Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi"— Sunum transkripti:

1 Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi
Hafta 7 Kelime İşlemci – II (Microsoft Word) Konya, 2012

2 BİÇİMLENDİRME Baskı Ön İzleme Kopyala Tablo ekle Geri Al Yeni Kaydet Yazdır Kes Yapıştır Yinele Yakınlaştır Kalın Ortala Yazı Tipi Yazı Büyüklüğü Altı Çizili Yasla Madde İşareti Yazı Rengi Sağa Hizala İtalik Numaralandırma Sola Hizala Kelime işlemcilerde tek tip yazı yazmak yerine farklı biçimler kullanarak belgenin daha etkileyici olması sağlanabilir. Belgedeki temel işlemler yukarıda görülen araç çubuğuyla kolayca sağlanabilirken, ayrıntılı işlemler ise menülerle yapılır. Bu araç çubuğundaki komut düğmelerini kullanmadan önce biçimlenmesi istenen metin seçilmelidir.

3 DİL AYARLARI BİÇİMLENDİRME
Araçlar – Dil – Dil Ayarla komutu kullanılarak metin dili seçilerek yazılan metindeki yazım ve dil bilgisi hataları seçilen metin diline göre kontrol edilir. Bir belgede farklı dillerde metin hazırlarken ihtiyaç duyulan dil özelliklerini kullanmak veya yapılan yazım hatalarını düzeltmek amacıyla kelime işlemci yazım ve dilbilgisi denetleme özelliği sunmaktadır. böte

4 YAZI TİPİ AYARLARINI DEĞİŞTİRME
BİÇİMLENDİRME YAZI TİPİ AYARLARINI DEĞİŞTİRME Bir metnin veya karakterlerin yazı tipini (tip, boyut, stil, renk vb.) değiştirmek için ilk önce istenen kısım seçilmelidir. Sadece imleç bulunan kelimede değişiklik yapılacaksa bu kelimeyi seçmeye gerek yoktur. Yazı tipi ayarlarına Biçim menüsü altındaki Yazı Tipi seçeneğinden ulaşabilirsiniz böte

5 Örnek Kısayol Düğme BİÇİMLENDİRME - YAZI TİPİ AYARLARI Kalın İtalik
Ctrl+K İtalik Ctrl+T Altı Çizili Shift+Ctrl+A Üstü Çizili - Yazı Rengi Alt Simge Üst Simge Tip ve Boyut

6 BİÇİMLENDİRME - YAZI TİPİ AYARLARI
Karakterler Arası Boşluğu Ayarlama: Bir metnin aralığını değiştirmek için istenilen metin seçildikten sonra Yazı Tipi Menüsündeki Karakter Aralığı alt menü seçenekleri kullanılır. Aralık: Seçili bir metindeki karakterler daha seyrek veya sık şekilde bu sekme ile düzenlenebilir. Konum: Seçili olan metindeki satırlar normal konumundan daha yukarıya veya aşağıya bu sekme ile taşınabilir.

7 PARAGRAF AYARLARINI DEĞİŞTİRME
BİÇİMLENDİRME PARAGRAF AYARLARINI DEĞİŞTİRME Bir paragrafın hizalama, girinti, aralık, satır aralığı, özel…vb ayarlarını değiştirmek bu bölüm ile mümkündür. Tek paragraftan oluşan bir metin üzerinde Paragraf ayarları yapılırken önceden paragrafı seçmeye gerek yoktur ve bu paragrafın nerede başlayıp nerede bittiğini anlamak için « » düğmesi kullanılabilir. Biçim menüsünden Paragraf seçeneği kullanılarak paragrafların hizalaması, girintileri, satır aralıkları ve paragraflar arası veya sonrası boşluklar ayarlanabilir.

8 BİÇİMLENDİRME – PARAGRAF AYARLARINI DEĞİŞTİRME
OYNAT Hizalama: Bir paragrafı sola, ortaya, sağa veya iki yana hizalamak için o paragrafı seçmek gerekmez. İmlecin ilgili paragrafta olması yeterlidir. Birden fazla paragraf veya satır hizalanacaksa bunu seçmek gerekir. Sola Hizala Ortala Sağa Hizala Yasla

9 BİÇİMLENDİRME – PARAGRAF AYARLARINI DEĞİŞTİRME
Satır Aralığını Ayarlama: Bir metnin satır aralığını ayarlamak için bir önceki tabloda görülen Satır Aralığı kutusunun içerdiği değerler kullanılır. Bu değerlerin ne anlama geldiği aşağıda belirtilmiştir. Tek: Satır Aralığı tek satır olarak ayarlanır. 1,5 Satır: Satır Aralığı 1,5 satır olarak ayarlanır. Çift: Satır Aralığı 2 satır olarak ayarlanır.

10 Kısayol olarak klavyeden Shift+F3’ü kullanabilirsiniz.
BİÇİMLENDİRME BÜYÜK/KÜÇÜK HARF DEĞİŞTİRME Ekrana bakmadan çok hızlı yazabilen biri uzun bir süre yazdıktan sonra klavyedeki caps lock ışığının yanık olduğunu ve yazdığı metnin tamamını istemeyerek ters yazdığını fark edebilir. Yani harfler büyük olması gerekirken küçük, küçük olması gerekirken büyük yazılmış olabilir. Bu durumda Biçim menüsündeki BÜYÜK/Küçük harf değiştir seçeneği işinizi kolaylaştıracaktır. Kısayol olarak klavyeden Shift+F3’ü kullanabilirsiniz.

11 YAPILAN EN SON İŞLEMİ TEKRARLAMA
BİÇİMLENDİRME YAPILAN EN SON İŞLEMİ TEKRARLAMA Kelime işlemcide yapılan hemen hemen bütün işlemlerle ilgili olan Yapılan en son işlemi tekrarlama komutu klavyedeki F4 tuşuna basılarak uygulanmaktadır. Bu belgede herhangi bir komut uygulandıktan sonra hemen arkasından F4 tuşuna basıldığında ilgili komut tekrar uygulanır. Bu tekrarlar defalarda yapılabilir.

12 BAŞLANGIÇ HARFİNİ BÜYÜK YAPMA
BİÇİMLENDİRME BAŞLANGIÇ HARFİNİ BÜYÜK YAPMA Paragrafın ilk harfini diğer harflere göre daha büyük yapma işlemidir. Biçim menüsünden Başlangıcı Büyüt seçeneklerinden kendi ayarlarınızı sağda görülen pencereden yapabilirsiniz. Buradan ilk harfin konumu ve yazı özellikleri ayarlanabilir.

13 Başlangıç Harfini Büyük Yapma ile ilgili örnekleri inceleyiniz.
BİÇİMLENDİRME – BAŞLANGIÇ HARFİNİ BÜYÜK YAPMA Başlangıç Harfini Büyük Yapma ile ilgili örnekleri inceleyiniz.

14 ÖZEL KARAKTER EKLEME BİÇİMLENDİRME
Klavyede yazılamayan veya yazmak için birden fazla tuşa basmak gereken özel karakterler vardır. Harf dışında özel karakterler içeren yazı tiplerine ait bu simgelerin belgeye eklemek için Ekle menüsünden Simge seçeneği ile en çok kullanılanları veya Tüm Simgelerden seçim yapabilirsiniz.

15 METNİ SÜTUNLARA BÖLME BİÇİMLENDİRME
OYNAT METNİ SÜTUNLARA BÖLME Bir metni 45 sütuna kadar ayırmak mümkündür. Ancak bu sayı sayfa yapısına göre değişiklik gösterebilir. Standart araç çubuğundaki düğme ile kaç sütuna ayıracağımızı seçebiliriz. Biçim menüsündeki Sütunlar seçeneği ile yazım alanının kaç sütuna ayrılacağı ve sütunlar ile ilgili genişlik, aralık, araya çizgi koyma gibi ayrıntılar bu tablodan yapılır.

16 MADDE İŞARETLERİ VE NUMARALANDIRMA
BİÇİMLENDİRME MADDE İŞARETLERİ VE NUMARALANDIRMA Biçim menüsünden Madde İşaretleri ve Numaralandırma seçeneği ile sıralı listeler oluşturulabilir. Oluşturulan bu listelerin başına otomatik olarak numara veya madde işareti konulabilir. Bu özelliklerin hepsi buradan ayarlanır. Numaralandırma Madde İşareti

17 OTOMATİK MADDE İŞARETİ VE NUMARA EKLEME
BİÇİMLENDİRME OTOMATİK MADDE İŞARETİ VE NUMARA EKLEME Kelime işlemci bazı karakterlerle başlanan paragraflara otomatik olarak numaralandırma veya madde işareti uygular. Örneğin satıra, 1. yazıp bir boşlukla başlarsanız yeni paragrafa geçerken kelime işlemci otomatik olarak 2. yazar ve yazdığınız paragrafa Numaralandırma stili uygular. Bu özellik harfler için de aynıdır. Yine satıra, yıldız (*), tire (-), çift tire (--) veya büyüktür (>) yazıp bir boşlukla başlarsanız yeni bir paragrafa geçerken kelime işlemci bu kez yazdığınız paragrafa Madde İşareti Stili uygular. Ayrıca Madde İşaretlerinde « » « » düğmelerinin anlamları sırasıyla Girintiyi Arttır ve Girintiyi Azalttır.

18 KENARLIK VE GÖLGELENDİRME
BİÇİMLENDİRME KENARLIK VE GÖLGELENDİRME Biçim menüsünden Kenarlık ve Gölgelendirme seçeneği ile paragraflara veya sayfaya kenarlık verilebilir, bu kenarlıkların rengi, biçimi, şekli ayarlanabilir. Ayrıca gölgelendirme seçeneği kullanılarak paragrafın veya sayfanın arka planına renk verilebilir. Bunun için paragrafa kenarlık veya arka plan rengi verilecekse; paragraf işaretlenir Kenarlıklar ve Gölgelendirme seçenekleri ayarlanarak Tamam tıklanır. Sayfaya kenarlık veya arka plan verilecekse Sayfa Kenarlığı ve Gölgelendirme seçenekleri ayarlanarak Tamam tıklanır.

19 SAYFA YAPISINI DEĞİŞTİRME
BELGE SONLANDIRMA SAYFA YAPISINI DEĞİŞTİRME Bir belgenin sayfa yapısı Dosya menüsündeki Sayfa Yapısı seçeneğinden değiştirilebilir. Aynı işlem cetvel üzerindeki gri alanlar çift tıklanarak da gerçekleştirilebilir. Kenar Boşlukları Sekmesiyle: boşluklar, kağıdın yatay veya dikey oluşu ayarlanabilir. Kağıt Sekmesiyle: kağıdın türü ve boyutu tanımlanabilir. Düzen Sekmesiyle: üst bilgi ve alt bilgi yazım alanlarının kağıttan olan uzaklığı ile ilgili ayarlamalar yapılabilir. Belgenin kaç satırdan oluştuğunu görmek için bütün metne satır numarası verilebilir.

20 ÜST BİLGİ VE ALT BİLGİ EKLEME
BELGE SONLANDIRMA OYNAT ÜST BİLGİ VE ALT BİLGİ EKLEME Her sayfanın başında ya da sonunda tekrarlanması istenen ifadeler ya da resimler için üstbilgi veya altbilgi özelliği kullanılmalıdır. Genellikle şirket adı ve logosu için üstbilgi, yazar adı, sayfa numarası ve tarih gibi bilgiler için altbilgi kullanılır. Sayfaya üstbilgi veya altbilgi eklemek için Görünüm menüsünden Üstbilgi ve altbilgi seçeneği tıklanır. Yazım alanının üstünde ve altında yer alan üstbilgi veya alt bilgi alanına istenilen metin klavyeden girilerek veya üstbilgi ve altbilgi araç çubuğu kullanılarak (örneğin sayfa numarası) düzenleme yapılır. Butonların altında bulunan ok işaretlerine tıklandığında açılan menüden seçim yapıldığında karşımıza aşağıdaki menü açılır.

21 SAYFA NUMARASI EKLEME BELGE SONLANDIRMA
OYNAT SAYFA NUMARASI EKLEME Belgede yer alan sayfalara numara vermek için Ekle menüsünden Sayfa Numaraları seçeneği kullanılır. Sayfa numarası Üstbilgi-Altbilgi özelliği taşır. Belgenin ilk sayfasında sayfa numarası olup olmamasını sayfa numaralarını biçimlendir sekmesinden ayarlanabilir. Ayrıca bu kısım sayfa numaralarının sayı biçimi, başlangıç ve süreklilik gibi özelliklerle de ilgilidir. Sayfa numarası bölüm numarası ile birlikte olacak şekilde biçimlendirilebilir.

22 BELGEYİ ÖN GÖRÜNTÜLEME - YAZDIRMA
Baskı Önizleme Standart araç çubuğundaki Baskı Önizleme seçeneği ile belgenin yazdırılmadan önceki son halini bir bütün olarak görüntüleyebilirsiniz. Kısayol olarak da Ctrl+P’yi kullanabilirsiniz. Belgeyi yazdırmadan önce mutlaka ön görüntüleme yaparak belgenin sayfa üzerinde nasıl durduğunu kontrol ediniz. Bu size zaman, kağıt, mürekkep ve güven kazandırır.

23 YAZDIRMA Belgenin tümünü yada istenen sayfaları yazdırmak için kullanılan ayar bölümüdür. Sayfanın yazdırılmak istenen yüzünün seçildiği bölümdür. Kopyalı yapılan bir baskı işinde basılan dokümanın içindeki sayfaların doğru şekilde sıralanmasını sağlar. Yazdırılmak istenen yaprak adetinin belirlendiği bölümdür. 1 4 3 2 böte

24 Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi
Hafta 7 Kelime İşlemci – II (Microsoft Word) Konya, 2012


"Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları