Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FONKSİYONLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FONKSİYONLAR."— Sunum transkripti:

1 FONKSİYONLAR

2 C’de alt programlara fonksiyon(function) denir.
Her fonksiyon faydalı birtakım işlemleri yerine getirmek için tasarlanır ve çağrılır. Fonksiyonların, onları çağıran fonksiyonlardan aldıkları girdileri ve yine onları çağıran fonksiyonlara gönderdikleri çıktıları vardır. Fonksiyonların girdilerine parametreler ya da argümanlar diyoruz. Bir fonksiyonun çalışması sonunda onu çağıran fonksiyona dönüşünde gönderdiği değere geri dönüş değeri (return value) denir. Geri dönüş değeri, bir değişkene atanabilir ya da doğrudan aritmetik işlemde kullanılabilir. Örnek; x = semt(); x = semt() + 200; semt() = a; (ifadesi neden yanlıştır?)

3 Fonksiyon geri dönüş değeri ne amacla kullanılır?
Bazı fonksiyonlar tek değer elde etmek için tasarlanmıştır. a = sqrt(x); Geri dönüş değeri yapılan işlemin başarısı hakkında bilgi verir. Test amaçlı kullanılmaktadır. return 0; Hem belli bir amacı gerçekleştirirler hem de amaçlarını tamamlayan geri dönüş değeri üretirler. c=printf(“Mehaba\n”); C ekrana yazdığı karakter sayısını gösterir. Bazende geri dönüş değerine ihtiyac duyulmaz.

4 Fonksiyonların Tanımlanması
[geri dönüş değerinin türü] <fonksiyon ismi> ([parametreler]) < > arasında bulunan ifadeler zorunlu olarak bulunmalı [ ] arasındaki ifadeler bulunması zorunlu değil isteğe bağlı ifadelerdir. Tanımlanan fonksiyonlar en az bir blok içerir.

5 Bir fonksiyonun parametresi ve/veya geri dönüş değeri olmayabilir.
Fonksiyonların geri dönüş değerleri herhangi bir türden olabilir. Geri dönüş değerlerinin türleri fonksiyonların tanımlanması sırasında belirtilir. Bir fonksiyonun parametresi ve/veya geri dönüş değeri olmayabilir. Parametresiz fonksiyonlarda fonksiyon operatörünün içine void yazılır yada hiç bir şey yazılmaz. float yaz(void) { } float yaz( )

6 Yaz fonksiyonun geri dönüş değeri yoktur.
void yaz(void) { } Yaz fonksiyonun geri dönüş değeri yoktur. Void anahtar sözcüğünün iki işlevi vardır. 1- fonksiyon parantezlerinin içine yazılırsa parametre almayacağı. 2- Geri dönüş değerinin olmadığı anlaşılır. Eğer void yazılmayıp boş bırakılırsa C derleyicisi fonksiyonun geri dönüş değerinin türünü int olarak kabul eder.

7 C’de fonksiyon içinde fonksiyon yazılmaz
float yaz(void) { int oku(void) /* hatalı tanımlama*/ }

8 Fonksiyonların Çağrılması
C’de fonksiyon çağırma operatörü olarak () kullanılır. Bir fonksiyon çağrıldığında programın akışı fonksiyonu çalıştırmak üzere bellekte fonksiyon kodunun bulunduğu bölgeye atlar. Fonksiyonun çalışma işlemi bittikten sonra da akış tekrar çağıran fonksiyonun kalınan yerinden devam eder.

9

10 Tanımladığımız bir fonksiyon içinde, olmayan bir fonksiyonu çağırdığımızda, derleme aşamasında hata oluşmaz. Hata, bağlama aşamasında oluşur. C programlarının çalışması için mutlaka main fonksiyonu gereklidir. main fonksiyonu yoksa hata bağlama aşamasında, bağlayıcı program tarafından bildirilecektir.

11 Scanf fonksiyonu int scanf( const char *format [,argument]... ); Scanf fonksiyonu klavyeden her türlü bilgiyi almak için kullanılan standart bir C fonksiyonudur. İlk parametresi bir string ifadesidir. Bu ifade içinde klavyeden alınacak bilginin formatını belirlemektedir. scanf(“%d %d”), &a, &b); scanf(“%d %lf”), &a, &b);

12 a ve b sayıları için klavyeden giriş yapılır
a ve b sayıları için klavyeden giriş yapılır. İki değer arasına istenildiği kadar TAB SPACE yada ENTER tuşuna basıldıktan sonra girebilirsiniz. Örnek; 12 44

13 #include<stdio.h>
int main() { int a; int b; printf("1. sayiyi giriniz ="); scanf("%d", &a); printf("2. sayi giriniz ="); scanf("%d", &b); //topla(a, b); return 0; }


"FONKSİYONLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları