Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2 Amacımız; Ticaret ve bilgisayar eğitimini ilgilendiren alanlarda ara insan gücünü yetiştirmenin yanı sıra, yüksek öğretimine yönelik programlar uygulanmaktadır. Bu amaçla uygulanan programlar; bireye gerekli olan teknoloji ile kültürü birlikte veren bir alana/mesleğe ve yükseköğretime hazırlayacak biçimde yapılandırılmıştır.

3 OKULUMUZDAKİ ALANLAR

4 Muhasebe ve Finansman Alanı (EA- YGS-6)
Büro Yönetimi Alanı (EA-YGS-6) Pazarlama ve Perakende Alanı (EA-YGS-6) Bilişim Teknolojileri Alanı (SAY- YGS-1)

5 BU ALANLARA BAĞLI DALLAR
OKULUMUZDAKİ ALANLAR VE BU ALANLARA BAĞLI DALLAR

6 MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
Muhasebe alanında bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, maliyet muhasebesi ve iş hayatında sıklıkla kullanılan muhasebe yazılımları konularında uzman kişileri yetiştirir.

7 Muhasebe ve Finansman Alanı
Dalları (YGS-6)(EA) Bilgisayarlı Muhasebe Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Bilgisayarlı Muhasebe Dalı Dış Ticaret Ofis Hiz. Dalı Finans ve Borsa Hiz. Dalı

8 BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI
Hesap planı sistemini oluşturan, beyannameleri düzenleyen, bilgisayarı kullanan, defterleri mevzuata göre tutan, koordinasyon sağlayan yazışma ve raporları yazan, sosyal güvenlik kurumu işlemleri hakkında bilgi sahibi olan nitelikli kişileri yetiştirir.

9 DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ DALI
İhracat/İthalat operasyonları olan firmalarda siparişlerin alınması, siparişlerin üretim-planlama birimine bildirilmesi, üretilen ürünlerin nakliyesi ve gümrük işlemleri ve ürün bedellerinin tahsilatı sürecindeki işleri takip eden kişileri yetiştirir.

10 FİNANS HİZMETLERİ DALI
Borsa seansından önceki, seans esnasındaki ve seans sonrasındaki işlemleri yapan, müşterilere kredi ayarlayan, ekonomi ve şirket haberlerini takip ederek müşterilere danışmanlık hizmeti veren nitelikli kişileri yetiştirir.

11 Meslek Elemanlarında Aranan Özellikler
Dikkatli olmak Dürüst olmak Etkili ve güzel konuşmak, güler yüzlü olmak İnsan ilişkilerine özen göstermek Ekip çalışmasına uygun olmak Yeniliklere açık olmak Sır saklayabilmek İşleri zamanında bitirmek İş yeri çalışma prensiplerine uygun davranmak Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun davranmak

12 Çalışma Ortamı ve Koşulları
Muhasebe hizmetleri büro ortamında yürütülmektedir. Muhasebe de kullanılan bildirge ve beyannameler günlü olduğundan zaman çok önemlidir Yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi zorunludur.

13 İş Bulma İmkanları Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticari işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur.

14 Muhasebe ve Finansman Alanı Öğrencilerinin Tercih Edebilecekleri 4 Yılık Lisans Programları
Bankacılık ( YGS-6) Bankacılık ve Finans (YGS-6) Bankacılık ve Sigortacılık (YGS-6) Uluslar arası Finans ( YGS-6) Sermaye Piyasası (YGS-6) Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (YGS-6) Sigortacılık (YGS-6)

15 Sigortacılık ve Risk Yönetimi (YGS-6)
Gümrük İşletme (YGS-6) Uluslararası Finansman (YGS-6) Uluslararası Ticaret (YGS-6) Uluslararası Tic. ve İşletmecilik (YGS-6) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (YGS-6)

16 Muhasebe ve Finansal Yönt.(YGS-6)
Muhasebe (YGS-6) Muhasebe Bilgi Sistemleri (YGS-6) Pazarlama (YGS-6) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (YGS-6)

17 Bankacılık ve Sigortacılık Deniz ve Liman İşletmeciliği Dış Ticaret
Muhasebe ve Finansman Alanı Öğrencilerinin Tercih Edebilecekleri 2 Yılık ÖnLisans Programları Bankacılık ve Sigortacılık Deniz ve Liman İşletmeciliği Dış Ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi Hava Lojistiği Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Yönetimi

18 Kooperatifçilik Lojistik Marka İletişimi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pazarlama Perakende Satış ve Mağza Yönetimi Posta Hizmetleri

19 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Havacılıkta Kabin Hizmetleri Sosyal Güvenlik Tarımsal İşletmecilik Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Maliye

20 BÜRO YÖNETİMİ ALANI İşletmede belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yönetici tarafından planlanmış, koordine edilmiş kaynakların (insan, bilgi, parasal ve maddi v.b) uygun olarak yönetilmesinde yöneticiye yardımcı olan kişilerin yetiştirildiği alandır.

21 Büro Yönetimi Alanı Dalları (YGS-6)(EA)
Hukuk Sekreterliği Dalı Ticaret Sekreterliği Dalı Yönetici Sekreterliği Dalı

22 HUKUK SEKRETERLİĞİ DALI
Hukuk sekreteri; büro makinelerini kullanarak, büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dava dosyalarını hazırlama, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerilerine sahip kişidir.

23 TİCARET SEKRETERİ DALI
Ticaret sekreteri; büro makinelerini kullanarak, büro içi ve dışı iletişimi sağlayan, yöneticinin günlük işlerini organize eden, belge hazırlayan, dosyalama, bildirim ve ödemlerin izlenmesi işlerini yürüten, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerilerine sahip kişidir.

24 YÖNETİCİ SEKRETERİ DALI
Yönetici sekreteri; büro makinelerini kullanarak büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama işlerini yürütme, sunum hazırlama, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

25 Meslek Elemanlarında Aranan Özellikler
Okuduğunu anlama. Doğru yazılı ve sözlü anlatım yapabilme Düşüncelerini açık bir şekilde aktarabilme. Türkçeyi doğru konuşma ve yazma. Bilgisayar, faks, fotokopi gibi büro aletlerini iyi kullanabilme. Sorumluluk duygusuna sahip olma. Güle yüzlü ve hoşgörülü olma. Telefonda konuşabilme. Başkaları ile uyumlu olma. Soğukkanlı olma. Sır saklayabilme.

26 Çalışma Ortamı ve Koşulları
Sekreterlik mesleğinin uygulama alanı kapalı mekan olan bürolardır.

27 İş Bulma İmkanları Sekterlik mesleğinin iş imkanları, iş alanlarının sayısı kadar geniştir. Sekreterler hemen hemen her iş alanında iş bulma imkanına sahiptirler. İşletmeler hangi işi yaparlarsa yapsınlar işlerini büro ortamında yürütürler.Her ticari kuruluş, dosyalama ve arşivleme yapmak zorunda olduğundan bu işleri de sekreterler yapmaktadır.

28 Büro Yönetimi Alanı Öğrencilerinin 4 Yıllık Lisans Programları
İnsan Kaynakları Yönetimi ( YGS-6) Sağlık Kurumları Yöneticiliği ( YGS-6) Sağlık Yönetimi ( YGS-6) Pazarlama ( YGS-6) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ( YGS-6)

29 Büro Yönetimi Alanı Öğrencilerinin 2 Yıllık Ön Lisans Programları
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Yönetimi

30 PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI
Pazarlama, ürününün üretim öncesinden başlayıp satışı ve satış sonrası faaliyetlerini içine alan geniş kapsamlı bir işletme faaliyetidir. Gelecekte ayakta kalabilecek ve faaliyetlerini sürdürebilecek işletmeler pazarlama ve perakende satış ağını iyi kurabilen işletmeler olacaktır. Bu da yeterli eğitim alan elemanlarla mümkündür. Bu yüzden bu alanda geniş bir istihdam oluşmaktadır.

31 Emlak Komisyonculuğu Dalı Gıda Satış Elemanlığı Dalı
Pazarlama ve Perakende Alanı Dalları (YGS-6)( EA) Satış Elemanlığı Dalı Sigortacılık Dalı Emlak Komisyonculuğu Dalı Gıda Satış Elemanlığı Dalı

32 SATIŞ ELEMANLIĞI DALI İş organizasyonu yapan, satış öncesi hazırlık yapan, müşterilerle görüşerek satış işlemlerini takip eden, satış sonrası işlemleri kontrol eden, bir sonraki güne hazırlık yapan nitelikli kişidir.

33 SİGORTACILIK DALI Mal, can ve diğer sigorta edilebilir riskleri belirleyip sigorta poliçesi üreten, hasar takip işlemleri yapabilen, sorumlu nitelikli kişidir.

34 EMLAK KOMİSYONCUSU DALI Emlak, alım-satım, kiralama ve vb
EMLAK KOMİSYONCUSU DALI Emlak, alım-satım, kiralama ve vb. aracılık işleri yapmak için gerekli yeterlilikleri kazanmış nitelikli kişidir.

35 GIDA SATIŞ ELEMANLIĞI DALI
Satış işlemlerini yürütme, stok kontrolleri, reyon düzeni, gıda hijyeni uygulayarak bunlarla ilgili belgeleri düzenleme yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

36 Meslek Elemanlarında Aranan Özellikler
Özgüvene sahip olmak. Piyasa araştırması yapma yeteneğine sahip olma. Satın alacağı mal ve hizmetlerin uygun olanını bulabilme yeteneğine sahip olmak. Temsil yeteneğine sahip olmak. Türkçeyi iyi konuşabilmek. Sabırlı olmak. Mal ve hizmetlerin özelliklerini çok iyi bilmek. Güler yüzlü olmak. Uzun süre ayakta durabilmek.

37 Sorumluluk sahibi olmak.
Dış görünüşüne önem vermek. Hareketli bir yaşamı sevmek. Seyahate engel bir hali olmamak. Bilgisayar kullanabilmek. Başkalarını dinleyebilmek. Aileden uzak kalabilmek. Zengin sözcük bilgisine sahip olmak. Dikkat yeteneğine sahip olmak. İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilmek. Girişken olmak. Mal ve hizmetlerin özelliklerini iyi bilmek.

38 Çalışma Ortamı ve Koşulları
Bu mesleklerde çalışan kişiler işletmenin faaliyet gösterdiği çeşitli bölgelerde bulunan ofislerde sabit, açık mekanlarda aktif olarak çalışabilecekleri gibi bölgeler arası seyahatlerde otomobil kullanmaları gerekmektedir.

39 İş Bulma İmkanları Bu meslek görevlileri hem kamu sektöründe hem özel sektörde iş bulabilirler. Özellikle özel sektörde iş alanı daha geniştir. Seyahati gerektiren işlerde sürücü belgesi bulunan erkek elemanlar daha avantajlı durumda olup, ofis ortamında yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen bayan elemanlar tercih sebebidir.

40 Pazarlama ve Perakende Alanı Öğrencilerinin Tercih Edebileceği 4 Yıllık Lisans Programları
Bankacılık (YGS-6) Bankacılık ve Finans (YGS-6) Bankacılık ve Sigortacılık (YGS-6) Sermaye Piyasası (YGS-6) Sermaye Piyasası Denetim Derecelendir(YGS-6) Sigortacılık (YGS-6) Sigortacılık ve Risk Yönetimi (YGS-6) Uluslar arası Finans (YGS-6) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (YGS-6) Pazarlama (YGS-6)

41 Pazarlama ve Perakende Alanı Öğrencilerinin Edebileceği 2 Yıllık Ön Lisans Programları
Bankacılık ve Sigortacılık Deniz ve Liman İşletmeciliği Dış Ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi Hava Lojistiği Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Yönetimi

42 Kooperatifçilik Lojistik Marka İletişimi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pazarlama Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Posta Hizmetleri

43 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Havacılıkta Kabin Hizmetleri Sosyal Güvenlik Tarımsal İşletmecilik Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Turizm ve Seyahat Hizmetleri

44 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
Bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış verileri saklamak, iletmek ve işletmek için kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren alandır.

45 Bilişim Teknolojileri Alanı Dalları ( YGS-1)(EA)
Bilgisayar Teknik Servisi Dalı Ağ İşletmenliği Dalı Veri Tabanı Programcılığı Dalı Web Programcılığı Dalı

46 AĞ İŞLETMENİ DALI Bilgisayar sistemlerinin Donanım ve yazılım kurulumu, Ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi Ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunları, çözüm yollarına sahip nitelikli kişileri yetiştirir.

47 WEB PROGRAMCISI DALI Bilgisayar sistemlerinin donanım, yazılım ve kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlayan nitelikli kişidir.

48 Bilgisayar sistemlerinin;
VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI DALI Bilgisayar sistemlerinin; Donanım ve yazılım kurulumu, Veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, Veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, Yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya sahip nitelikli kişileri yetiştirir.

49 Meslek Elemanında Aranan Özellikler
Tasarım ve görsel yeterliliğe sahip, Yabancı dil bilen, Ekip içinde çalışabilen, sistemli düşünebilen Matematikle ilgili konularda başarılı Kendini yenileyebilen, araştırmacı, İyi derecede tanımlama yeteneğine sahip, Sabırlı ve dikkatli, Verilerin saklanması için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline aktarabilen kimseler olmaları gerekir.

50 Meslek Elemanının Çalışma Ortamı ve Koşulları
Büro ortamında çalışır ve genellikle programlama ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir.

51 Meslek Elemanının İş Bulma İmkanları
Veri Tabanı programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

52 Bilgisayar Teknik Servisi Dalı
Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, bakım ve arıca giderme işlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya sahip nitelikli kişidir.

53 Bilgisayar Teknik Servis Meslek Elemanında Aranan Özellikler
El ve güç aletlerini güvenli kullanma Yabancı dil bilen Ekip içinde çalışabilen,sabırlı ve dikkatli, Sistemli düşünebilen,matematikle ilgili konularda başarılı, Kendini yenileyebilen,araştırmacı Hassas çalışma tekniklerini kullanabilen Bilgisayar ile anlaşabilme ve kontrol edilebilme,devreleri araştırabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.

54 Bilgisayar Teknik Servisçisi Meslek Elemanının Çalışma Ortamı ve Koşulları
Teknik servis ortamında, elektronik devre yapımını gerçekleştirebileceği atölye ortamında çalışır. El aletlerini çok kullanır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir. İş çoğunlukla ayakta yürütülür, ortam biraz da olsa hareketlidir.

55 Bilgisayar Teknik Servisçisi Meslek Elemanının İş Bulma İmkanları
Teknik servis elemanları bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalar bünyesinde bilgisayar bulunduran iş yerleri ve şirketlerde, özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

56 Bilgisayar Programcılığı Dalı Öğrencilerinin Tercih Edebileceği 4 Yıllık Lisans Programları
Bilgisayar Tek. ve Bilişim Sistemleri (YGS-1) Bilgisayar ve Öğr.Teknolojileri Öğrt.(YGS-1) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (YGS-1) Yönetim Bilişim Sistemleri ( YGS-6) Pazarlama (YGS-6) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (YGS-6)

57 Bilgisayar Programcılığı Dalı Öğrencilerinin Tercih Edebileceği 2 Yıllık Ön Lisans Programları
Basım ve Yayın Teknolojileri Bilgi Güvenliği Teknolojileri Bilgi Yönetimi Bilgisayar Operatörlüğü Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojileri Coğrafi Bilgi Sistemleri İnternet ve Ağ Teknolojileri Pazarlama

58


"ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları