Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BDE Uygulama Yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BDE Uygulama Yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 BDE Uygulama Yöntemleri

2

3 Laboratuvar Yöntemi Eğitimde bilgisayar teknolojisini kullanmanın en basit ve klasik yöntemi bir eğitim kurumuna laboratuvar kurmaktır. Bu yöntemin asıl amacı hedef kitleye bilgisayar okur-yazarlığı kazandırmak ve dersleri laboratuvar ortamında mümkün olduğunca interaktif olarak sunmaktır. Laboratuvarın kurulduğu eğitim kurumunda öğrenci sayısı laboratuvarda bulunan bilgisayar sayısından fazla olduğundan,öğrenciler dönüşümlü olarak bilgisayarlardan yararlanmaktadır. Dolayısıyla; bu yöntemde öğrenci bilgisayar ile fazla çalışma imkanı bulamamaktadır.

4 Her Sınıfa PC Yöntemi Bu yöntemde; her eğitim sınıfına birer adet bilgisayar, sunum cihazı ve gerekli çevre birimleri kurulur. Ayrıca okul bir network ortamı ile bütünleştirilir. Böylece her ders teknolojiyle bütünleştirilmiş olur. Bu yöntemde amaç; öğrencilere bilgisayar okur-yazarlığı vermek değil, her dersi bilgisayar teknolojisiyle bütünleştirerek öğrenmenin kalitesini artırmaktır. Eğitici dersine girmeden önce dersle ilgili konuda gerekli materyalleri bilgisayar ortamında hazırlar ve bilgisayar sistemini kullanarak öğrencilerine aktarır. Böylece öğrenci her dersi görerek öğrenmiş olur.

5 Kişisel PC Yöntemi Ayrıca eğitim ortamı bir ağ ortamına sahiptir.
Bu yöntemde; her öğrencinin ve öğretmenin taşınabilir bir bilgisayarı vardır. Ayrıca eğitim ortamı bir ağ ortamına sahiptir. Öğrenci tüm ders materyallerini, ödevlerini ve ders hazırlıklarını kişisel bilgisayarında yapar. Eğitim ortamına geldiğinde öğrenci kişisel bilgisayarını okulun ağ yapısına entegre eder ve derse katılır. Eğitici ise ders ile ilgili tüm hazırlıklarını kendi kişisel bilgisayarında yapar ve derse girdiğinde kendi kişisel bilgisayarını okulun ağ ortamına entegre eder ve dersini anlatır. Eğitici ve öğrenci arasındaki tüm haberleşme elektronik ortamda yapılır. Ayrıca bu yöntemle eğitici ve öğrenciler evlerinden video konferans yoluyla ders yapabilirler. Bu yöntem diğer yöntemlere göre en ideali, ancak en pahalısıdır.

6 İnternet Yöntemiyle Öğretim
Bu yöntem senkron ve asenkron olarak iki biçimde gerçekleştirilebilir. Senkron yöntemde; eğitici ve öğrenciler, gerçek zamanlı olarak video konferans, chat gibi uygulamalarla günün belirli saatlerinde mekandan bağımsız olarak bir sınıf ortamındaymış gibi eğitimi gerçekleştirirler. Asenkron yöntemde; dersin içeriği Internet ortamına aktarılır. Öğrenciler zamandan ve mekandan bağımsız olarak Internet sitesine bağlanarak eğitimlerini gerçekleştirirler. Bu yöntem açık öğretim programları için kullanılabilir.

7 Eğitim ülkemizin olduğu kadar Dünya'nın da bir numaralı sorunu. 21
Eğitim ülkemizin olduğu kadar Dünya'nın da bir numaralı sorunu. 21. Yüzyılda daha nitelikli nesiller nasıl yetiştirilebilir diye sürekli üzerinde düşünülüyor ve çalışılıyor. Eğitimde artık, 'öğretme' den çok 'öğrenme' kavramı öne çıkmıştır. İkincisi eğitim belirli bir yaşa yada yaşlara özgün bir olay değildir, ömür boyu sürmesi gerekir. Ezbere dayalı öğrenme yerine öğrenmeyi öğrenme gündemdedir. İşte bu noktada İnterneti de içine alan bilişim teknolojilerinin bu sorunların çözümüne yardımcı olduğunu görüyoruz.

8 Eğitimde Bilgisayar Kullanımı
Zorunlu Kılan Nedenler

9 Zorunlu Kılan Nedenler
Bilgisayar teknolojisinden kaynaklanan nedenler, İş yaşamından kaynaklanan nedenler, Eğitim anlayışından kaynaklanan nedenler.

10 Bilgisayar teknolojisinden kaynaklanan nedenler
Donanım boyutundaki gelişmeler (ucuzlama, küçülme, kapasite ve işlev artışı, vb.) Yazılım boyutundaki gelişmeler ( Üst seviyeli programlama dilleri, kullanım kolaylığı vb).

11 İş yaşamından kaynaklanan nedenler
İş yerlerinde bilgisayarın yaygın kullanımı, İş talebinde bulunan personel sayısının artması (önce bilgisayar kullanımını işyerleri kendisi öğretiyordu, talep artınca bilgisayar kullanmayı bilen personel istihdam edilmeye başlandı), Bunun sonucunda işyerleri, veliler ve mezunlar eğitim kurumlarından bilgisayar eğitimi vermesini istedi. Tüm eğitim kurumlarında bilgisayar okur-yazarlığı eğitimi başladı.

12 Eğitim anlayışından kaynaklanan nedenler
Eğitime olan talebin artması, Bireysel farklılıkların ön plana çıkması, Eğitimde imkan ve fırsat eşitliği, Eğitimde teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanma, Bilgisayar firmaları için eğitimin iyi bir Pazar olması vb.

13 Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri
Temel Kavramlar

14 Bilişim (Informatics)
Bilgi olgusunu, bilgi saklama, erişim sistemleri, bilginin işlenmesi, iletilmesi ve kullanılması yöntemlerini, toplum ve insanlık yararı gözeterek inceleyen uygulamalı bilim dalı. Bilişim ve bilgi erişim sistemlerinde kullanılan her türlü elektronik ve fotokopi araçlarının tasarlanması üretilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili konuları kapsar.

15 bilgisayar [bil] [İng.computer]:
Merkezi işlem birimi (CPU), ana bellek ve güç kaynağı ihtiva eden bir ana kabin ile buna bağlı giriş-çıkış (I/O), veri saklama gibi çevre birimleri ve cihazlarından oluşan genel amaçlı bir bilgi işlem sistemi.

16 bilgisayar eğitimi (education of computer)
Bilgisayarı tanımaya, kullanma becerisi geliştirmeye ve programlamayı öğretmeye yönelik olarak yapılan eğitim.

17 Bilgisayar okur yazarlığı (Computer Literacy)
Genel düzeyde bilgisayar kullanımının toplumun her kesiminde yaygınlaşmasıdır. Tüm toplum kesimlerinin eğitimi hedef alınır. Tüm sosyal ve mesleki grupları kapsar (sokaktaki sade vatandaştan cumhurbaşkanına kadar). Bilgisayarı tanıma, Kelime işlemci, tablolama ve grafik çizici, sunum, İnternet vb. kullanabilme becerisi, Bilişim teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleme alışkanlığını kazanma.

18 Bilgisayar Farkındalığı
Bilgisayarın yararı, kullanıldığı alanlar, işlevini bilme,

19 bilgisayar destekli eğitim(BDE) [bil][İng. computer aided education]:
Eğitim sürecinde bilgisayarlardan etkin olarak yararlanma. 1.Yönetim ve Denetim Hizmetinde 2. Rehberlik Hizmetinde 3. Ölçme ve Değerlendirme Hizmetinde 4. Araştırma Hizmetinde 5. Öğretim Hizmetinde

20 bilgisayar destekli öğretim(BDÖ) [eğt][İng
bilgisayar destekli öğretim(BDÖ) [eğt][İng. computer-assisted learning]: Öğrenicinin öğrenme etkinliklerinde bilgisayarı destek ya da yardımcı olarak kullanması. Öğrencilerin gösterebilecekleri türlü tepkiler göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir ders yazılımı ile etkileşim içinde, kendi öğrenme hızına göre kullanabildiği öğretim türü, bu soruna ilişkin araştırma ve uygulama alanı

21 bilgisayar destekli öğretim(BDÖ) [eğt][İng
bilgisayar destekli öğretim(BDÖ) [eğt][İng. computer-assisted learning]: BDÖ’de bilgisayar, Öğretmenin zor, fakat zorunlu bazı görevlerini üstlenerek ona destek olan bir öğretim aracı, Öğrenmenin oluştuğu bir ortam olarak kullanılmaktadır.

22 Bilgisayarla eğitim Öğrenen bireyin bilgisayarla karşılıklı etkileşimde bulunarak öğretmen aracılığı olmadan, öğretimin bilgisayar tarafından yapıldığı ortam düzenleme süreci. Bilgisayarın öğrenme çevresini düzenlemek ve kontrol etmek amacıyla kullanılması.

23 Ders yazılımı (Courseware)
Öğretilecek konuların bilgisayar programlama dilleri, yazarlık dilleri ya da yazarlık araçlarından yararlanılarak, öğretim amacıyla bilgisayara uyarlanması sonucu oluşturulan ders programı.

24 Web Destekli Öğretim Web Destekli Eğitim uzaktan eğitim yapmak amacıyla her türlü internet olanaklarının kullanılmasıdır. Web Tabanlı Öğretim veya Intenet Tabanlı Uzaktan Eğitim, olarak ifade edilebilir. Bazı eğitimler için tek başına WTÖ eğitimi yeterli ve etkiliyken bazı eğitimlerde destekleyici olarak kullanılabilir. (Şahin, 2003)

25 Web Destekli Öğretim Geleneksel sistemlere göre son derece dinamik bir yapıya sahip olan WTÖ, öğretim programlarında hem konu hem de yöntem bağlamında yerini almıştır. Öğrenciler kendilerine uygun zaman içerisinde, istenilen sıklıkla ve mekandan bağımsız olarak dersleri takip edebilmektedirler. Ses, video, grafik, iki boyutlu veya üç boyutlu hazırlanmış animasyonlar, anında dönüt alınacak şekilde tasarlanmış yapılarla zenginleştirilmiş materyaller içeren bir WTÖ çalışma ortamı öğrenciye daha kalıcı ve zevkli çalışma ortamı sağlamaktadır.

26 Görsel Okur-yazarlık Resimler (imajlar) üzerinde düşünme ve anlama yeteneği, kendi kendini resimlerle anlatabilmeyi öğrenme.

27 Teknoloji okur-yazarlılığı
Teknoloji okur-yazarlılığı, teknolojiyi kullanmak, yönetmek, değerlendirmek ve anlamak yeteneğidir. Teknoloji okur-yazarı bir kişi, teknolojinin ne olduğunu, nasıl yaratıldığını ve toplumu nasıl şekillendirdiğini zaman içinde evrilen yollarla artan bir derinlik içinde anlar. Bireysel düzeydeki teknoloji okur yazarlılığı tüketicilere, ürünlere daha iyi değer biçmelerinde ve daha mantıklıca satın alma karaları vermelerine yardımcı olur. Toplumsal düzeyde vatandaşların daha iyi ve doğru kararlar almalarını sağlar.

28 Bilgi Okur-yazarlığı Bilgi okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığının tamamlayıcısıdır. Bilgisayar ile yapılan işlerin "anlayarak“ yapılması ve bilginin "yorumlanması“ evrelerini içerir. Internet çok fazla miktarda bilgi barındırır. Bilgi okuryazarı olan bir insan, internet ve bilgisayar teknolojisinin temel kavramlarını bilir ve bu bilgi denizinde kaybolmaz.

29 “Bilgi okur-yazarıyım” diyebilmek için şunlara sahip olmanız gerekiyor ():
Bilgiyi (içeriği) etkin bir biçimde ve beceriyle bulabilme yeteneği, İçeriğe, eleştirel gözle yaklaşıp, onu ustaca geliştirebilme yeteneği, İçeriği, doğrulukla ve yaratıcı bir tarzda kullanabilme yeteneği, Nitelikli içerik yaratma ve yaratım sırasında başkalarıyla işbirliği yapabilme yeteneği.

30 Dijital Okur yazarlığı
Bilgi çağında bilginin hangi formatlarda üretildiğini ve kullanıldığını anlayabilmek.

31 Mobil Öğrenme Son yıllarda “Mobil Bilişim” alanında önemli gelişmeler kaydedildi. Mobil Bilişim ile e-Öğrenme alanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda “Mobil Öğrenme” alanı doğmuş oldu.

32 Başlıca Mobil Bilişim Aygıtları
Dizüstü bilgisayarları Tablet bilgisayarları Telefonlu cep bilgisayarları Cep bilgisayarları Taşınabilir medya oynatıcıları MP3 çalarlar Akıllı telefonlar

33 BDÖ’İN İLKELERİ Küçük Adımlar İlkesi Öğrenmeye Etkin Katılım İlkesi
Öğrenme Sonucu Hakkında Anında Bilgi Alma İlkesi Bireysel Hıza Göre İlerleme İlkesi Doğru Cevaplar İlkesi

34 BDÖ’İN SINIRLILIKLARI
Öğretim programı ile tutarlı, nitelikli ders yazılımlarının hazırlanması uzun zaman ve emek gerektirir. Başlangıçta gereksinim duyulan bilgisayar donanımı ve ders yazılımlarının maliyeti yüksektir. Ders yazılımlarının ve gerekli diğer öğretim materyallerinin hazırlanması bir ekip çalışmasını gerektirir.

35 BDÖ’İN SINIRLILIKLARI
Öğrenme işleminin adım adım izlenmesi, kontrol altında tutulması öğrencileri sıkabilir. Mevcut ders yazılımları sürekli kullanıldığı takdirde öğrencilerin yaratıcılık güçlerini kullanma olanağı azalabilir. Çeşitli sürprizlere ve etkinliklere yer verilmediği takdirde yeniliğin verdiği güdülenme zamanla azalabilir.

36 BDÖ’İN SINIRLILIKLARI
Donanımın bakım ve onarımının düzenli yapılması gerekir. Ders yazılımlarının sürekli güncellenmesi gerekir. Eğitimdeki yeni yaklaşımların ders yazılımlarının tasarımında dikkate alınması gerekir.


"BDE Uygulama Yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları