Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDENİN TANECİKLİ YAPISI"— Sunum transkripti:

1 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
HAZIRLAYAN: ZELİHA BAĞCIER

2 1.MADDEYİ OLUŞTURAN TANECİKLER
Atom: Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşıdır.

3 Maddenin Sınıflandırılması
1.Katı 2.Sıvı 3.Gaz

4 1.Katı Tanecikler arasında boşluk yoktur. Genleşir. Sıkıştırılamaz

5 2.Sıvı Tanecikler arasında boşluk azdır. Konulduğu kabın şeklini alır.
Azda olsa sıkıştırılabilir Genleşir

6 3.Gaz Tanecikler arasında büyük boşluklar vardır. Yayılır. Genleşir.
Konulduğu kabın şeklini alır. Sıkıştırılabilir.

7 Molekül: İki yada daha çok atomun oluşturduğu kümelere molekül denir.

8 Atomun Tarihçesi John Dalton:Atomlar maddenin en küçük yapı taşıdır ve bölünemez. J.J.Thomson:Atomun yapısında atomdan daha küçük parçacıklarda vardır. Ernest Rutherford:Atomun yapısında bulunan Küçük parçacıklar atomun merkezinin etrafında dolaşır.

9 Katı,Sıvı ve Gazların Genleşme-Sıkışma Özellikleri
Katı,sıvı gazlar genleşebilir. Gazlar katı ve sıvılara göre daha fazla genleşir. Sıvılar ve gazlar sıkıştırılabilir,katılar sıkıştırılamaz. Gazlar sıvılara göre daha fazla sıkıştırılabilir.

10 Maddenin Sıkışma-Genleşme Özellikleri ile Tanecikli Yapıları Arasındaki İlişki
Maddelerin sıkışma ve genleşme özellikleri maddeyi oluşturan taneciklerin arasındaki boşluk miktarına bağlıdır. Tanecikleri arasındaki boşluk miktarı en fazla olan gazlar,sıvılar ve katılara göre daha fazla sıkıştırılabilir ve genleşebilir.

11 2.ELEMENTLER-BİLEŞİKLER

12 Element: Aynı cins atomlardan oluşan maddelere element denir.

13 Bileşik: Farklı atomlar içeren saf maddelere bileşik denir.
(İki yada daha fazla cins atomdan oluşmuş maddelere bileşik denir.)

14 Molekül: İki yada daha çok atomun oluşturduğu topluluğa molekül denir.
(Hem elementlerin hem de bileşiklerin molekülleri olabilir.)

15 Saf madde: Hep aynı birimlerin (taneciklerin)yan yana gelmesiyle oluşan maddelere saf madde denir.

16 Karışım: İki yada daha fazla maddenin kimliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir.

17 Saf madde de aynı moleküller yan yana gelir
Saf madde de aynı moleküller yan yana gelir. Karışım da farklı moleküller yan yana gelir.

18 Karışımlar iki şekilde bulunur.
1.Homojen karışımlar(Çözeltiler): Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünen karışımlardır. Örnek: Şekerli su , tuzlu su. 2.Heterojen karışımlar : Özellikleri her yerinde aynı olmayan ve dışarıdan bakıldığında birden fazla madde varmış gibi görünen karışımlara denir. Örnek: Kum-Su, Tebeşir tozu-Su, Ayran, Yağ-Su, Benzin-Su

19 3.MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPISI
Maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunur. Katıları oluşturan tanecikler arasında boşluk olmadığı için akma özelliği yoktur. Sıvılar ve gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluk, taneciklerin hareket etmesine ve yer değiştirmesine sebep olur. Bu nedenle gazlar ve sıvılar akma özelliğine sahiptir.

20 Sıvılar ve gazlar öteleme hareketi yapar.
Öteleme hareketi:Taneciklerin birbirini iterek hareket etmesi,yer değiştirmesidir.

21 4.FİZİKSEL DEĞİŞİM-KİMYASAL DEĞİŞİM
Fiziksel değişim: Maddelerin kimlik değiştirmeden, başka bir maddeye dönüşmeden, sadece görünümlerinin değişmesine fiziksel değişim denir. Kimyasal değişim: Maddelerin kimliklerini kaybettikleri, başka madde yada maddelere dönüştükleri değişimlere kimyasal değişim denir.


"MADDENİN TANECİKLİ YAPISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları