Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyalbilgiler Öğreniyorum

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyalbilgiler Öğreniyorum"— Sunum transkripti:

1 Sosyalbilgiler Öğreniyorum

2 Hangi soruya bakmak istiyorsanız o sayıya tıklayınız
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3 1. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir davranış örneğidir?
Sınıfta söz almadan konuşmak Farklı düşüncede olanlarla kavga etmek Başkalarına kendi düşüncelerimizi zorla kabul ettirmek Kendimizden küçük olanların düşüncelerine önem vermek

4 2. İnsan haklarına saygılı bir kişi, aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
Davranışlarında ahlaki ilkeleri göz önünde bulundurma Tüm insanların haklarını koruma Başkalarının haklarının ihlaliyle ilgilenme Toplumun değerlerini en son düşünme

5 3. Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin gözeteceği esaslardan biri değildir?
Erkek ve kız çocuklarının eşitliğinin sağlanması Öğretimiz sadece şehir merkezlerinde yapılması Eğitim programlarının bilimsel olması Sorumluluk bilincine sahip öğrencilerin yetişmesinin sağlanması

6 4. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman milli kültürün gelişmesine büyük önem verilmiştir. Bu önem, Atatürk ilkelerinin hangisiyle ilgilidir? Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık Devletçilik

7 5. Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurabileceğimiz bir kuruluştur?
Muhtarlıklar Valilikler Milli Eğitim Bakanlığı Belediyeler

8 6. Orman, Dağ, Demokrasi, Kâğıt Yukarıdaki verilenler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
Kavram Olgu Görüş Genelleme

9 7. Aşağıdaki verilenlerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından birisidir?
Öğrencilere iyi bir matematik öğretmek Sosyal yaşamda üretken olmayan öğrenciler yetiştirmek Temel demokratik değerlerle donanmış öğrenciler yetiştirmek Kendi çıkarlarını ön planda tutan öğrenciler yetiştirmek

10 8. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin açılması sosyal bilimlere katkı sağlamıştır?
Tıp Fakültesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Spor Bilimleri Akademisi Eczacılık Fakültesi

11 9. Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir?
Kanunlara uyma Vergi verme Yüksek okul okuma Askerlik yapma

12 10. Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Öğrencilere insan haklarına saygılı olmayı öğretmek Sosyal katılım becerileri yüksek öğrenciler yetiştirmek Sorumluluk duygusu olan ve toplumda görev almayı vazife bilen öğrenciler yetiştirmek Farklı görüşlere karşı hoşgörülü olmaktan kaçınan öğrenciler yetiştirmek

13 11. “Eğitim beşikten mezara kadar devam eder
11. “Eğitim beşikten mezara kadar devam eder.” sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir? Eğitimde eşitlik Eğitimde evrensellik Eğitimde süreklilik Eğitimde millilik

14 12. Aşağıdakilerden hangisi temel hakların özellikleri arasında yer almaz?
Vazgeçilmezliği Dokunulmazlığı Devredilmezliği Korunmazlığı

15 13. Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallardan biri değildir?
Annemize yaptıklarından dolayı “eline sağlık” demek Kapıları kapatırken çarpmamak Büyüklerin ellerini öpmek Çevrede gördüğümüz tanıdıklara iyi günler dilemek

16 14. Kişilerin iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetişmesi amacıyla yapılan çalışmaların tümü aşağıdakilerden hangisidir? Eğitim Öğretim Öğrenim Demokrasi

17 15. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Başbakan, TBMM üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Bakanlar Kurulu’nun başkanı Cumhurbaşkanıdır. Bakanları, Başbakan seçer Cumhurbaşkanı atar. Anayasa Mahkemesi, kanunların anayasaya uygunluğunu denetler.

18 16. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz?
Ulusal egemenliğe Eşitlik ve adalete Halkın seçtiği yöneticilere Bir sınıfın egemenliğine

19 17. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliği değildir?
İnsan hakları kullanılırken şiddete başvurulamaz. Hiçbir hak ve özgürlük kötüye kullanılamaz. Devlet her istediğinde insan haklarını kısıtlayabilir. d) Toplumsal çıkarlar söz konusu olunca, bazı haklar belirli ölçüde kısıtlanabilir

20 18. Birçok ülkede ölüm cezalarının kaldırılması aşağıdaki hangi hakkın güvence altına alınmasını sağlar? Eğitim hakkı Sağlık hakkı Yaşama hakkı Çalışma hakkı

21 19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Olgu kişiden kişiye değişebilir. Görüşün doğruluğu her zaman ispatlanamaz. Olgunun doğruluğu her zaman ispatlanabilir. Olgu ile görüş birbirinden farklıdır.

22 20. Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez?
Toplumu oluşturan en küçük birim ailedir. Aile anne, baba ve çocuklardan oluşur. Ailede bütün kararları baba verir. Nişan ve düğün aile kurmak için yapılan törenlerdendir.


"Sosyalbilgiler Öğreniyorum" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları