Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tam rekabet çok sayıda alıcı ve satıcı firmalar fiyatı veri alırlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tam rekabet çok sayıda alıcı ve satıcı firmalar fiyatı veri alırlar"— Sunum transkripti:

0 5. Hafta Tam Rekabet ve Tekel

1 Tam rekabet çok sayıda alıcı ve satıcı firmalar fiyatı veri alırlar
Özellikleri çok sayıda alıcı ve satıcı hiç kimse tek başına fiyatı değiştiremez firmalar fiyatı veri alırlar dolayısyla karşılaştıkları talep eğrisi yataydır mallar homojendir tüketici mükemmel bilgiye sahiptir firma giriş çıkışı serbesttir See Section 8-1 in the main text.

2 Tam rekabet altında arz eğrisi (1)
P1 TL Çıktı SAVC SMC Q1 SATC P3 A C Q3 P3 ‘ün üstünde (C’ninm üstü), firma kısa dönemde sermayenin fırsat maliyetinin üstünde kar yapar P3’de (C), firma NORMAL KAR elde eder See Section 8-1 in the main text, and Figure 8-2.

3 Tam rekabet altında arz eğrisi(2)
P1 TL Çıktı SAVC SMC Q1 SATC P3 A C Q3 P1 ve P3 arasında (A ve C), firma kısa dönem kayıpları verir, fakat piyasada kalır P1 ‘ın altında (KAPATMA FİYATI), firma kısa dönem ortalama değişken maliyetlerini (SAVC) karşılayamaz, ve piyasadan çıkar See Section 8-1 in the main text, and Figure 8-2.

4 Tam rekabet altında arz eğrisi(3)
P1 TL Çıktı SAVC SMC Q1 SATC P3 A C Q3 Dolaısıyla SAVC’nin üstünde kalan SMC eğrisinin firmnın KISA-DÖNEM ARZ EĞRİSİNİ temsil eder her fiyat seviyesinde firmanın ne kadar üreteceğini gösterir. See Section 8-1 in the main text, and Figure 8-2.

5 Tam rekabet altında, kısa dönemde firma ve sanayi (1)
SAC P TL Çıktı SMC D=MR=AR q Çıktı TL Q P SRSS D See Section 8-3 in the main text.

6 Tam rekabet altında, kısa dönemde firma ve sanayi (1)
SAC P TL Çıktı SMC D=MR=AR q Çıktı TL Q P SRSS D See Section 8-3 in the main text. Piyasa fiyatı arz e talebin kesiştiği noktada belirlendi – sanayi arz eğrisi firmaların arz eğrilerinin toplamıdır

7 Tam rekabet altında, kısa dönemde firma ve sanayi (2)
SAC P TL Çıktı SMC D=MR=AR q Çıktı TL Q P SRSS D See Section 8-3 in the main text. Firma fiyat P’yi veri kabul eder –ve karını maksimize etmek için SMC=MR koşulunu sağlayan çıktı seviyesi q’yu belirler

8 Tam rekabet altında, kısa dönemde firma ve sanayi (3)
Çıktı TL Q P SRSS D TL SMC SRSS1 SAC P D=MR=AR P1 See Section 8-3 in the main text. q Çıktı Q1 Fiyat P iken kar taralı alandır. Bu karlar sanayiye yeni firmaları çeker. Piyasaya yeni firmalar girdikçe, sanayi arz eğrisi sağa kayar ve piyasa fiyatı düşer.

9 Uzun dönem denge Firma SANAYİ D LMC TL TL SRSS LAC LRSS P* P* D=MR=AR
Çıktı LMC D=MR=AR q* SRSS D Çıktı TL Q P* LRSS See Section 8-3 in the main text. Piyasa uzun dönem dengesine tipik bir firmanın LMC=MR ‘sını LAC’nın minimum noktasına denk getirip normal kar elde etmesiyle ulaşır. Uzun dönem sanayi arzı yataydır. Eğer sanayinin genişlemesi girdi fiyatlarını arttırırsa (ör. ücretler) o zaman uzun dönem arz eğrisi yatay değil, yukarı doğru eğimli olacaktır.

10 Piyasa talebindeki artışa uyum: kısa dönem
Varsayalımki tam rekabetçi piyasa dengesi P0Q0 ‘da gerçekleşir. Çıktı TL D SRSS Q0 P0 D' Eğer piyasa talep eğrisi D'D' ... Q1 P1 kısa dönemde yeni denge P1Q1 ... See Section 8-4 in the main text. – uyum bireysel firmaların kendi SMC eğrilerinde genişlemesiyle olur.

11 Piyasa talebindeki artışa uyum: uzun dönem
Uzun dönemde , kar yeni firmaları çeker TL D D' SRSS – firmalar sabit faktör girdilerini ayarlayabilirler P1 – ve piyasa P2Q2’de dengeye gelir Q2 P2 LRSS Eğer ücretler bu genişleme ile beraber artarsa, uzun dönem arz eğrisi yukarı doğru eğimlidir P0 Notice of course, that if wages are not pushed up by the expansion of the industry,then the LRSS will be horizontal, and we return to the original price P0. See Section 8-4 in the main text, and Figure 8-9. D D' Q0 Q1 Çıktı

12 Tekel Tekel: bir ürünün tek satıcısıdır
piyasaya giriş serbest değildir piyasa talep eğrisi kendi ürününe olan talepdir Tam rekabetin aksine, MR her zaman AR’nin altındadır. See Section 8-6 in the main text.

13 Tekelde kar maksimizasyonu
Kar MC = MR noktasında maks olur (Q1P1). Çıktı MC=MR TL P1 Q1 MC AC D = AR MR Bu noktada, AR, AC’den büyüktür, bu yüzden firma sermayenin fırsat maliyeti üzerinde kar elde eder (taralı alan) See Section 8-6 in the main text, and Figure 8-12. Fakat yeni firmaların sektöre girişi serbest değildir.

14 Tekel ve tam rekabet karşılaştırması (1)
Suppose a competitive industry is taken over by a monopolist: Çıktı D MR SRSS LRSS TL Q1 P1 A Rekabetçi denge A’da, üretim Q1 ve fiyat P1’de. Tekelci için, LRSS, LMC eğrisidir; ve SRSS, SMC eğrisidir. = LMC =SMC Tekelci kısa dönemde karlarını MR = SMC noktasında gerçekleştirir (P2Q2). Q2 P2 See Section 8-8 in the main text, and Figure 8-13.

15 Tekel ve tam rekabet karşılaştırması (2)
Varsayalımki rekabetçi bir sanayi tekelci tarafından satın alındı: D MR SRSS LRSS TL Q1 P1 A = LMC =SMC Q2 P2 MR = LMC yapabilmek için Uzun dönemde firma diğer girdileri ayarlayabilir ... Uzun dönem denge P3Q3. P3 Q3 See Section 8-8 in the main text, and Figure 8-13. Çıktı

16 Tekel ve tam rekabet karşılaştırması (3)
Tekel ve tam rekabet karşılaştırıldığında: daha yüksek fiyat daha düşük çıktı seviyesi See Section 8-8 in the main text.

17 Doğal Tekel TL D MR Çıktı
Bu firma ölçek ekonomilerinden çok iyi faydalanmaktadır LAC düşüşü yüksek talep seviyelerine kadar devam ediyor en büyük firma her zaman maliyet avantajına sahiptir ve sanayiye hakim olur O zaman bu bir doğal tekeldir LMC LAC D MR P1 TL Q1 Çıktı Note: we return to this topic in a later chapter. See Section 8-8 in the main text, and Figure 8-14.

18 Fiyat farklılaştırması
Varsayalımki tekelci iki farklı tüketici grubuna hizmet götürüyor her grubun farklı talep esneklikleri var ör. business class - economy class Tekelci işadamlarına turistik gezicilerden daha yüsek fiyat uygulayarak karını arttırabilir. See Section 8-9 in the main text.


"Tam rekabet çok sayıda alıcı ve satıcı firmalar fiyatı veri alırlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları