Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE 16 TAHVİL DEĞERLEMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE 16 TAHVİL DEĞERLEMESİ"— Sunum transkripti:

1 ÜNİTE 16 TAHVİL DEĞERLEMESİ
FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 16 TAHVİL DEĞERLEMESİ

2 İÇİNDEKİLER Genel Değerleme Modeli Tahvil Değerlemesi
Vadeye kalan süre ve tahvil değeri Vadeye kadar getiri Hisse senetleriyle değiştirilebilir tahvillerin değerlemesi - Hisse senediyle değiştirilebilir tahvillerin fiyatlaması

3 TAHVİL NEDİR? Anonim şirketlerin uzun vadeli borç bulmak için ihraç etmiş oldukları borç senetleridir yani finansal varlıklardır. Tahvil sözleşmesiyle şirket, kendisine kredi verenlere (tahvil sahiplerine) her yıl belirli bir faiz ödemeyi ve vadesinde de anaparayı iade etmeyi taahüt eder. Tahvil sahibi, tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. Tahvil sahibi, şirketin aktifi üzerinde alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Şirketin yönetimine katılamaz. Tahvil sahipleri alacaklarını aldıktan sonra şirketin malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. Şirketin brüt karından, önce tahvil sahiplerinin faizleri ödenir.

4 TAHVİL DERECELEMESİ Borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz ve benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde karşılanabilme riskinin derecelendirme kuruluşları tarafından değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasıdır.

5 TAHVİL DERECELEMESİ

6 GENEL DEĞERLEME MODELİ
Analistler ve yatırımcılar, yatırımların, varlıkların ve işletmenin değerini belirlemek için genel değerleme modelini kullanırlar. Bu model, iskonto edilmiş nakit akışları modeli olarak bilinir. İskonto edilmiş nakit akışları modeli, gelecekte beklenen nakit akışlarının bugünkü değerleri toplamını alarak varlıkları değerlendirir İskonto oranı yatırımcının tahmin ettiği getiri oranıdır ve yatırımın riskinin bir fonksiyonudur. Menkul kıymetlerin riski arttıkça beklenen getiri oranı da artar.

7 GENEL DEĞERLEME MODELİ

8 TAHVİL DEĞERLEMESİ

9 TAHVİL DEĞERLEMESİ Eğer tahvilden beklenen getiri oranı, tahvilin kupon faiz oranına eşit olduğunda tahvilin piyasa değeri ile nominal değeri birbirine eşit olur. Uygulamada genelde tahvilden beklenen getiri oranı ve kupon faiz oranı birbirinden farklıdır. Bunun nedeni: Ekonomik koşullardaki değişimlerden dolayı, uzun vadeli fonların maliyeti değişebilir. Firmanın riski değişebilir. Uzun vadeli fonların maliyetindeki ve işletmenin riskindeki artış, beklenen getiri oranını artırırken, bu faktörlerdeki düşüşler beklenen getiri oranını düşürür.

10 TAHVİL DEĞERLEMESİ Beklenen getiri oranı , kupon faiz oranından fazla olduğunda tahvilin piyasa değeri (B0), nominal değerinin altına düşer. Bu durumda tahvil iskontolu satılmıştır. Beklenen getiri oranı, kupon faiz oranının altına düştüğünde, tahvilin piyasa değeri nominal değerinin üzerine çıkar. Bu durumda tahvil primli satılmıştır.

11 VADEYE KALAN SÜRE VE TAHVİL DEĞERİ
Grafik 16.2’de görüldüğü gibi tahvilin kupon faiz oranı ve beklenen getiri oranı birbirine eşit olduğunda tahvil süresi boyunca tahvilin piyasa degeri ile nominal değer birbirine eşit olmaktadır. %12 ve %8 faiz oranlarında tahvilin süresi azaldıkça, tahvilin piyasa değeri tahvilin nominal değerine yaklaşmaktadır. % 8 faiz oranında vadeye yaklaşıldıkça, tahvilin piyasa değeri düşmekte, %12 faiz oranında vadeye yaklaşıldıkça, tahvilin piyasa değeri artmaktadır.

12 VADEYE KADAR GETİRİ Yatırımcının tahvili belli bir fiyattan alıp, vade sonuna kadar beklemesi durumunda elde edeceği getiri oranıdır. Tahvilin piyasa değeri ile nominal değeri birbirine eşit olduğu zaman, vadeye kadar getiri oranı tahvilin kupon faiz oranına eşit olur. Vadeye kadar getiri oranı yatırımcının beklediği orana eşitse veya büyükse o tahvil satın alınmalıdır.

13 VADEYE KADAR GETİRİ


"ÜNİTE 16 TAHVİL DEĞERLEMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları