Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI"— Sunum transkripti:

1 HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ HASTA HAKLARI BİRİMİ PSİKOLOG SİYAMED ASLAN

2 Burada Niçin Toplandık?
Hasta hakları nedir? Hasta hak ve sorumlulukları nelerdir? Hasta hakları uygulamalarında amaç nedir? Hasta hakları uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma Hasta hakları birimi nasıl çalışır?

3 Hasta Hakları Nedir? Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, Milletler arası antlaşmalar kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış haklardır.

4 HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

5 HASTA HAKLARI Hizmetten genel olarak faydalanma
Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme bilgilendirme,bilgi isteme ve değiştirme Mahremiyet Reddetme,durdurma ve rıza Güvenlik

6 HASTA HAKLARI Dini vecibelerini yerine getirebilme
Saygınlık görme ve rahatlık Ziyaret ve refakatçi bulundurma Müracaat, şikayet ve dava Bilgilerin gizli tutulması Tedaviyi reddetme ve durdurma

7 HASTA SORUMLULUKLARI Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

8 HASTA SORUMLULUKLARI Genel sorumluluklar Sosyal güvenlik durumu
Sağlık çalışanlarını bilgilendirme Hastane kurallarına uyma Tedavisi ile ilgili önerilere uyma

9 SAĞLIK BAKANLIĞI’ NIN BAŞLATMIŞ OLDUĞU HASTA HAKLARI UYGULAMASINDA AMAÇ
Sağlık kuruluşlarında yaşanan hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, Sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, İnsan onuruna yakışır bir biçimde sunulması, Herkesin hasta haklarından faydalanabilmesi, gerektiğinde hukuki korunma yollarını kullanabilmesi esasına dayanmaktadır.

10 İLKEMİZ Kurum Ve Çalışan Odaklı Sağlık Hizmeti Sunumu Yaklaşımından
‘’HASTA ODAKLI-KATILIMCI’’ Sağlık Hizmeti sunumu yaklaşımına geçmek

11 OLUŞTURULAN KURUL VE BİRİMLER
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Hasta Hakları Şubesi, Her ilde Hasta Hakları İl Koordinatörlükleri, Her il ve ilçedeki 100 yatak kapasitesi üzerindeki hastanelerde Hasta Hakları Birimleri ve Hasta Hakları Kurulları oluşturulmuştur.

12 Hasta Hakları Biriminin Görevleri
Başvuruları almak. Başvuruları internete kaydetmek. İlgili dosyaları hasta hakları kuruluna 4 gün içinde göndermek. Hasta hakları merkez biriminin hazırlamış olduğu hizmet için eğitim ve halkın sağlık eğitimi çalışmalarına yardım etmek.

13 Hasta Hakları Kurulunun Görevleri
Hasta hakları ihlallerine ilişkin kendisine ulaşan başvuruları incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmaktır. Hastanede hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için başhekime önerilerde bulunmak.

14 Hasta Hakları Kurulu Üyeleri
Kurul Başkanı Hasta hakları birim sorumlusu Hakkında başvuru yapılanın birim sorumlusu Şikayetçinin avukatı Sendika temsilcisi Bir vatandaş Sivil toplum kuruluşu temsilcisi İl genel meclis üyesi

15 HASTA HAKKI İHLALİNDE NERELERE BAŞVURABİLİRSİNİZ?
İNTERNETTEN ADRESİNE ALO 184 SABİM HATTINA HASTANELERDEKİ HASTA HAKLARI BİRİMLERİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ.

16 Başvuru Sonucunda Ne Olur?
Başvuru formu doldurulur ve internete aktarılır. (aynı gün) Acil bir durum varsa çözülmesi için hastane idaresine bilgi verilir. (aynı gün) Hakkında başvuru yapılan çalışandan aynı gün bilgi istenir. Çalışan 2 gün içinde bilgi vermek zorundadır.

17 Başvuru Sonucunda Ne Olur?
Taraflar dışında bilgi alınması gereken kişiler varsa onlardan da bilgi istenir. (2gün içinde) Alınan tüm bilgiler ve belgeler hastane hasta hakları kuruluna dosya oluşturularak dağıtılır. (3. günün sonunda) Kurul haftada bir toplanarak dosyaları değerlendirir,oy çokluğu ile karar verir. (başvurudan sonra en geç 11 gün içinde)

18 Başvuru Sonucunda Ne Olur?
Karar hasta haklarına bildirilir, hasta hakları birimi de raporları arşivler. Sonuçtan taraflar haberdar edilir. (başvurudan sonra en geç 15gün içinde) Personelin kusurlu bulunması halinde 657 sayılı kanunun 125. maddesine göre işlem yapılması için idareye yazı ile bildirilir.

19 Hasta hakları uygulamaları ile hak ihlaline uğrayan veya uğraması muhtemel olan tüm hastalar ve yakınları korunmuş, sağlık hizmetlerine ilişkin beklentileri belirli ölçüde karşılanmış, kendilerini değerli hissetmeleri sağlanmış olacaktır.

20 Kaynaklar S.B. Hasta Hakları web sayfası
S.B. Hasta Hakları Hizmet İçi Eğitim Kitabı


"HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları