Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE KÖY ENSTİTÜLERİ ÖRNEĞİNDE TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ VE 21. YÜZYIL BECERİLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE KÖY ENSTİTÜLERİ ÖRNEĞİNDE TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ VE 21. YÜZYIL BECERİLERİ."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE KÖY ENSTİTÜLERİ ÖRNEĞİNDE TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ VE 21. YÜZYIL BECERİLERİ

2 21. Yüzyıl nasıl bir insan istiyor?

3 20. Yüzyıldan sonra ne değişti de … ?

4 Paradigma Eğitim hedefleri UNESCO 21. yüzyıl eğitim hedefini Bilmeyi öğrenme Yapmayı öğrenme Olmayı öğrenme Birisi ile birlikte yaşamayı öğrenme olarak belirtmektedir

5 Nasıl bir program ile nasıl bir insan yetiştirmeyi hedefliyor?
Hangi Ortam Gereklidir Nasıl bir program ile nasıl bir insan yetiştirmeyi hedefliyor? Beceri Nasıl Sağlanabilir Çıktılar ihtiyaçlara cevap veriyor mu?

6 21. Yüzyıl becerilerini kazanan bireylerin özellikleri;
Bilgi ve medya okuryazarlığı, İletişim becerileri, Eleştirel düşünme ve sistem düşüncesi, Problem belirleme, formülleştirme ve çözme, Yaratıcılık ve entelektüel merak, Kişiler arası ve işbirliği becerisi, Kendi kendini yönetme, Sorumluluk ve uyum becerisi, Sosyal sorumluluk olarak tanımlanmaktadır

7 20. YY. Okullarından Köy Enstitüleri
Tarımsal kalkınmayı desteklemek için Bölgelerine eğitim-öğretim götürmek Sanat çalışmalarını desteklemek Ülke ekonomisine katkıda bulunmak

8

9

10 21. Yüzyıl becerilerini kazanan bireylerin özellikleri;
Bilgi ve medya okuryazarlığı, İletişim becerileri, ( Köylüyle ) Eleştirel düşünme ve sistem düşüncesi, Problem belirleme, formülleştirme ve çözme, Yaratıcılık ve entelektüel merak, Kişiler arası ve işbirliği becerisi, ( Temeli İMC ) Kendi kendini yönetme, Sorumluluk ve uyum becerisi, Sosyal sorumluluk olarak tanımlanmaktadır

11 Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı;
Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; Ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, İnsan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,

12 İnsan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan;
Yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

13 Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

14 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

15 EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE KÖY ENSTİTÜLERİ ÖRNEĞİNDE TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ VE 21. YÜZYIL BECERİLERİ

16 PEKİ SORUN NEREDE ?

17


"EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE KÖY ENSTİTÜLERİ ÖRNEĞİNDE TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ VE 21. YÜZYIL BECERİLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları