Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 2 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin ,M. Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 2 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin ,M. Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir."— Sunum transkripti:

1 KAZANIMLAR 2 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin ,M. Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir. 3 Kuvayi Milliye ruhunun oluşumunu, milli cemiyetleri ve milli varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder

2 Geldikleri gibi giderler
İtilaf devletleri 30 Ekim 1918 deki Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra neler yapmıştır? M. Kemal, kim için ve neden böyle demiştir?

3 Ateşkes anlaşması ile Barış anlaşması
Barış anlaşması yapılıncaya kadar olan silahların bırakılmasıdır. Savaş durumunun kesin olarak bitirilmesidir Mondros Ateşkes, Mudanya Ateşkes anlaşmaları Lozan Barış Anlaşması Berlin Anlaşması Ateşkes anlaşması ile Barış anlaşması arasındaki fark nedir?

4 Savaşın sonlarına doğru Osmanlının durumu hakkında neler söylersiniz?
Suriye cephesinde düşmana teslim olan bazı askerlerimiz Savaşın sonlarına doğru Osmanlının durumu hakkında neler söylersiniz?

5 Bulgaristan’ın savaştan çıkmış olması Osmanlıyı nasıl etkilemiştir?
Bulgaristan 29 Eylül 1918 de I. Dünya Savaşından çekilmiştir Osmanlının Almanya ile kara irtibatı kesilmiş, Almanya’dan silah yardımı alınamaz olmuştur Bulgaristan’ın savaştan çıkmış olması Osmanlıyı nasıl etkilemiştir?

6 Kanal cephesinde başarısız olunca İngilizler saldırıya geçmiş Halep önlerine kadar ilerlemişlerdir
İngilizler Irak cephesinde durdurulamamış ilerleyişi sürüyordu Musul önlerine kadar gelmişlerdi Osmanlıyı savaşa sokan İttihat ve Terakki Partisi yöneticileri ülkeyi terk etti. Savaştığımız iki cephede de başarısız olmamız ve savaşa sokanların ülkeyi terk etmesi karşısında neler yapılabilir?

7 WİLSON İLKELERİNE GÖRE;
Bulgaristan’ın savaştan çıkması ile Almanya ile bağlantımızın kesilmesi WİLSON İLKELERİNE GÖRE; -Yenen devletler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. -Osmanlı İmparatorluğu’nda Türklerin oturduğu bölgelerin egemenliği sağlanacak; diğer bölgelerdeki uluslara da kendilerini geliştirme hakkı verilecektir. Mondros Ateşkes Anlaşması Savaştığımız cephelerde yenik durumda olmamız Savaşa sokan İttihat ve Terakki yöneticilerinin ülkeyi terk etmesi Amerika’nın yayınladığı Wilson İlkelerine güvenmemiz Wilson ilkelerinin hangi özelliklerine güvenilmiştir?

8 Bir tarafta İtilaf Devletleri adına İngiliz Amiral Kalthorpe
Diğer tarafta Osmanlı Devleti adına Rauf (Orbay) Bey Lİmni Adasında Mondros Limanında demirli olan Agamemnon adlı İngiliz gemisi. Savaş öncesi itilaf devletlerinin Osmanlı hakkındaki düşüncesini görmüştük. Sizce bu yapılacak olan anlaşmada Osmanlının istekleri kabul edilir mi?

9 Bu madde ile İtilaf devletleri neleri amaçlamış
Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması, Karadeniz'e serbestçe geçişin temini ve Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının İtilaf Devletleri tarafından işgali sağlanacaktır. Boğazların İtilafların eline geçmesi ile İstanbul ile Anadolu arasındaki bağlantı koparılmıştır Siyasi açıdan başkentin bulunduğu bir yerin kontrolünün başkasında olması egemenliği zedeler Bu madde ile İtilaf devletleri neleri amaçlamış olabilir?

10 Bu madde ile İtilaf devletleri neleri amaçlamış
Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında, Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Yapılacak işgallerde herhangi bir direnişle karşılaşılmamasını hedeflemişlerdir. Bu madde ile İtilaf devletleri neleri amaçlamış olabilir?

11 Ulusal örgütlenme ve direnişi engellemek istemiştir.
Bütün liman ve tersaneler, Toros tünelleri, demir yolları, telgraf istasyonları İtilaf Devletleri’nin denetimine verilecektir Osmanlı topraklarındaki sömürgecilik faaliyetlerini kolaylaştırmak istemişlerdir Ulusal örgütlenme ve direnişi engellemek istemiştir. Bu madde ile İtilaf devletleri neleri amaçlamış olabilir?

12 Bu madde ile İtilaf devletleri neleri amaçlamış
Doğudaki altı vilayette (Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Sivas) karışıklık çıkarsa oralar da işgal edilecek Anlaşmanın İngilizce metninde “Six Armenian City” şeklinde bahsetmektedir Doğu Anadolu’da Ermeni devleti kurma düşüncesini gösterir Bu madde ile İtilaf devletleri neleri amaçlamış olabilir?

13 Bu madde ile İtilaf devletleri neleri amaçlamış
İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun doğması halinde, herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek Anlaşmanın en önemli maddesi bu 7. maddedir. İtilaf Devletleri’nin Anadolu topraklarını işgaline gerekçe oluşturulmuştur Bu madde ile İtilaf devletleri neleri amaçlamış olabilir?

14 M. Kemal’e göre İtilaflarla iyi bir anlaşma imzalanmış mıdır?
Ciddi olarak arz ederim ki gereken önlemleri almadıkça orduyu terhis etmeyiniz. Şayet orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak düşman tutkularının önüne geçmeye imkan kalmayacaktır. M. Kemal’e göre İtilaflarla iyi bir anlaşma imzalanmış mıdır? M. Kemal’in İstanbul Hükümetine çektiği bu telgrafta endişesinin sebebi nedir?

15 M. Kemal Mondros’un Kilikya ile ilgili maddesine
Kilikya dolaylarının Adana ilinin büyük bir bölümünü kapsadığı biliyor ise de kesin sınır bilinmemektedir. Bunun açıklanması gerekir M. Kemal Mondros’un Kilikya ile ilgili maddesine neden böyle bir açıklama konulmasını istemiş olabilir?

16 Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra hemen işgallere başladılar
I. Dünya savaşı sırasında İtilaf devletleri yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlıyı kağıt üzerinde paylaşmışlardı. Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra hemen işgallere başladılar

17 Yapılan işgaller gizli anlaşmalara uygun mu yapılmıştır?
Stratejik öneme sahip yerleri kim işgal etmiştir?

18 Paris Barış Konferansı
Toplanış Sebebi: I.Dünya Savaşında yenilen devletlerin durumunu görüşerek yapılacak olan Barış Anlaşmalarının maddelerini belirlemek Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919 İngiltere Fransa Abd başkanlığında 32 devlet katıldı Amaç: Osmanlı paylaşımını gözden geçirmek ve paylaşımda bazı değişiklikler yapmak

19 İtilaf devletleri toprak alamayacaksa Wilson’un
ABD Başkanı Wilson savaşa girerken kendi adı ile bilinen Wilson İlkelerini yayınlamıştı. Bu ilkelere göre İtilaf devletleri yenilenlerden toprak ve tazminat alamayacaktı. Ortadoğu’da kendini yönetemeyecek olan devletleri belirli bir seviyeye gelene kadar kendilerinin yönetmesidir Wilson İlkelerine göre toprak alamayacak olan İngiliz ve Fransızlar Manda ve Himaye yönetimini ileri sürerek işgalin adını değiştirdiler İtilaf devletleri toprak alamayacaksa Wilson’un Bu ilkelerini neden kabul etmiş olabilir? İtilaf devletlerinin öne sürdüğü Manda ve Himaye yönetimi nasıl bir yönetimdir?

20 Gizli anlaşmalarda Ege Bölgesi hangi devletin işgal bölgesiydi?
Ege Bölgesini hangi devlet işgal etmiştir Paris Barış Konferansında İngiltere İzmir çevresinin Yunanlılara verilmesini istemiştir İngiltere sömürgelerine giden yolda (Akdeniz de) güçlü bir devletin olmasını istemediği için güçsüz olan yunanlıların işgalini istedi İtilaf devletleri arasında ayrılıklar oluşmaya başlamıştır. İzmir’in yunanlılara verilmesi bizim için kötü olsa da İtilaflar arasında uyuşmazlık olması ileride işimize yarayacaktır Bu anlaşmazlıklardan dolayı Osmanlı ile yapılacak olan Barış anlaşması sonraya bırakılmıştır. Gizli anlaşmalarda Ege Bölgesi hangi devletin işgal bölgesiydi? Bu olay sonunda İtalyâ’nın İtilaf devletleri hakkında düşüncesi değişmiş olabilir mi? İngiltere’nin Ege bölgesinde güçlü bir İtalya’yı istememesinin sebebi ne olabilir?

21 Paris Barış Konferansına dayanarak yunanlılar İngilizler eşliğinde İzmir’i işgal etmiştir
İzmir’in İşgali 15 Mayıs 1919 16 Mayıs tarihli bu gazetedeki habere göre İzmir’i kim işgal etmiş olabilir?

22 Gazetedeki haberde şehit olarak gösterilen
Yunanlılar hemen katliamlara başlayarak işgali genişletmeye başlamışlardı. Bu arada bölgedeki rumlarda bu olaya çok sevinmişlerdi Gazetedeki haberde şehit olarak gösterilen kişi hakkında neler biliyorsunuz?

23 Sultan Ahmet mitinglerinden görüntüler.
Tüm bu işgaller karşısında halk tepkisini göstermek için mitingler düzenlemeye başladı Sultan Ahmet mitinglerinden görüntüler. Halkın işgaller hakkındaki düşüncesi nedir?

24 İstiklal Harbi gazetesinin haberine göre İstanbul
Hükümetinin işgallere karşı tutumu nasıldır?

25 M. Kemal neden mitinglerin devam etmesini
Yapılacak olan miting ve protestolarla halk bilinçlendirmek istenilmektedir M. Kemal neden mitinglerin devam etmesini istemiş olabilir?

26 Kurtuluş Savaşındaki Cemiyetler

27 Ege ve Doğu Karadeniz’de yaşayan rumlar ülkemizin bulunduğu durumdan yararlanarak itilaf Devletlerinin de desteğini alarak zararlı cemiyetler kurdular Fener Rum Patriğinden ve yunan hükümetinden emir alarak çalışıyorlardı.

28 MAVRİ MİRA Yunanlıların İzmir’i işgalinden sonra faaliyetlerini arttırmış ve çeşitli katliamlar yapmıştır.. İstanbul’daki Rum Patrikhanesi tarafından kurulan cemiyet, Trakya ve Ege bölgesini Yunanistan’a bağlayarak eski Bizans’ı canlandırmak istiyordu

29 Buna göre, pontuscuları kimler desteklemiştir?
PONTUS RUM Pontuscular kurdukları çetelerle faaliyet göstermişlerdir.. Doğu Karadeniz’de eski Trabzon Rum İmparatorluğunu canlandırmak için kurulmuştur. Yine rum patriği ve itilaf devletleri tarafından desteklenmiştir Buna göre, pontuscuları kimler desteklemiştir?

30 Ermeni Patriği Zaven’den emir alan bu iki cemiyet Adana çevresinde Fransızlarla beraber hareket etmişlerdir Doğu Adadolu’da ermeni Devleti kurmak için Hınçak ve Taşnak cemiyetleri kurulmuştur

31 İstanbul’daki yahudiler tarafından kurulmuştur
İstanbul’daki yahudiler tarafından kurulmuştur. Yahudilerin haklarını genişletmek ve İsrail Devletinin kurulması için Maccabi ve İsrail Alyans adlı cemiyetleri kurmuşlardır

32 Bu cemiyetleri itilaf devletleri neden
Azınlıkların kurduğu bu cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir? İtilaf devletleri tarafından desteklenmiştir Bağımsız devlet kurma ve Osmanlıyı parçalama düşüncesi vardır Ermeni Yahudi ve Rum din adamları tarafından örgütlenmiştir Bu cemiyetleri itilaf devletleri neden desteklemiştir?

33 Milli Mücadeleye Düşman Cemiyetler

34 Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan bu cemiyet Wilson İlkeleri’nden yararlanarak özerk bir Kürt devleti kurmak için mücadele etmiştir. İşgalcilerle mücadele edilemeyeceğini, bundan dolayı halifenin etrafında toplanmanın gerekliliğini savunmuşlardır.

35 Bu cemiyet kurtuluş yolu olarak neyi
savunmaktadır?

36 Bu cemiyet kurtuluş yolu olarak neyi
Eylül 1919’da Erzincan Hükümet Konağı’nın girişini gösteriyor. Merdivenlerin hemen başında iki askerimiz ellerinde bir bez afiş tutuyorlar. Üzerinde şöyle yazıyor: “Vive l’Art. 12 des Principes de Wilson.” Türkçeye çevirisi: “Yaşasın Wilson Prensipleri’nin 12. maddesi Bu cemiyet kurtuluş yolu olarak neyi savunmaktadır?

37 Manda ve Himaye, bağımsızlık ve egemenlik
Milli varlığa düşman olanların kurduğu bu cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir? Kurtuluş Savaşına ve mücadeleye karşıdırlar Manda ve Himayeyi savunmuşlarıdır Manda ve Himaye, bağımsızlık ve egemenlik düşüncesine uyar mı?

38  Milli (Yararlı) Cemiyetler
Milli cemiyetlerin kurulmasının sebepleri nelerdir? Yurdun İtilaf devletleri tarafından işgal edilmesi  Milli (Yararlı) Cemiyetler Azınlıkların ve işgalcilerin çeşitli faaliyetleri karşısında İstanbul Hükümetinin hiçbir şey yapmaması

39 İzmir’de Nurettin Paşa tarafından kuruldu
 İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti İzmir’de Nurettin Paşa tarafından kuruldu İzmir ve çevresinin yunanlılara verilmesini engellemek için kurulan cemiyettir. İzmir çevresinde zararlı faaliyet gösteren cemiyet hangisiydi?

40 Bu cemiyet hangi zararlı cemiyete karşılık
 Trakya Paşaeli Cemiyeti Trakya’nın Yunanlara verileceği endişesi ile Edirne’de kurulmuştur. Osmanlı Devleti parçalandığı takdirde Batı Trakya ile birleşerek, Trakya Cumhuriyeti’ni kurmayı amaçlamıştır. Bu cemiyet hangi zararlı cemiyete karşılık kurulmuştur?

41 Doğu Anadolu’yu almak isteyen zararlı cemiyetler
 Vilayet-i Şarkiye Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Aralık 1918’de İstanbul’da kuruldu.Merkezi İstanbul’da bulunan bu cemiyet daha sonra Erzurum ve Elazığ da şubeler açmıştır. Doğuda bağımsız bir Ermeni Devleti’nin kurulmasını engellemek için kurulmuştur Doğu Anadolu’yu almak isteyen zararlı cemiyetler hangileriydi?

42 Trabzon ve çevresinde hangi zararlı cemiyetler faaliyet gösteriyordu?
 Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti Merkezi Trabzon olmak üzere Trabzon ve çevresinde Pontus Rum Devleti’nin kurulmasını engellemek için kurulmuştur Trabzon ve çevresinde hangi zararlı cemiyetler faaliyet gösteriyordu?

43 Adana ve çevresinde hangi zararlı cemiyetler faaliyet gösteriyordu?
 Kilikyalılar Cemiyeti Adana ve çevresinin Ermenilere verilmesini engellemek ve Fransız işgalinden korumak için kurulmuştur Adana ve çevresinde hangi zararlı cemiyetler faaliyet gösteriyordu?

44 Bu cemiyetin diğerlerinden farkı nedir?
 Milli Kongre Cemiyeti İstanbul'da kurulan bu cemiyet, Türkler aleyhindeki propagandalara yayın yoluyla karşı çıkmak, Türklerin tarihsel özelliklerini dünyaya tanıtmak için kuruldu Bu cemiyetin diğerlerinden farkı nedir?

45 Milli cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir?
İşgallere tepki olarak kuruldu Milli cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir? Azınlıkların faaliyetlerini önlemeye çalıştı Milli kongre hariç bölgesel amaçlarla kurulmuşlardır İlk başta basın yayın yoluyla haklılığımız dünyaya duyuramaya çalışmışlardır Ulusal bilincin gelişmesine, yayılmasına, canlı tutulmasına kaynak olmuşlardır

46 Cemiyetlerin neden birleştirilmesi
Sivas kongresinde de bölgesel olarak kurulmuş olan tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı ile tek elden yönetilmeye başladı. Yurdun dört bir tarafı işgal edilmiş İstanbul hükümeti hiç bir şey yapmamaktaydı. Halk Kuvai Milliye ruhuyla kendi bölgesini düşmana karşı savunmaya çalışıyordu. Halkı örgütledikten sonra birleştirmek için ilk başta Erzurum Kongresinde doğudaki cemiyetler birleştirildi. Bu durumda İstanbul’da durarak hiçbir şey yapılamazdı. Anadolu’ya geçerek halkı bilinçlendirmek ve örgütlemek gerekiyordu. Cemiyetlerin neden birleştirilmesi gerekmekteydi?

47 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Yunanlılar İzmir’i Mondros Anlaşmasına dayanarak işgal etmişlerdir Mondros Anlaşması ile Osmanlı devleti fiilen sona ermiştir İzmir’in işgaline İstanbul hükümeti büyük tepkiler göstermiştir Kilikyalılar cemiyeti Adana ve çevresinde Ermeni devleti kurmak için kurulmuştur M. Kemal tüm cemiyetleri Sivas kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk adı ile birleştirdi

48 SBS 2009 Yukarıdaki oklarla yandaki hedefleri vurmak isteyen okçu çocuğun, aşağıdakilerin hangisiyle isabetli atış yaptığı söylenebilir? K L M N A) B) C) D)

49 SBS 2009 Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri yurdu-muzu işgal etmeye başladılar. İşgaller karşısında hiçbir harekette bulunmayan İstanbul Hükûmeti, ülkeyi içinde bulunduğu kötü durum-dan kurtarmaya yönelik çalışmalarda da bulunmuyordu. İstanbul Hükûmeti, Anadolu’ya sadece nasihat heyetleri göndererek halkı, işgaller karşısında sükûnete davet ediyor, İtilaf Devletleri’ne silahla karşı konulmamasını istiyordu. Buna göre, İstanbul Hükûmetinin işgaller karşısında izlediği politika; I Mücadelecidir. II Duyarsızdır. III Çekingendir. IV Teslimiyetçidir. V Milliyetçidir. yargılarından hangileriyle açıklanabilir? A) I - II - III B) II - III - IV C) I - III - V D) I - II - IV- V

50 Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti İstanbul ve Çanakkale boğazlarını açacak, bu bölgedeki istihkâmlar İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir. Bu maddeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığı tanınmıştır. B) Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakları kısıtlanmıştır. C) İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlığa neden olmuştur. D) Çarlık Rusya’sına gerekli askerî ve insani yardım malzemeleri ulaştırılmıştır.

51 Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yurdumuz düşmanlar tarafından işgal edilmiştir. Fakat Osmanlı Hükümeti bu durum karşısında sessiz kalıp kaderine boyun eğmiştir. Saltanatın kayıtsız kalması karşısında, Türk halkının ilk tepkisi ne olmuştur? A) Saltanatı kaldırmak B) Yeni bir meclis oluşturmak C) Düzenli bir ordu kurmak D) Direniş cemiyetleri kurmak

52 Paris barış görüşmelerinde İngiltere ve Fransa daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya verdikleri İzmir ve çevresini, Paris’te Yunanistan’a vermişlerdir. İzmir ve civarının Yunanistan’a verilmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğu Akdeniz’de güçlü bir devletin varlığını istememeleri B) Rum nüfusunu bu bölgede kullanmak istemeleri C) Halifelik kurumunu yıkmak istemeleri D) Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’ndaki üstün başarıları.


"KAZANIMLAR 2 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin ,M. Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları