Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mal Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mal Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma"— Sunum transkripti:

1 Mal Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma

2 Üretim fonksiyonu – maliyet eğrileri
Firma ne kadar mal üretecek? Ürettiği malı hangi fiyattan satacak? Kâr maksimizasyonu Tam rekabet (perfect competition) Eksik rekabet (imperfect competition)

3 Tam Rekabet Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma

4 Tam rekabetin koşulları
1. Piyasada çok sayıda satıcının ve alıcının olması, (atomisite) Malın fiyatı piyasa (arz-talep) tarafından belirlenir. Karar birimleri (firmalar-tüketiciler) fiyat kabul edicidir. 2. Piyasada alışverişe konu olan nesne homojendir (tam ikame mallardır).

5 Homojen bir mal üreten firmaların tümü endüstriyi (industry) oluşturur.
Üretim ve fiyatlandırma endüstri düzeyinde incelenebilir. 3. Piyasaya/endüstriye giriş-çıkış serbesttir (mobilite). Bu durumda uzun dönemde normal kâr söz konusudur.

6 4. Karar birimleri tam bilgiye sahiptir.
Firmalar girdi fiyatlarını, malın piyasa fiyatını; tüketiciler ise malın kalitesini ve fiyatını bedavadan öğrenmektedir. 5. Faktör akışkanlığı tamdır. Emek ve sermaye bir endüstriden diğerine transfer edilebilir.

7 Tam rekabette talep ve hasılat
Tam rekabetçi firma sonsuz esnek (yatay) bir talep eğrisi ile karşı karşıyadır. Şekil 11.1, s.244. Bir firmanın toplam hasılatı (total revenue, TR) üretilen-satılan malın miktarı (Q) ile malın piyasa fiyatının (P) çarpımına eşittir. TR = P x Q

8 Marjinal hasılat (Marginal revenue, MR)
Üretim-satış düzeyindeki bir birimlik artış sonucu toplam hasılatta meydana gelen artıştır. Tablo 11.1, s. 245. Birim üretim başına düşen hasılata ortalama hasılat (average revenue, AR) denir.

9 Kısa dönem firma denge koşulu
Kâr ? Firma dengesi? MR= SRMC Şekil 11.3, s. 247

10 Alternatif kısa dönem denge durumları
Aşırı kâr, Şekil 11.4, s.249, AR > SRATC Normal kâr, Şekil 11.5, s.250, AR = SRATC Zarar, Şekil 11.6, s. 251, AR < SRATC

11 Kısa dönem firma arz eğrisi Short run supply curve of the firm
Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın farklı fiyat düzeylerinde kısa dönemde üretmeyi arzuladığı-planladığı mal miktarlarını gösteren eğriye denir. Kapatma noktası, Kâra geçiş, başabaş noktası, s.254, Şekil 11.8,

12 Kısa dönem endüstri (piyasa) arz eğrisi
Aynı malı üreten tüm firmalar tarafından alternatif fiyat düzeylerinde kısa dönemde üretilmek istenen mal miktarını gösterir. Şekil 11.9, s.256

13 Arz esnekliği Bir maldan arz edilen miktarın o malın fiyatındaki değişmelere olan duyarlılığına arzın fiyat esnekliği (es, price elasticity) denir. es = %ΔQs / % Δ P (s ) es > 1 , esnek arz es < 1 , esnek olmayan arz es = 1 , birim esnek arz, es = 0 , tam esnek olmayan arz, es = ∞ , sonsuz esnek arz

14 Bir malın arz esnekliğini etkileyen unsurlar
Üreticilerin fiyattaki değişmeye tepki göstermek için nasıl bir zaman dilimine sahip oldukları Piyasa dönemi (pazar dönemi-çok kısa dönem), üreticilerin ürettikleri malın fiyatındaki değişmelere tepki göstermelerinin mümkün olmadığı zaman dilimidir. Bu durumda arz eğrisi diktir (tam esnek olmayan arz). Kısa dönem, üreticilerin ürettikleri malın fiyatına üretim sürecinde kullandıkları tüm girdileri değil de bazı girdileri değiştirerek tepki göstermelerinin mümkün olduğu zaman dilimidir (Emek miktarındaki değişim).

15 Uzun dönem, üreticilerin ürettikleri malın fiyatına üretim sürecinde kullandıkları tüm girdileri değiştirerek tepki göstermelerinin mümkün olduğu zaman dilimidir (tüm girdi miktarlarındaki değişim).

16 Kısa dönem endüstri ve firma dengesi
Arz, talep ve denge A, B ve C gibi firmalar

17 Uzun dönem firma dengesi
Fiyatın-marjinal hasılatın uzun dönem marjinal maliyete eşit olması Şekil 11.14, P = MR = AR LRMC

18 Rekabetçi bir firmanın uzun dönem dengesi
Şekil 11.15, s. 266


"Mal Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları