Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KuvayIMİLLİYE Düşman işgalleri karşısında yurdun çeşitli yörelerinde ortaya çıkan milli direniş teşkilatlarına Kuvayı Milliye denir. İlk direnişler, güney.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KuvayIMİLLİYE Düşman işgalleri karşısında yurdun çeşitli yörelerinde ortaya çıkan milli direniş teşkilatlarına Kuvayı Milliye denir. İlk direnişler, güney."— Sunum transkripti:

1

2 kuvayIMİLLİYE Düşman işgalleri karşısında yurdun çeşitli yörelerinde ortaya çıkan milli direniş teşkilatlarına Kuvayı Milliye denir. İlk direnişler, güney cephesinde Fransızlara karşı başlamıştır. Kuvayı Milliye, teşkilat olarak aslında Balıkesir-Alaşehir Kongrelerinde ilan edildiği gibi batıda Yunan işgallerine karşı atılmış bir düşüncedir. Ayrıca, İstanbul Hükümeti'nin işgaller karşısındaki çaresizliği, Mondros Ateşkes Antlaşması ile orduların dağıtılması Kuvayı Milliye'nin ortaya çıkmasına neden olan diğer etkenlerdir

3 kuvayIMİLLİYEnİN ÖZELLİKLERİ
Bölgesel amaçlıdır. Kendi bölgelerini korumak amacıyla kurulmuştur. Disiplinli ve düzenli birlikler değillerdir. İşgallere karşı vatanı korumak amacıyla kurulan birliklerdir. Milliyetçilik duygusu hâkimdir. Askerlik bilgi ve teknik bakımından eksik birliklerdir. Belli bir merkeze bağlı değildirler. Düzenli ordunun temelini oluşturmuşlardır. Düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyalamışlar, TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları başarıyla bastırmışlardır.

4 kuvayIMİLLİYEnİN yararlarI
Düşman ordusunun ilerleyişini yavaşlattılar Düzenli ordunun kurulmasına kadar askeri boşluğu doldurdular. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında önemli katkıları oldu. En önemli yararı; ulusal bilincin uyandırılmasını sağlamak olmuştur.

5 kuvayIMİLLİYEnİN İLK MÜCADELESİ
İlk Kuva-yi Milliye kıvılcımı (ilk silahlı direniş) Güney Cephesi'nde Dörtyol'da 19 Aralık 1918’de Fransızlara karşı başlamıştır. Bunun en önemli nedeni, Fransızların işgallerine Ermenileri ortak etmeleridir. İkinci etkili silahlı direniş hareketi (örgütlü ilk Kuva-yi Milliye hareketi) İzmir'in İşgali'nden sonra; Kuva-yi Milliye hareketini, milliyetçi ve yurtsever olan bazı subaylar halkı örgütleyerek Ege Bölgesi'nde resmen başlatmışlardır. 

6 kuvayIMİLLİYEnİN kalDIRILMa seBEPLERİ
Belli bir otoriteye bağlı olmayışları Askeri teknik ve bilgi bakımından eksik oluşları İhtiyaçlarını karşılamak için halka baskı yapmaları Düzenli orduya sahip olan Yunanlılara karşı tam olarak başarı sağlayamamaları.

7 ZARARLI CEMİYETLER YARARLI CEMİYETLER
I. Bölüm – Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler Trakya Paşaeli Cemiyeti Trabzon Müdafa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti Alyans İsrail ve Maccabi Cemiyeti Milli Kongre Cemiyeti Mavr-i Mira Cemiyeti Rum-Pontus Cemiyeti Taşnak-Hınçak Cemiyeti Doğu Anadolu (Şark-ı Vilayeti) Müdafa-i Huku Cemiyeti Redd-i İlhak Cemiyeti Etnik-i Eterya Cemiyeti İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Kürt-Teali Cemiyeti Kilikyalılar Cemiyeti TAŞNAK-HINÇAK CEMİYETİ Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti’nin kurulması amacıyla faaliyet gösteren bir cemiyettir. KÜRT-TEALİ CEMİYETİ Doğu Anadolu ile G.Doğu Anadolu Bölgesi arasında bir Kürt Devleti’nin kurulması amacıyla faaliyet gösteren cemiyettir. DOĞU ANADOLU (Şark-ı Vilayeti) MÜDAFA-İ HUKUK CEMİYETİ Doğu Anadolu’da bir Ermeni ve Kürt devleti’nin kurulmaması için faaliyet gösteren cemiyettir.Bu doğrultuda Erzurum Kongresi’ni tertiplemiştir. ETNİK-İ ETERYA CEMİYETİ Mavri-Mira gibi Rum Cemiyetleri’ni destekleyen bu cemiyet,İzmir ve Çevresi’ni Yunanistan’a katarak,Büyük Yunanistan’ı meydana getirmek için faaliyet gösteren bir cemiyettir. İZMİR MÜDAFA-İ HUKUK CEMİYETİ İzmir ve Çevresi’nin Yunanistan’a verilmesini önlemek için faaliyet gösteren bir cemiyettir. REDD-İ İLHAK CEMİYETİ İzmir’in İşgali’nden önce kurulmuş olan bu cemiyet,bölgenin kurtuluşu adına Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri’ni tertiplemiştir. ALYANS İSRAİL ve MACCABİ CEMİYETİ Museviler (Yahudiler) tarafından kurulan bu cemiyet,bir Yahudi Devleti’ni kurmak amacıyla kurulmuşlardır. Ancak,Osmanlı Toprakları’nda nüfusça az olduklarından faaliyetleri sınırlı kalmış ve etkili olamamışlardır.Dolayısıyla,bu zararlı cemiyetin karşısında bir yararlı cemiyet kurulmamıştır. MİLLİ KONGRE CEMİYETİ İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlilerince kurulmuş olan bir cemiyettir.Amacı, Anadolu’da yapılan tüm işgallerin haksız olduğu noktasında Basın-Yolu ile mücadele etmiştir.Bu cemiyet, diğer Yararlı Cemiyetler’den farklı olarak Milli Kurtuluşumuzu ortaya koymuştur.Kuva-i Milliye Ruhu ’nu ilk ortaya atan cemiyettir. KİLİKYALILAR CEMİYETİ Adana ve Hatay (Dörtyol) dolaylarında örgütlenmiş olan bu cemiyet,Fransız ve Ermeni İşgalleri’ne karşı kurulmuş olan bir cemiyettir. Bu cemiyet,cemiyetlerin içinde İlk Defa Silahlı Direnişe geçen cemiyettir. RUM-PONTUS CEMİYETİ Eski Rum-Pontus Devleti’nin yeniden kurulması amacıyla faaliyet gösteren bir cemiyettir. TRABZON MÜDAFA-İ HUKUK-İ MİLLİYE CEMİYETİ Trabzon ve Çevresinde Pontus-Rum Devleti’nin kurulmaması için mücadele eden bir cemiyettir. MAVR-İ MİRA CEMİYETİ Eski Bizans Devleti’nin yeniden kurulması amacıyla faaliyet gösteren bir cemiyettir. TRAKYA PAŞAELİ MÜDAFA-İ HUKUK CEMİYETİ Trakya’nın Yunanistan’a verilmemesi için mücadele eden bir cemiyettir.

8 ZARARLI CEMİYETLER II. Bölüm – Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler
KÜRT-TEALİ CEMİYETİ Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da bağımsız bir Kürt Devleti kurması amaçlaması yönüyle “ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ” nü bozmayı amaçlamıştır. Bu özelliği nedeniyle diğer “MİLLİ VARLIĞA ZARARLI CEMİYETLER” den farklıdır. WİLSON İLKELERİ CEMİYETİ Osmanlı’nın Kurtuluşu’nu , Güçlü bir devletin (ABD) Manda ve Himayesi altına girmesi ile kurtulabileceğini savunan cemiyettir. Bu yönüyle,ABD ile geçinme politikasını izleyen bu cemiyet,Milli Mücadele’ye karşı olmuştur. Ayrıca,Wilson İlkeleri’nin 12.Maddesi’nden de güç almıştır. İNGİLİZ MUHİPLER (Dost Sevenler) CEMİYETİ Osmanlı’nın Kurtuluşu’nu , Güçlü bir devletin (İngiltere) Manda ve Himayesi altına girmesi ile kurtulabileceğini savunan cemiyettir. Bu yönüyle,İngiltere ile geçinme politikasını izleyen bu cemiyet,Milli Mücadele’ye karşı olmuştur. SULH ve SELAMETİ OSMANİYE CEMİYETİ (Fırkası) Osmanlı’nın Kurtuluşu’nu “PADİŞAH ve HALİFELİĞE BAĞLI KALMAKTA GÖREN” bir cemiyettir. HÜRRİYET ve İTİLAF CEMİYETİ (Fırkası) İttihat ve Terakki Partisi / Cemiyeti karşı olanlarca kurulmuştur.Milli Mücadele karşı olmuş ve TBMM ‘ye karşı çıkan isyanları desteklemiştir. İSLAM-TEALİ CEMİYETİ İstanbul’daki Medrese Hocaları tarafından kurulmuş bu cemiyet,Osmanlı’nın Kurtuluşu’nu “DİNİ KURALLARA ve HALİFELİĞE-HİLAFETE BAĞLI KALMAKTA GÖREN” bir cemiyettir.

9

10


"KuvayIMİLLİYE Düşman işgalleri karşısında yurdun çeşitli yörelerinde ortaya çıkan milli direniş teşkilatlarına Kuvayı Milliye denir. İlk direnişler, güney." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları