Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mondros Ateşkesinden Sonra Kurulan Yararlı Cemiyetler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mondros Ateşkesinden Sonra Kurulan Yararlı Cemiyetler"— Sunum transkripti:

1 Mondros Ateşkesinden Sonra Kurulan Yararlı Cemiyetler

2 İşgallere karşı bağımsızlığı sağlamak için ulusal çıkarlara uygun hareket edem cemiyetlere Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri adı verilmiştir.

3 bu cemiyetler azınlıkların bağımsız devlet kurmak istemesi ve İstanbul hükümetinin sessiz kalması üzerine Türk halkı tarafından kurulmuştur.

4 Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

5 Bu cemiyetler: Trakya Paşaeli Cemiyeti İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İzmir Reddi İlhak Cemiyeti Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyet Kilikyalılar Cemiyeti Milli Kongre Cemiyeti ‘dir

6 Trakya Paşaeli Cemiyeti
2 Kasım 1918’de edirne’de kurulan cemiyetin amacı azınlıkların taşkınlıklarına ve işgallere karşı halkı teşkilatlandırmaktı. trakya paşaeli cemiyeti, Trakya bölgesinin yunanlara verilmesine engel olmak için bölgenin tarih, kültür,ırk bakımından türk yurdu olduğunu kanıtlayan yayınlar çıkarmıştır.

7 İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
1 aralık 1918’de kurulan bu cemiyetin amacı İzmir'in Türklere ait olduğunu dünya kamuoyuna basın yoluyla kanıtlamaktı. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti gizli yollarla Anadolu’ya silah ve cephane göndermiştir.

8

9 İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
İzmirde kurulan bu cemiyetin ilk adı «muhafaz-i Vatan Heyeti'dir. İzmir'in işgalinden önce işgale tepki olarak Redd-i İlhak Cemiyeti adını almıştır. İzmir'in işgalinden sonra milis teşkilatının kurulmasını sağlayarak milli mücadeleye destek olmuştur.

10 Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
4 aralık1918!de İstanbul'da kurulmuştur . Amacı doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesini engellemektir. Bu nedenle Doğu Anadolu'da türk nüfusun un azalmasını önlemek için başka yerlere göçü yasaklamıştır. Bu doğrultuda Erzurum Kongresinin toplanmasını sağlamıştır. Doğu Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya duyurmak için Türkçe ve Fransızca gazeteler çıkarmıştır.

11

12 Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyet
12 şubat 1919!da Trabzon'da kurulan cemiyet Karadeniz bölgesinde Pontus Rum devletinin kurulmasını engellemeye çalışmıştır.

13

14 Kilikyalılar Cemiyeti
1918 yılında İstanbul'da kurulan cemiyetin amacı Çukurova bölgesini Fransız ve ermeni tehdidine karşı korumaktı. Yayın ve propaganda yolu ile ulusal bilincin uyandırılması için mücadele etmiştir.

15

16 Milli Kongre Cemiyeti 1918 yılında İstanbul'da kurulan cemiyet çeşitli pati, dernek, fakülte ve hayır kurumlarını içine alan bir çok kuruluştan meydana gelmişti. cemiyetin amacı Türkler hakkında dünyada yapılan olumsuz propagandalara yayın yoluyla karşı koymak ve Türk milletinin haklarını savunmaktı. 28 Ocak 1920’de Misak-ı Milli’nin kabul edilmesinde etkili olmuştur.

17

18 Milli Cemiyetlerin Genel Özellikleri
Güçlerini milliyetçilik duygusundan almışlardır. Birbirinden bağımsız olarak kendi bölgelerini korumak amacıyla kurulmuştur. Bölgelerinin Türk yurdu olduğunu kanıtlamaya çalışmışlardır. Ulusal bilincin doğmasına ve direnişin güçlenmesine katkı sağlamışlardır. Sivas Kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleşmişlerdir.


"Mondros Ateşkesinden Sonra Kurulan Yararlı Cemiyetler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları