Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUHASEBE I DERSİNİN KAPSAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUHASEBE I DERSİNİN KAPSAMI"— Sunum transkripti:

1 MUHASEBE I DERSİNİN KAPSAMI
MUHASEBE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER * MUHASEBENİN TANIMI * MUHASEBE İLE İLGİLİ TARAFLAR * MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI * MUHASEBENİN UZMANLIK ALANLARI * MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ MUHASEBE KAYITLARI * TİCARİ İŞLEMLERİN BİLANÇO ÜZERİNE ETKİLERİ * MUHASEBENİN TEMEL DENKLEMİ * HESAP KAVRAMI * HESAP TÜRLERİ VE İŞLEYİŞ ÖZELLİKLERİ * MUHASEBENİN KAYIT ARAÇLARI TÜRKİYE’DE MUHASEBE UYGULAMALARI * MUHASEBE SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ * TEK DÜZEN HESAP PLANI AÇIKLAMALARI VE UYGULAMALARI * BİLGİSAYAR MUHASEBE PAKET PROGRAMI UYGULAMASI

2 AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU
MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR TABLOSU YEVMİYE DEFTERİ -MADDELER- TİCARİ İŞLEMLER -BELGELER- GENEL KESİN MİZAN BÜYÜK DEFTER -HESAPLAR- DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ ENVANTER İŞLEMLERİ HESAPLARIN KAPATILMASI AYLIK MİZANLAR GENEL GEÇİCİ MİZAN

3 MUHASEBE işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişmeye neden olan mali nitelikteki ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri belgelendirmek, kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi veya kurumlara raporlar halinde sunan bir sistem ya da bir bilim dalıdır. Belgelemek, Kaydetmek, Sınıflandırmak, Özetlemek, Analiz etmek, Yorumlamak, İŞLEVLERİ

4 BELGELEMEK Muhasebe süreci belgeleme işlevi ile başlar
BELGELEMEK Muhasebe süreci belgeleme işlevi ile başlar. Muhasebeye konu olan her bir mali nitelikli işlemin belgeye dayanması gerekir. Bu belgeler yasalarda belirtilen düzenlenmesi zorunlu ya da ticari geleneklere göre düzenlenmesi gereken belgelerdir. MUHASEBE

5 KAYDETMEK Belgelenen her mali nitelikli işlemlerin ya da değer hareketlerinin, sunulmaya ve yorumlanmaya hazırlanabilmesi için kesinlikle kayıt edilmesi gerekir. İşletmenin mükellefiyet türüne göre tutmak zorunda olduğu muhasebe defterlerine kayıt edilmesi gerekir. Belgeye dayanan bir mali nitelikli işlemin muhasebe defterlerine kayıt edilmemesi yasalarca işletmeyi suçlu duruma düşüreceği için işletmenin faaliyetleri ile ilgili her belgeyi kayıt altına alması gerekir. MUHASEBE

6 SINIFLANDIRMAK Muhasebe defterlerine kayıt edilen işlemlerden her bir hesap hakkında topluca bir bilgi alma olanağı çok güç ve karışık bir işlemi gerektirir. Bu nedenle benzer nitelikteki işlemlerin belli hesaplara kayıt edilerek gruplandırılması istenildiği her an ilgili hesabın akışı hakkında topluca bilgi verir. Böylece yöneticilere ve diğer ilgili kişilere yararlı olabilecek şekilde verileri düzenleme olanağı sağlar. MUHASEBE

7 ÖZETLEMEK İşletmenin belli dönemlerde faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olabilmek amacı ile hesap dönemi içinde ve hesap dönemi sonunda muhasebe defterlerine yapılan kayıtların sonuçları, düzenlenen mali tablolarda topluca gösterilmiş olur. Böylece çok sayıdaki veriler anlaşılabilir ve kullanılabilir bilgilere dönüşmüş olur. MUHASEBE

8 MUHASEBENİN TARAFLARI
İşletmenin mali durumu, varlıkların nelerden oluştuğu kaynakların nerelerden sağlandığı hakkındaki bilgiler yalnızca işletme yönetimi tarafından değil, daha birçok kişi ve kurum için değerli ve gereklidir. Muhasebenin fonksiyonuyla sağlanan bu işletme bilgilerinin kullanıcılarına muhasebe ile ilgili taraflar denilmektedir. Yöneticiler, İşletme sahibi ya da ortakları, Borç para verenler (alacaklılar), İşletmede çalışanlar, Devlet, Kamu, Potansiyel ortaklar

9 İşletme Sahibi ya da Ortakları
MUHASEBENİN TARAFLARI Yöneticiler İşletme yönetimi üretim, pazarlama, finansman ve personel faaliyetlerinin sürdürülmesi sırasında, bu faaliyet sonuçları ve bu sonucun oluşumunu gösteren bilgilere gereksinim duyar. . İşletme Sahibi ya da Ortakları İşletme sahipleri, işletmeye sermaye olarak getirdikleri varlıkların ne denli korunduğu ve yatırımların kazançlı biçimde değerlendirilip değerlendirilmediğini bilmek isterler. Bu amaçla, gerekli bilgiler muhasebe verilerinden sağlanır. Borç Para Verenler (Alacaklılar) Bir işletme ile para veya mal olarak kredili işlem yapan kişi ya da kurumlar, alacaklarını vadesinde geri alabilmelerinin güvencede olmasını isterler. Bunun en büyük güvencesi mali durumu iyi olan işletmelerle bu tür ilişkilere girmektir. İşletmelerin mali durumları ve borç ödeme güçleri hakkında gerekli bilgiler, söz konusu işletmenin muhasebe verilerinden sağlanır.

10 MUHASEBENİN TARAFLARI
İşletmede Çalışanlar İşletmede çalışan iş görenler sigorta primlerinin ve vergilerinin zamanında yatırılıp yatırılmadığı, sağlıklı bir yapıya sahip bir işletmede çalışıyor olmanın verdiği iş güvencesi ile ilgili bilgileri muhasebe verilerinden sağlarlar. Toplu sözleşmelerde ücret artışı ve sosyal hakların belirlenmesinde, yine muhasebe verilerinden yararlanılır. . Devlet Devlet otoritesi işletmelerin yasal yükümlülüklerini ve özellikle kazançlarının doğru hesaplanarak gerçek vergilerinin tutarlarını, işletmelerin muhasebe verilerinden kontrol olanağına sahiptir. Kamu İşletmelerin zarar etmeleri yalnızca yatırım sahiplerinin ve işletmeye borç para verenlerin kaybı olarak değerlendirilmemelidir. Bir işletmenin zarar ederek beklenen faydayı sağlayamaması, aynı zamanda hizmet ya da mal sunacağı kamu kesiminin ve ülke ekonomisini de kaybı sayılmalıdır.

11 MUHASEBENİN TARAFLARI
Potansiyel Ortaklar Birikim sahipleri hisse senetleri ve diğer menkul kıymetleri satın alarak ortak olmayı düşündüğü işletmelerin karlı işletmeler olmasını ister. Aksi halde yatırımlarından dolayı zarara uğrarlar. Bu nedenle mali yapısı iyi ve kazançlı işletmelerin hisse senetlerini alabilmek için, işletmeleri hakkındaki bilgileri onların bilanço ve gelir tablosu gibi mali tablolarından sağlarlar.

12


"MUHASEBE I DERSİNİN KAPSAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları