin hisselerinden alanlar azımsanmayacak kârlar elde ederler.

14 Sermaye Piyasası Mali Piyasalar Durum C: Dağıtılmamış Kârlar
firma kârını yatırım amaçlı olarak tutar, dağıtmaz ise hissedarları adına tasarruf yapmış sayılır. Durum D: Stok Piyasası Stok hisseleri hanehalkının servetinin bir kısmını oluşturur. Stok satışlarından elde edilen gelir tesis ekipmanı ve envanter almak için kullanılır. Tasarruflar yatırıma akar ve firmanın sermaye stoğu hanehalkının serveti ile aynı miktarda artar.

15 Sermaye Piyasası İpotek (Tut-sat) ve İpotek Piyasası
ABD’deki bir çok gayri menkul ipotek ile finanse edilir. İpotek, bono gibi borçlananın borç verene geri ödemeyi gelecekte yapacağına dair bir kontrattır. Son on yıla kadar, bir çok ipotekli krediler bankalar ve tasarruf ve kredi kuruluşları tarafından veriliyordu. İpotek anlaşmalarının çoğu ipotekleri hemen ikincil piyasalarda satan ipotek komisyoncuları ve ipotek bankaları tarafından yapılmaktadır. Bu piyasadaki krediler “emniyetli”’dir, yani ipotek evrakları bir havuzda toplanır ve daha sonra ipotek-destekli menkul değerler olarak farklı risk gruplarındaki yatırımcılara satılır.


"CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları