Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

24 Mart 2015 Haliç Üniversitesi Kağıthane Kampüsü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "24 Mart 2015 Haliç Üniversitesi Kağıthane Kampüsü"— Sunum transkripti:

1 24 Mart 2015 Haliç Üniversitesi Kağıthane Kampüsü
Kadının İş Dünyasında Ayak İzleri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kariyer Planlama Seri Konferansları- 1 24 Mart 2015 Haliç Üniversitesi Kağıthane Kampüsü

2 Tartışılacak Konular İş piyasalarında cinsiyete dayalı ayrımcılık
Kadın Kariyerine doğumdan sonra aynı hız ve başarı ile devam edebilir mi? Cam tavanlar halen aşılamadı mı? Kariyer kadını markalaştırır mı? Y Kuşağı kadın kariyer basamaklarını tırmanıyor

3 Veriler PwC Türkiye, İnsan Kaynakları Danışmanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, katılımcı kurumlarda toplam kadın çalışan ve kadın yönetici oranları %30 civarında. Bu oranın,  insan kaynakları, mali işler ve finans, muhasebe, idari işler, bilgi işlem gibi destek fonksiyonlarında ise  %40’ın üzerine çıktığı görülüyor. Raporda öne çıkan bir başka nokta da kadın çalışan ve kadın yönetici oranının İstanbul merkezli kurumlar ile yabancı sermayeli kurumlarda daha fazla olduğu. İş Dünyasında Kadın ve Kadın Çalışanlara Yönelik Uygulamalar” raporu, PwC, 43 katılımcı kurumun Şubat 2012,

4 Veriler 2005 yılında kadınların işgücüne katılma oranı %23,3 iken, 2008 yılında %24,5’e ve 2013 yılında ise %30,8’e yükselmiştir. Türkiye’de 2013 yılı verilerine göre istihdama katılan kadınların %37’si tarım sektöründe, %15,3’ü sanayi sektöründe, %47,7’si ise hizmetler sektöründe çalışmaktadır. İşteki durumları açısından bakıldığında, kadınların %10,7’si kendi hesabına, %1,2’si işveren konumunda çalışmakta, %56,6’sı herhangi bir ücret ya da yevmiye karşılığında çalışmakta ve %31,5’i ücretsiz aile işçisi olarak çalışma yaşamında yer almaktadır. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

5 Kadın üzerinden İş piyasalarında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık
Yeterli eğitim ve mesleki bilgi-beceriye sahip olmaması , vasıfsız işçi İşgücüne katılmayan kadınların %58,7’si işgücüne katılmama nedeni olarak "ev işleriyle meşgul" olmalarını göstermektedir. Gelir azlığı nedeniyle çalışmak zorunda olan kadın ise, sosyal güvencesiz düşük statülü-gelirli işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır. Hizmetler sektöründeki iş alanlarından bazıları özellikle "kadınlar için uygun alanlar" olarak toplumsal kabul görmüşlerdir. Kadınların çalışma yaşamına girmesi veya girdikten sonra işe devamları konusunda yasalarda cinsiyete dayalı ayrımcılık söz konusu değildir. Ancak belli iş ve mesleklerin kadınlara uygun işler olarak toplumsal kabul görmemesi, görev dağılımında adil davranılmaması, ekonomik kriz dönemlerinde önce kadınların işten çıkarılması, özellikle kayıt dışı sektörde ücretlerin düşük tutulması gibi bazı ayrımcılık örnekleriyle karşılaşılmaktadır.

6 Kadın üzerinden İş piyasalarında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık
Tarım sektöründeki kadınlar, çoğunlukla ücretsiz aile işçisi konumunda olmaları nedeniyle gelir elde etmemeleri ya da gelir azlığı nedenleriyle, yasal bir engel olmamasına rağmen sosyal güvenlik kapsamına büyük ölçüde girememektedirler. -  Bir işyerinde çalışmasına rağmen sigortalı olmayan çok sayıda kadın vardır. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigortalılık olanağı sağlayan uygulama ise primlerin yüksekliği, prim ödemede eşe bağımlı olma ve yeterli bilgi sahibi olmama gibi nedenlerle sınırlı kalmaktadır. -  Çalışma yaşamına girebilen kadınların çalışma yaşamlarını kısa bir dönemde bitirmesi ve/veya kariyerde yükselme doğrultusunda tüm potansiyelini ortaya koyamamasının temel nedeni, ev ve iş yaşamını uzlaştırma konusunda yaşadıkları sorunlardır. Kadın, aile yaşamında çocuk, yaşlı ve hasta bakımı gibi yükümlülükleri kocası ile ve/veya devletle paylaşmak durumundadır.

7 Hedef Kitle Üniversite Öğrencileri Genç işsizler Genç İş kadınları
Şirket yöneticileri Sosyal medya ve yazılı basın üzerinden kamuoyu

8 Üniversiteler, İşe Alım Firmaları, Dernekler, İş Kadınları, Dernekler, Öğrenciler tartışıyor
Birlikte ne yapabiliriz? İşbirliği nasıl kurulur? Eylem adımları olarak ne öneriyorsunuz?

9 Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme Prensipleri


"24 Mart 2015 Haliç Üniversitesi Kağıthane Kampüsü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları