Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME STİLLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME STİLLERİ."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME STİLLERİ

2 “Öğrenme stillerimiz,kan grubumuz gibi doğuştan var olan karakteristik özelliğimizdir. Öğrenme stilimiz yaşam boyu değişmez ama yaşamınızı değiştirir.”

3 “Öğrenme stilleri Her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken,öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır.”(Rita Dunn)

4 ÖĞRENME STİLLERİ NEDEN ÖNEMLİ?
Öğrenme stillerinin bilinmesi,tembel veya yaramaz olduğunu sandığımız pek çok öğrencinin sadece stilleri bilinmediği ve dikkate alınmadığı için öğrenemediği veya istenmeyen şekilde davrandığı gerçeğinin anlaşılmasını da sağlayacaktır.

5 40 kişilik sınıfta ancak küçük bir grup belki 5 kişi belki10 ,ama geri kalanlar ne olup bittiğini fark bile etmeyebilirler.

6 Öğrenme Stilleri ve Zeka: --Öğrenme stilleri ile zeka arasında bir bağlantı yoktur. --Çoğunlukla biri ağırlıklı olmak üzere her üç öğrenme stiline de sahip olabiliriz. --Görseller görüntü, işitseller ses, kinestetikler de kas belleği kullanırlar.

7 Çocuklar öğrenme kapasitelerinde farklı oldukları gibi, öğrenme türlerinde de farklılıklar gösterirler. Bir öğretim yöntemi bazı öğrenciler için etkiliyken bazıları için etkili olmayabilir.

8 ÖĞRENME STİLİ Öğretmenlerin de farklı öğrenme stilleri vardır. Öğrencilerin öğrenme stillerini belirleyebilmek için geçerli bir testin kullanılması gerekir. Öğrenciler kendi öğrenme stilleri hakkında bilgi sahibi oldukça öğrenmeye ilgileri artar.

9 MODELİN TEORİK DAYANAĞI
Herkes öğrenebilir Farklı öğrenme ortamları, kaynakları ve yaklaşımları farklı öğrenme stillerine uyumludur. Herkesin güçlü yanları vardır ancak herkesin farklı güçlü yanları vardır. Kişilerin öğrenme tercihleri ölçülebilir. Kişilerin stilleri ile uyumlu ortam kaynak ve yaklaşım gösterildiğinde öğrenciler daha başarılı olurlar.

10 DUNN & DUNN ÖĞRENME STİLİ MODELİ
UYARICILAR FAKTÖRLER Çevresel Ses Işık Sıcaklık Oturma düzeni Duygusal Motivasyon Sorumluluk İş/görev devamlılığı Yapı Sosyal Tek/ ikili Akran Takım Yetişkin / çeşitlilik Fizyolojik Algısal Atıştırma Günün saati Hareket Psikolojik Analitik Bütünsel Yansıtıcı Düşünmeci

11 10 YANLIŞ İNANÇ Yanılgı 1: Öğrenciler, masada ya da sırada dik bir şekilde oturduklarında en iyi öğrenirler. Yanılgı 2: Öğrenciler, yoğun aydınlatılmış ortamlarda daha iyi öğrenirler. Yanılgı 3: Öğrenciler çok sessiz ortamlarda daha iyi öğrenir ve daha iyi performans gösterirler. Yanılgı 4: Öğrenciler zor konular daha uyanık oldukları sabah saatlerinde daha iyi öğrenirler. Yanılgı 5: Yerinde oturmayan öğrenci öğrenmeye hazır değildir.

12 10 YANLIŞ İNANÇ Yanılgı 6: Grup eğitimi öğrenmek için en iyi yoldur.
Yanılgı 7: Etkin öğretim; öğrencilerin ne öğretilebileceğini anlayabileceği detaylı, mantıklı ve aşamaların adım adım açıklandığı net bir şekilde belirlenmiş hedeflere ihtiyaç duyar. Yanılgı 8: Sınıf içinde bir şeyler yemeye izin verilmemelidir. Yanılgı 9: Genel olarak öğrencilerin yaşları ilerledikçe öğretmenlerin öğrenme stillerine adapte olmaları kolaylaşır. Yanılgı 10: Okul devamsızlığının nedeni öğrenmek için tercih edilen zaman değil motivasyon eksikliği, evde yaşanan problemler ve diğer faktörlerdir.

13 İnsanlar genellikle üç yoldan bilgi edinirler:
1. GÖRSEL: Görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih edenler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler, grafik ve haritaları tercih ederler. 2. İŞİTSEL: İşiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler. 3. KİNESTETİK/DOKUNSAL: Öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler. (Gezme, dramatize etme)

14 GÖRSELLER -- Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar
GÖRSELLER -- Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar. -- Net ve güçlü görüntülerle renkleri kullanırlar. Bundan zevk alırlar, düşünür ve öğrenirler. -- Resimlerle ve sözcüklerle düşünmeye yatkındırlar. -- Kitap kurdu olmaya müsaitler. -- Yüzleri iyi hatırlarlar. -- Liste yapmayı severler. -- Planlı ve programlı olurlar. Genellikle daha sessiz,eşyalarını daha iyi korur ve görüntülerine önem verir.

15 GÖRSELLER devam -- İşittiklerini uzun müddet bellekte tutamazlar
GÖRSELLER devam -- İşittiklerini uzun müddet bellekte tutamazlar. -- Ders anlatırken not alamazlar. -- Yazılı olmayan bilgiyi algılayamayabilirler. -- Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olurlar. -- İsimleri hatırlamakta zorlanırlar. -- Dağınıklığa ve düzensizliğe tahammülsüzdürler.

16 İŞİTSELLER -- İşittiklerini hatırlarlar. -- Yazarken konuşurlar
İŞİTSELLER -- İşittiklerini hatırlarlar. -- Yazarken konuşurlar. -- Uzun anlatımlarda bile anlatılanların içerisinde kaybolmazlar. -- Müzik hatırlamalarını kolaylaştırır. -- Pek çok kişi için bir anlam ifade etmeyen ses, ritim, melodi onların pek çok şeyi hatırlamalarını sağlar.

17 İŞİTSELLER devam -- Gürültüden rahatsız olurlar
İŞİTSELLER devam -- Gürültüden rahatsız olurlar. -- Resimler ve resimli anlatımlardan rahatsız olurlar. -- Dersin ahenkli ve melodik bir ses ile anlatılmasını isterler.Yabancı dil dersine yatkındırlar.Öğretmenin ahenkli telaffuzu öğrenmelerini kolaylaştırır. -- Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler -- İsimleri hatırlarlar. --Yüzleri hatırlamakta zorlanırlar gözle okuma esnasında hiç bir şey anlamaz.

18 KINESTETIK / DOKUNSAL -- Yapılanı hatırlarlar
KINESTETIK / DOKUNSAL -- Yapılanı hatırlarlar. -- Dokunma ve hareket önemlidir. -- Oyunlara bayılırlar. -- Dokunarak anlam çıkarmaya çalışırlar. -- Rahat giyinmeyi severler. -- Hissettiklerinden konuşmayı severler. -- Dans etmeyi, koşmayı, yüzmeyi severler -- Laboratuar ortamlarında çok başarılıdırlar.

19 KINESTETIK / DOKUNSAL devam -- Konuşulanları ve görüleni hatırlamakta zorlanırlar. -- Okumakta zorlanırlar. -- Yazım hatası yaparlar. -- Okumayı sevmezler. -- Vücutları ile karşılık verirler. (atarlar, iterler, vururlar) -- Farkında olmadan insanlara dokunmaya yatkındırlar. -- Dağınıklardır.

20 KINESTETIK / DOKUNSAL devam
--Kendilerine göre bir düzenleri vardır ama bu görsel değil fonksiyonel bir düzendir. --Genellikle istenmeyen öğrencidir. --Kinestetik çocuk dağınıklıktan rahatsız olmaz,ve niçin bu kadar olay çıkardığınıza anlam veremez.hatta sizin huysuz,kavgacı ve bıktırıcı biri olduğunuzu düşünür. --Öğretmenin tahtayı kim silecek demesi kinestetik öğrencinin burnunun dibinde bitmesi için yeterlidir.

21 Kinestetik çocuk bir yandan ders çalışıp bir yandan ayağının altındaki topu hareket ettirebilir.
Görsel anne-baba bunu anlayamaz ve ” ayağında topla mı ders çalışıyorsun? Ver bakalım o topu” diyerek ,onun keşfettiği bu yöntemi de ellerinden alır,sonra da “neden bizim çocuğumuz ders çalışmıyor” diye sorar. --Kinestetikler için somut ve hareket belirten kısa anlatımlar ve vücut dilini bariz bir şekilde kullanarak yapılan anlatımlar etkilidir.

22 Kinestetik eşinizin ve çocuğunuzun bir şeyi yapmasını yada hatırlamasını istiyorsanız,onlara bunu kinestetik mesajlarla varmelisiniz. Ör:ekmek alınacaksa ‘ekmek bayat mı bir bakar mısın?eğer yoksa akşama gelirken bir ekmek alır mısın?’diyerek ekmeğe dokunmasını sağlayın.çünkü ekmeğin yanına gitmesi ve ona dokunması hatırlamasını kolaylaştırır.

23 Görsel eşiniz ya da çocuğunuz için aynı şeyi yazıp vermeniz gerekir
Görsel eşiniz ya da çocuğunuz için aynı şeyi yazıp vermeniz gerekir. Bunu yaparken ekmek kutusunu ya da poşetini havaya kaldırıp görmesini sağlayın. İşitseller için ise sözlü olarak söylemeniz çoğunlukla yeterli olacaktır.

24 Yeni bir televizyon aldınız diyelim:
Görseller kullanma kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyacak ve basamak basamak uygulamaya başlayacaktır. İşitseller sizden kılavuzu okumanızı isteyecek siz okudukça onlar uygulayacaktır. Kinestetikler büyük bir ihtimalle hiçbir şeyi okumayacaklar ve hemen sağına soluna dokunarak televizyonu açacaklardır.

25 ÖĞRENME STİLLERİNİN AYIRT EDİLMESİ

26 Görsel Organize Tertipli ve düzenli Gözlemci Sessiz Görüntü odaklı
Ölçüp biçmeye ve üzerinde düşünmeye yatkındır. Resim olarak belleğe kayıt eder Gürültüden daha az etkilenir Sözel talimatları takip edemez Okumayı dinlemeye tercih eder Çene yukarıda, ses yüksek Öğrenirken tüm resmi görmek ister. Gördüğünü hatırlar Anlatılanı detayları ile tamamını ister Hızlı okur Yazdıklarının görüntüsü iyi ve düzenlidir. Hayal ettiklerini tüm detayları ile görür. Uzun hedefli planlar yapabilir.

27 İşitsel Kendi kendine konuşma Kolaylıkla dikkati dağılır
Okurken dudakları oynar, sesli okur Okuduğunu ve dinlediğini tekrar edebilir Matematik ve yazma konusunda iyi değildir. Konuşurken ritmik konuşur Müziği sever Ses taklitlerine yatkındır. Dinleyerek öğrenir Basamaklı, sıralı bir şekilde beller Tempolu ve ahenkli konuşur Öğrenirken içinden ve dışından konuşur. Tartışılanı hatırlar En konuşkan gruptur Bilinmeyen kelimeleri anlamdan çıkarır, yüksek sesle okumaktan hoşlanır Konuşması yazmasından iyidir. Seslerle hayal kurar.

28 Kinestetik Fiziksel ödüllere olumlu tepki
insanlara dokunur ve yakın durur Harekete yatkınlık gösterir Devamlı hareket eder Fiziksel tepki verir Erken kas gelişimi görülür. Yaparak öğrenir Yürüyerek ve hareket ederek beller (Ezber sözcüğü yerine belleme sözcüğü kullanılmıştır. Ezberin tanımı olarak: "anlamını bilmeden akılda tutmak" kabul edilmiştir.) Okurken eliyle işaret eder El ve yüz hareketleri ile konuşur Konuşurken çene aşağıdadır. Konuşurken gür sesle konuşur Hareket ettirerek ve yaparak öğrenir Yaşananı bütünsel olarak hatırlar Kısa öz dokunarak, jest ve mimiklerle ve hareket ederek konuşur Entrika romanlarını sever, vücut hareketleri ile okuduğuna eşlik eder. Bastırarak ve kalın yazar, yazısı diğer stillere göre iyi değildir. Görüntüyü dramatize eder, görüntünün içerisinden yürümek ister, sezgisi güçlü, detaylara karşı dikkati zayıftır.

29 Birey kendi öğrenme stilini bildiğinde: -- Öğrenme sürecine, stilini devreye sokabilir. -- Etkin bir sorun çözücü durumuna gelir -- Benlik saygısını geliştirir Kendine güveni artar Okula karşı olumlu tutum sergiler Etkili ve başarılı öğrenme gerçekleşir.

30 En iyi Eğlenme / öğrenme
Öğrenme Stili Algılama Yolu En iyi Eğlenme / öğrenme En iyi okumayı öğrenme Görsel Gördüğünü hatırlar Metin ve çizimleri takip eder İnsanları, eşyaları, resimleri gözlem yoluyla tanır/kavrar Bilgisayar grafiklerini. Görsel yap bozları haritaları, posterleri, grafikleri, şemaları, karikatürleri, ilan panolarını inceleyerek ve çizerek Sessiz okuma Resimli romanlar Yazılı posterler

31 En iyi Eğlenme/öğrenme
Öğrenme Stili Algılama Yolu En iyi Eğlenme/öğrenme En iyi okumayı öğrenme İşitsel İşittiklerini hatırlar. Sözel ifadeleri takip eder. Dinleyerek ve konuşarak öğrenir. Konuşarak Mülakat yaparak Panele katılarak Soru sorarak ve cevap vererek Sözlü rapor vererek Seslendirme Yüksek sesle okuma Masal ve kitap kasetlerini dinleme Olay ve öyküler hakkında sohbet etme

32 En iyi Eğlenme/öğrenme
Öğrenme Stili Algılama Yolu En iyi Eğlenme/öğrenme En iyi okumayı öğrenme Kinestetik Yaşadıklarını hatırlar. Oynayabildiklerini ve prova yapabildiklerini takip eder. Fiziksel etkinlikler içerisinde öğrenir. Yer oyuncakları oynayarak Eşyaları yapıp bozarak Model inşa ederek Deney kurarak Rol oynayarak Şeklini alarak Hoplayarak Koşarak Pandomim Oyunlarda rol alma Kondisyon bisikleti çevirirken dinleme Talimat okuyarak inşa etme ya da bir eylem gerçekleştirme

33 En iyi Eğlenme/öğrenme
Öğrenme Stili Algılama Yolu En iyi Eğlenme/öğrenme En iyi okumayı öğrenme Dokunsal Dokunduklarını hatırlar. Dokunduklarını ve yazdıklarını takip eder. Fiziksel etkinlikler içerisinde öğrenir. Dokunarak, şeklini ve yerini değiştirerek öğrenir. Karalayarak Eskiz yaparak Model inşa ederek Kabartma harita ve yazıları inceleyerek Deney kurarak İz sürerek Yazarak Yazma/izleme Oyun kurallarını okuyup oynama Talimat okuyup inşa etme ya da bir eylem gerçekleştirme

34 Görseller Güçlü Yanları Zayıf Yanları
Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar. Net ve güçlü görüntülerle renkleri kullanırlar ve bundan zevk alırlar, düşünür ve öğrenirler. Resimlerle veya sözcüklerle düşünmeye yatkındırlar. Okumaya düşkündürler (kitap kurdu olmaya müsaittirler.) Yüzleri iyi hatırlarlar. Raporların veya bir olayın anlatılmasındansa, yazılı olarak verilmesini tercih ederler. Bir şeylerin görüntüsüne veya konumuna duyarlıdırlar. Liste yapmayı severler. Planlı ve programlı olurlar. Zayıf Yanları İşittiklerini uzun süre bellekte tutamazlar. Ders anlatırken not alamazlarsa huzursuz olurlar. Yazılı olmayan bilgiyi algılayamayabilirler. Derslerin laboratuarda işlenmesinden huzursuz olabilirler. Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olurlar. İsimleri hatırlamakta zorlanırlar. Görsel materyallere dayanmayan uzun anlatımlara tahammül edemeyebilirler. Dağınıklığa ve düzensizliğe tahammülsüzlerdir. Plansızlığa, programsızlığa tahammül edemeyebilirler.

35 İşitseller Güçlü Yanları Zayıf Yanları İşittiklerini hatırlarlar.
Yazarken konuşurlar (bu bazen dezavatantaj da olabilir.) Uzun anlatımlarda bile anlatılanların içerisinde kaybolmazlar. İyi bir hatip olabilirler. Müzik, hatırlamalarını kolaylaştırır. Pek çok kişi için bir anlam ifade etmeyen ses, ritim, melodi onların pek çok şeyi hatırlamalarını sağlar. Zayıf Yanları Gürültüden rahatsız olurlar. Gürültülü ortamlarda konsantre olamazlar. Resimler ve resimli anlatımlar rahatsız edebilir. Dersin ahenkli ve melodik bir ses ile anlatılmasını isterler. Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler. Bilgilerin yazılı olarak sunulması bazen anlamalarını zorlaştırabilir. İsimleri hatırlarlar. Yüzleri hatırlamakta zorlanırlar.

36 Kinestetik/Dokunsallar
Güçlü Yanları Yapılanı hatırlarlar Dokunma ve hareket önemlidir Oyunlara bayılırlar. Ya eğlendirmelidirler ya da eğlenmelidirler. Taklit ederek ve deneyerek öğrenirler. Dokunarak anlam çıkarmaya çalışırlar. Rahat giyinmeyi severler. Hissettiklerinden konuşmayı severler. Sportif olmaya müsaittirler. Hareket içeren etkinlikleri severler:dans etmeyi,koşmayı, yüzmeyi, yemeyi, yemek pişirmeyi, gezmeyi. Laboratuar ortamlarında çok başarılıdırlar. Zayıf Yanları Konuşulanı veya görüleni hatırlamakta zorlanırlar. Okumakta zorlanmışlardır veya zorlanmaktadırlar. Çok iyi işitemeyebilirler. Ya da işittiklerinden anlam çıkarmakta zorlanırlar. Sık sık yazım hatası yaparlar. Okumayı sevmezler. Bulundukları ortamın durumuna önem vermeden hareket ederler. Vücutları ile karşılık verirler (atarlar,iterler,vururlar). Kendi sitilinde sunulmazsa, bilgiyi algılamakta yavaş kalırlar. Farkında olmadan insanlara dokunmaya yatkındırlar (özellikle konuşurken)

37 ! Kinestetik bebeklerin sürekli ağlaması sırasında yaşadıkları duygu ile kinestetik öğrencilerin sınıfta kapana kısılmış gibi içeride kalmaya mahkum oldukları sırada yaşadıkları duygular aynıdır. Kinestetik öğrenci ağlayamadığına göre tepkisini başka türlü gösterecektir. Bu da izinsiz yerinden kalkma, çeşitli bahaneler ile arkadaşlarını rahatsız etme şeklinde olacaktır ve bu tepkilere mani olundukça daha şiddetli şekilde tepki verecektir.

38 Bunlar disiplin sorunlarıdır ama bu durumdaki bir öğrencinin sınıfta bir şey öğreniyormuş gibi tutulması da kendimizi kandırmaca değil de nedir? Bunun yanında çekingen olan kinestetik çocuklar da vardır ki bunlar hem yerinde oturmakta hem de büyük bir ruhsal baskı altında kalmaktadırlar. Bu çocukların ileride ne gibi psikolojik sorunlar geliştireceği başlı başına bir araştırma konusu olabilir. !

39 GÖRSEL ÖĞRENCİLERE HİTAP ETMEK İÇİN Çalışabilecekleri derli toplu bir yere ihtiyaçları vardır. • Harita, şema, şekil ve diğer görsel araçlar kullanılmalı, • Kelimeler yerine sembol, işaret ve grafikler tercih edilmeli. • Bilgi ve kavramları sembol ve resimlere dönüştürülmeli • Öğrenmeleri gereken materyalleri kendi planlamalı ve organize etmeli. • Ders dinlerken veya konu çalışırken anladığını kısa cümle ya da birkaç anahtar kelimeyle özetlemeli.

40 İŞİTSEL ÖĞRENCİLERE HİTAP ETMEK İÇİN Duyduklarını veya dinlediklerini en iyi şekilde öğrenirler. Anlatırken de öğrenirler. • Öğrenmeyi kolaylaştırmak için çalışma grupları oluşturulmalı ya da bir çalışma arkadaşı bulunmalı, • Ders çalışmak için sessiz bir ortam oluşturulmalı, • Konular tekrar edilirken yüksek sesle okunmalı. • Öğrenilmesi gereken materyal şarkılara dönüştürülüp ve yüksek sesle söylenebilir. • Problem çözerken akıldan geçenler sesli olarak anlatılmalı. • Öğrenci, panel ve seminerlere katılmalı. Kasetçalar/CD kullanılmalı.

41 KİNESTETİK ÖĞRENCİLERE HİTAP ETMEK İÇİN Çalışırken kendi istediği yerde ve şekilde çalışmasına izin verilmeli. • Ders dinlerken hareket etmelerine ya da bir şeyle oynamalarına izin verilmeli. • Ellerini kullanabileceği çalışmalar yapmalı. • Derse konsantre olabilmek için ön sıralarda oturmalı, • Laboratuar çalışmaları için fazladan zaman ayrılmalı, evde deneyler yapmaları için izin verilmeli. • Konu ile ilgili müze, tarihi yerler gibi yaşayarak öğrenebileceği mekanlar ziyaret edilmeli. • Sözcükleri ya da sözel bilgileri öğretirken sözcükler kuma yazdırılabilir.

42 Hiçbir test bu stilleri tam olarak ölçemez ,sadece fikir verir.
Uzmanlara göre her 30 kişiden 22’si bu üç özelliğin 2’sini, bazen 3’ünü de taşımaktadır. Neredeyse toplumun üçte ikisi 3 öğrenme stilini de taşımaktadır ve yaşamlarında pek sorun olmamaktadır. Fakat üçte biri değişik oranlarda olmak üzere ama ağırlıklı olarak görsel, işitsel ve kinestetik özelliklerden sadece birini, diğer iki özelliğe göre çok daha belirgin olarak taşımakta, ve bunlar, okulda öğrenme ve uyum konusunda sıkıntıya girmektedir.

43 EVDE ÖĞRENME STİLLERİ

44 Öğrenme stillerine göre ders çalışma metotları
Görsel\sözel Görsel\ Simgesel (resimsel) Dokunsal\ Kinestetik İşitsel Öğrenmeyi kolaylaştırmak için: Renkleri kullanmalı (fosforlu renkli kalemler özellikler zıt renkler) Yazarken renkli kalem kullansın, okurken önemli renkleri renkli kalemle çizsin. Ders dinlerken not alsın. Anahtar sözcük kartları hazırlasın. Renkleri kullanmaya teşvik edilsin. Kartların az bilgi içermesi belleğe kolay yerleşmesini sağlar. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için: Anahtar noktalar için kartlar hazırlasın. Kart üzerine resim ve semboller çizsin Kart üzerinde çok önemli sözcüklerin üzerinden fosforlu kalemle geçsin. Kitapların kenarlarına bir bakışta o bölümü ona hatırlatacak sembol ve resimler çizsin. (resim ve semboller kendinin olmalı sizin önerdiğiniz işe yaramayabilir. Derse konsantre olabilmek için: Ön sıralara otursun, yazım kurallarını göz önüne almadan sürekli işittiklerini hatırlatacak kısa notlar tutsun, şema ya da çizimler yapsın (orta kademe). Öğrenmeyi kolaylaştırmak için: Çalışırken evde kitap ya da kartlarla ileri geri yürüsün yüksek sesle okusun. Çalışırken hareket etmesi kısıtlanmasın Öğrenmeyi kolaylaştırmak için: Çalışma grupları oluşturulmalı ve o gruplarla çalışmalı ya da bir çalışma arkadaşı bulmalı. Konuları tekrar ederken yüksek sesle okumalı. Kasetçalar kullansın(dvd, vcd, ipod) dersleri evde dinlemeli. Okuduklarını kasede kaydederek kendi kasetini oluştursun. Sınavlara böyle çalışabilir.

45 Öğrenme stillerine göre ders çalışma metotları
Görsel \ sözel Görsel \ Simgesel (resimsel) Dokunsal \ Kinestetik İşitsel Harita, şema, ve diğer görsel araçlar için kısa açıklamalar yazsın. Karmaşık konuları çeşitli çizimlere dönüştürsün. Öğrenmeleri gereken materyalleri kendi planlasın ve organize etsin. (öğrenmeyi kolaylaştırır) Belleğinde tutması gerekenler için görsel hatırlatma notları hazırlasın. Çalışma masasının müsait yerlerine yapıştırsın. Matematik ve teknik bilgileri öğrenmek için: Bilgileri organize etmek için posterler hazırlasın, problem çözümü basamaklı ise bu basamakları gösteren kutucuklar çizsin ve içerlerine notlar yazıp kutuları çizgilerle bağlasın. Bilgi ve kavramları sembol ve resimlere dönüştürmesi anlamayı ve bellekte tutmayı kolaylaştırır. Kendi istediği yerde ve şekilde çalışmasına izin verilmeli. Bir şeyler anlatacağı zaman ayağa kalksın ve tüm vücudunu kullanarak anlatabilme özgürlüğü olsun.(“Oğlum / Kızım elini kolunu amma çok sallıyorsun” gibi sözler söylemeyin.) Ders dinlerken hareket etmelerine izin ver, kalem çevirebilir, lego oynayabilir. Bellekte tutulması gereken bilgiler (tarih, isimler, yer adları) için çeşitli melodiler yapılması öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu melodilerin komik, saçma olması öğrenmeyi kolaylaştırır. Kendilerinin bu şarkıları yapması daha da önemlidir. Basamaklı bir şekilde öğrenmesi gereken şeyleri, basamaklı olarak yazıp, yüksek ses (şarkı) ile söylesin.

46 Öğrenme stillerine göre ders çalışma metotları
Görsel \ sözel Görsel \ Simgesel (resimsel) Dokunsal \ Kinestetik İşitsel Matematik ve teknik bilgileri öğrenmek için: Anladığını kısa cümle ya da birkaç söz halinde yazması için teşvik et. Problem özerken istenenleri, verilenleri, renkli kalemler de kullanarak yazsın. Bilgisayar ile: Kısa notları bilgisayarda yaz ve yazdır. Görsel malzemeler kazan. Renkli olmaları önemlidir. Videolar görseller için çok önemlidir. Mümkün olduğu kadar olayları, problemleri, kavramları görsel hale dönüştürmeli. Kum üzerine yazma kinestetik öğrenciler için etkilidir. Dersi anlatan kişinin mimik, drama ve abartılı ağız hareketleri anlamalarına yardımcı olur. Ellerini kullanabileceği çalışmalar yapmalı. (Lego, oyun hamuru, kil) Laboratuar çalışmaları için fazladan zaman ayırmalı, konuyla ilgili, müze, tarihi yerler gibi yaşayarak öğrenebileceği yerlere gitmeli. Önemli konuları ve talimatları yüksek sesle okusun. Matematik ve teknik bilgileri öğrenmek için: Yeni konuları konuşarak, kendine anlatarak çalışmalı, problemleri kendi sözcükleriyle ifade etsin. Problemleri çözerken aklından geçenleri sesli anlatsın. Basamaklı bir kavram öğreniyorsa, bu basamakları yazsın, yüksek sesle okusun.

47 Öğrenme stillerine göre ders çalışma metotları
Görsel \ sözel Görsel \ Simgesel (resimsel) Dokunsal \ Kinestetik İşitsel Sıralı işlemleri hatırlayabilmek için her bir basamağı bir karta yazmalı, daha sonra kartları otomatik olarak sıraya koyacak hale gelene kadar denemeli. Matematik ve teknik bilgileri öğrenmek için: Problemleri ve denklemleri fasulye, dama taşları, tabak gibi gereçler kullanarak yapmalı. Bilgisayar ile: Model inşa edebileceği parçaları söküp takabileceği, parçaları oradan oraya götürebileceği oyunlar oynamalı. Ses kayıtları da yaparak çeşitli dersler hazırlasın, bunları daha sonra sınavlarda da kullanabilir.

48 DERİN OLAN KUYU DEĞİL KISA OLAN İPTİR Konfüçyus

49 YA BİR YOL BUL YA DA BİR YOL YAP
Hannibal

50 Michael Jordan YETENEK MAÇ KAZANDIRIR. ZEKA VE TAKIM RUHU
ŞAMPİYONLUK GETİRİR. Michael Jordan

51 BAŞARISIZ ÖĞRENCİ YOKTUR
KAYNAKLARI VE İLGİLERİ YÖNLENDİRİLMEMİŞ ÖĞRENCİ VARDIR.

52 BAŞARININ %1’i YETENEK, %99’u ALIN TERİDİR.
Thomas Edison

53 TEK BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ VAR O DA ÇALIŞKAN OLMAKTIR.
M.KEMAL ATATÜRK

54 PINARKULE ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
TEŞEKKÜR EDERİZ. PINARKULE ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ Kasım 2013


"ÖĞRENME STİLLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları