Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maliniteli hastalarda enfeksiyonlar: Korunma ve Kontrol

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maliniteli hastalarda enfeksiyonlar: Korunma ve Kontrol"— Sunum transkripti:

1 Maliniteli hastalarda enfeksiyonlar: Korunma ve Kontrol
Dr Recep ÖZTÜRK İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2 Malinite+kemoterapi ± radyoterapi Bağışıklık bozulması
Nötropeni±kalitatif bozukluk Hücresel bağışıklık bozukluğu Deri-mukoza bütünlüğü bozulması Risk artıran diğer faktörler Damar içi santral venöz kateter Uzun süreli ve tekrarlı hastane çevre teması Farklı birimler:YBU, ameliyathane, Fizik tedavi… Antibimikrobik kullanımının yol açtığı değişiklikler Diğer invazif işlemler

3 Maliniteli hasta yönetimi
Erken tanı Erken uygun tedavi Korunma Kontrol

4 Korunma ve kontrol önlemleri tedavi başarısına en büyük katkıyı sağlar
Nozokomiyal enfeksiyonlar: Morbidite, mortalite, masraflar Antineoplastik tedavi program ve dozunda değişiklik ihtiyacı oluşturur

5 Standart koruma önlemleri
Riskli hastalarda (KİT, uzun süren nötropeni) ek önlemler Özel havlandırma sistemleri, total korunmuş çevre Emek yoğun Sınırlı sağlık bütçesini harcatıcı Destek bulgusu? El yıkama, uygun aseptik teknik Basit, ucuz Emniyetli hava, su, gıda sağlanması Evde özenli bakıma devam edilmesi:gıda, evcil hayvan, günlük işler/temaslar

6 S1.Kök hücre nakli sonrası aşağıdakilerden hangi aşının uygulanması önerilmez?
1.Tetanoz-difteri 2.H.influenza tip b 3.N.meningitidis 4.S.pneumoniae 5.BCG 6.İnfluenza 7.İnaktif polio 8.Hepatit B 9.MMR 10.Varicella

7 Kök hücre nakli sonrası aşağıdakilerden hangi aşının uygulanması önerilmez?
1.Tetanoz-difteri(6-12 ay; BII; 3 doz) 2.H.influenza tip b(6, BII;3 doz) 3.N.meningitidis(6-12, CII) 4.S.pneumoniae(PS,12, BII) 5.BCG (EII;kontrendike) 6.İnfluenza(4-6;AII) 7.İnaktif polio(6-12,BII; 3 doz) 8.Hepatit B(6-12,BII; 3 doz) 9.MMR(24, BII,CIII,BIII) 10.Varicella(CIII;Nakil öncesi veya 24) Ljungman P et al. Bone Marrow Transplantation 2005;35, 737–746

8

9 S2.Kan, kan ürünleri ve lipid emülsiyonlarının verilmesi için kullanılan infüzyon setleri infüzyonun başlamasını takiben ne zaman değiştirilir A. 6 saat içinde B. 12 saat içinde C. 24 saat içinde D. 48 saat içinde E. 72 saat içinde

10 S3.Kateter ilişkili bakteremide hangi etken üremişse kateter çıkarılmadan antimikrobik tedaviye devam edilebilir? 1.S. aureus 2.S.epidermidis 3.C. jeikeium, 4.Bacillus spp, 5.Vankomisine dirençli Enterococcus spp, 6.Lactobacillus casei 7.P. aeruginosa, 8.S. maltophilia, 9.Mycobacterium spp, 10.Candida spp, Fusarium, Malassezia furfur

11 S4.HEPA filtreyle havalandırma sağlanması nötropenik hastada hangi etkenle oluşan enfeksiyonları önleyici etki gösterir? 1.Aspergillus 2.Candida 3.Staphylococcus epidermidis 4.Acinetobacter baummannii

12 Corner M et al. Infect Control Hospital Epidemiol 1999; 20:508
Hahn T et al. Infect Control Hospital Epidemiol 2002; 23:525

13 S5.A.flavus ve A. fumigatus için hasta odası hava örneğinde tehlikeli yoğunluk nedir(KOB/m3)

14 Yüksek riskli hastalarda Aspergillus insidansı ve ortam havası Aspergillus yoğunluğu ilişkisi?
0,0009 KOB/m3: %0 Sherertz RJ et al. Am J Med 1987;83:709 0,02 KOB/m3 :%0,3 1,1-2,2: %1,2 0,9 (A.fumigatus): %5,4 (HSCT) Rhame FS et al. Am J Med 1984;76(5A):42.

15 Mantar yönünden örnekleme yapıldığında HEPA filtre etkinliği olan ve riskli hastaların yattığı bölümlerde > 15 küf kolonisi / m3 ya da 1 Aspergillus kolonisi sorunlu kabul edilmekte ve filtre etkinliği ya da çevrede infeksiyon kaynağı yönünden (musluklar gibi) araştırmalar yapılmalıdır Pasqueralla C, Pitzurra O, Savino A. The index of microbial air contamination. J Hosp Infect, 2000; 46: Munoz P, Burillo A, Bouza E. Environmental surveillance and other control measures in the prevention of nosocomial fungal infections. Clin Microbiol Infect 2001 ; 7:

16 S6.Aşağıdaki etkenlerden hangisi nötropenik hastalarda nozokomiyal enfeksiyon yapan ve hastane su sisteminden bulaşan bir etken değildir? 1. Legionella 2. Aeromonas 3. Atipik mikobakteriler 4. Pseudomonas aeruginosa 5. Aspergillus spp 6. Stenotrophomonas maltophilia 7. MRSA


"Maliniteli hastalarda enfeksiyonlar: Korunma ve Kontrol" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları