Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9.BÖLÜM İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9.BÖLÜM İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSMAN YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 9.BÖLÜM İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
Finans, genel olarak bir işletmenin para ve kredi konularıyla ilgili faaliyetlerini düzenleme veya yönetme sistemi, gerçek veya tüzel kişilere parasal kaynak sağlama ya da bir işletmenin kuruluşu için gerekli parayı sağlayarak ilk kuruluş sermayesini oluşturma biçiminde tanmlanmaktadır. Finans işlevi, işletmeye gerekli olan fonları en uygun zamanda, en iyi koşullarda sağlamak ve bu fonların işletmenin amaçları doğrultusunda en etkin kullanımını gerçekleştirmek şeklinde tanımlanır.

2 Finans işlevinin ve böylece finans yönetiminin amacı ise işletmenin finansal güvenliğini ve karlılığını, dolayısıyla da işletmenin gelişme içinde sürekliliğini sağlamaktır. Finansman Aracı Olarak Sermaye 1. Parasal Sermaye; Para ve paraya hızla çevrilebilir likit varlıkları içeren parasal sermaye, çeşitli şekilde gruplandırılarak ifade edilebilir. Ödenmiş Sermaye ve Ödenmemiş Sermaye: İşletmenin kuruluşunda taahhüt edilen sermayenin ortaklar tarafından işletme hesabına yatırılan kısmına ödenmiş sermaye,henüz yatırılmayıp ileride yatırılacağı taahhüt edilen kısmına da ödenmemiş sermaye denir.

3 Öz Sermaye ve Yabancı Sermaye: İşletme içi kaynaklardan sağlanan sermaye öz sermaye, finans kurulşarı veya başka gerçek ya da tüzel kişilerden sağlanan sermaye de yabanı sermayedir. Kuruluş Sermayesi ve İşletme Sermayesi : Kuruluş sermayesi işletmenin kurulabilmesi için gerekli fonların toplamıdır. İşletme sermayesi ise işletmenin faaliyete geçmesinde ilk kazanç elde edene kadar geçen süre içerisinde yapması gereken harcamaları karşılamak için ihtiyaç duyacağı sermayedir. 2. Fiziki Sermaye Stoklar, üretim sürecine kullanılan hammadde, yarı mamul, yardımcı malzeme, işletme malzemesi ve mamul maddelereden oluşmaktadır.

4 KÜÇÜK İŞLETMELERDE YENİ FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
Leasing Leasing, belirli bir süre için kiralayan ve kiracı arasında düzenlenen, üreticiden kiracı tarafından seçilip,kiralayan tarafından satın alınan malın mülkiyetin kiralayanda , kullanımını ise kiracıda bırakan bir anlaşmadır. Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle kısa vadeli kaynak sağladıklarıbir finansman tekniğidir.

5 Forfaiting Forfaiting, ihracatçıların mal ve hizmet ihracından doğan orta vadeli alacaklarını, tahsil edilememe riskiyle birlikte forfaiter’e satmasıdır. Swap Swap, iki taraf arasında önceden belirlenen gelecekteki bir tarihte nakit akışlarının karşılıklı değişimine denir. Angel Finanslama Girişim tecrübesine sahip özel yatırımcıların kendi para ve deneyimleriyle genellikle yeni işe başlayan ve ilk evrelerinde olan işletmelere yaptıkları ortaklık içeren bir finansman tekniğidir.

6 Barter Günümüzde internet ve network sistemleri üzerinden yapılan, çoklu mal/hizmet takas borsasını ifade eder. Risk Sermayesi, yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlere yapılan yatırımı ifade etmektedir. Risk sermayesi , esas olarak dinamik, yaratıcı ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin yatırım fikirlerini gerçekleştirmelerine imkan tanıyan bir finansaman biçimidir.

7 Risk Sermayesi Finansmanında Risk Faktörleri
Teknolojik Risk Yönetim Riski Finansman Riski Üretim Riski Pazarlama Riski Demode Olma Riski Risk Sermayesinin Özellikleri Teknolojik yenilik Sermayeye katılma Yönetime katılma Küçük işletme/hızlı büyüme Uzun vadeli yatırım

8 Risk Sermayesi Finansman Yönteminin KOBİ’lere Sağlayacağı Katkılar:
Atıl tasarrufların bu tür yeni girişimcilere etkin biçimde aktarılmasını kolaylaştırma. Küçük işletmeler aracılığıyla yeni teknolojilerin denenmesi ve uygulamaya konulmasını kolaylaştırma. KOBİ’leri sağlam finansal yapı ve sağlıklı büyüme imkanına kavuşturma. Yabancı kaynak teminine ilişkin sorunlardan kurtulma.


"9.BÖLÜM İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSMAN YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları