Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bağışıklığı Baskılanmış

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bağışıklığı Baskılanmış"— Sunum transkripti:

1 Bağışıklığı Baskılanmış
Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda Gelişen Enfeksiyonlarda Deri Bulguları Dr.Halis Akalın

2 Sistemik enfeksiyonların en az %20’sinde deri bulguları gelişir
Deri lezyonları Folikülit Püstül Gangrenöz selülit Eritematöz subkutan nodüller -Hemorajik büller Peteşi Ekimoz Ektima gangrenosum(EG) Lopez FA. Abstr Hematol Oncol 2003;6:19

3 Ektima Gangrenosum Makülopapüler lezyonlar(hemorajik, büllöz ve sonunda merkezinde nekrotik siyah eskarlı ülserler oluşur) Genellikle eritem, lokal hassasiyet ve ağrı ile birliktedir Histopatoloji: Nekrotik vaskülit P.aeruginosa enfeksiyonlarının %5’inde görülür Tanı: Kan kültürü, Gram boyama, Deri biyopsi kültürü Lopez FA. Abstr Hematol Oncol 2003;6:19

4

5

6

7 Ektima gangrenosum sadece P. aeruginosa bakteriyemilerinde görülmez. S
Ektima gangrenosum sadece P.aeruginosa bakteriyemilerinde görülmez S.maltophilia A.hydrophila Vibrio vulnificus E.coli S.marcescens C.canimorsus S.aureus Candida spp Aspergillus spp Fusarium spp Zygomycetes Lopez FA. Abstr Hematol Oncol 2003;6:19

8 Clostridium türleri C.perfringens, C.septicum, C.tertium
Lösemi, genitoüriner malignite ve GİS malignitesi olan hastalarda kan dolaşımı enfeksiyonu, selülit veya miyonekroz Lopez FA. Abstr Hematol Oncol 2003;6:19

9

10 Fungal Enfeksiyonlar Dermatofit enfeksiyonları -Trichophyton rubrum -Malassezia furfur Candida spp(oral ve vajinal) Yayılma karakteri gösteren fırsatçı deri enfeksiyonları Aspergillus, Fusarium, Mucor, Rhizopus Deri tutulumu gösteren sinüzit -Aspergillus, Rhizopus, Mucor Dissemine fungal enfeksiyonlar -Candida, Aspergillus, Fusarium Mays SR. Am J Clin Dermatol 2006;7:31

11 Trichophyton rubrum

12 Dissemine Kandidiyazis
%10-13 dermatolojik bulgu Kan kültürü pozitifliği %25-50 Eritemli zemin üzerinde püstüller Santral nekrozlu büyük nodüller Venkatesan P. Dermatologic Therapy 2005;18:44

13

14 Aspergillozis Primer Kutanöz Aspergillozis -Ülseratif nodüller(ağrı ve ateş olabilir) Sekonder Kutanöz(hematojen yayılım) -%5-11 deri tutulumu, ekstremiteler, baş, boyun Makül ve papüller(nekroz ve hemoraji olabilir) Nodüller , hemorajik büller, subkutan abseler Venkatesan P. Dermatologic Therapy 2005;18:44

15 Primer Kutanöz Aspergillozis

16 Sekonder Kutanöz Aspergillozis

17 Fusarium Enfeksiyonları
Dissemine ve lokal enfeksiyonlarda > %50 deri tutulumu Lokal enfeksiyonlar: -Nekrotik papül/nodül -Selülit(onikomikoz ile birlikte) -Subkutan abseler Derin veya yüzeyel ülserler -Püstüller Venkatesan P. Dermatologic Therapy 2005;18:44

18 Fusarium Enfeksiyonları
Dissemine enfeksiyonlar-Kan kültürü %40(+) -Derin nötropenik hastalar -Deri tutulumu % Birden çok, ağrılı, kırmızı veya gri makül ve papül(santral nekroz) Püstül, subkutan nodül, ektima benzeri lezyonlar Ekstremiteleri tutar -Fungemi öncesi veya sonrası deri lezyonları Venkatesan P. Dermatologic Therapy 2005;18:44 Dignani MC. Clin Microbiol Infect 2004;10:67

19 Fusariozis

20

21 Mukormikozis

22 Kriptokokkozis

23 Scedosporium-Deri Tutulumu

24 Tanı Deri biyopsisi -Histopatoloji -Kültür -Mikroskopik inceleme
Biyopsi yeni lezyonlardan yapılmalı Kan kültürleri Venkatesan P. Dermatologic Therapy 2005;18:44


"Bağışıklığı Baskılanmış" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları