Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ergenlik Dönemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ergenlik Dönemi."— Sunum transkripti:

1 Ergenlik Dönemi

2 Ergenlik Döneminde Gelişim
Fiziksel Gelişim Bilişsel Gelişim Duygusal Gelişim Sosyal Gelişim

3 Ergenlik Döneminde Gelişim
Fiziksel Gelişim UNESCO ergenlik dönemini yaş dilimleri arasında gösterirken ülkemizde ergenlik dönemi ortalama olarak kızlarda 10-12, erkeklerde yaşları arasında başlar.

4 Ergenlik Döneminde Gelişim
Erinlik evresi cinsel organların olgunlaştıkları sırada oldukça kısa süren fizyolojik değişiklikler evresidir. Bu evre ergenlik döneminin bir bölümünü oluşturur ve bu dönemden önce görülür. Ergenliğin erinlikten farkı tek başına fizik olgunluğu değil tam bir olgunluğu kapsamasıdır.

5 Ergenlik Döneminde Gelişim
Ergenlik dönemi en hızlı büyüme evresinden biridir. Biyolojik değişme ile başlar. Bedensel zihinsel ve ruhsal gelişme ile son bulur. Değişimler vücudun hızlı büyüyerek gelişmesi, hormonların çalışması ve cinsel dürtülerin artması şeklindedir. Ergenin vücudundaki hızlı değişimler hipofiz bezinin büyüme hormonu salgılamasıyla olur. Kızlarda ve erkeklerde

6 Ergenlik Döneminde Gelişim
Hormon değişikliği nedeniyle tüylenme görülür. Bedensel ve iç gelişmelerle birlikte kızlarda kanama meydana gelir.

7 Ergenlik Döneminde Gelişim
Erkeklerde hem boyda hem de ağırlıkta artış görülürken, kızlarda ergenlik döneminde yavaşladığı görülür. Erinlik öncesinde kızların ağırlığı erkeklere oranla daha azken, erinlik başlarında kızların erkeklerden daha ağır oldukları görülür. Erinlik sonlarına doğru erkeklerin ağırlığının kızlara oranla arttığı dikkati çeker.

8 Ergenlik Döneminde Gelişim
Ergenlik döneminde kas ve kemiklerin büyümesi ile ağırlık artışı olur. Beden şekli ve oranlarındaki önemli değişikliklere bakıldığında ergenlik döneminde erkeklerde dar kalça, geniş omuzlar, dümdüz uzanan bacaklar gözlenirken; kızlarda, geniş kalça, dar omuzlar ve eğimli olarak uzanan bacaklar şeklinde olur.

9 Ergenlik Döneminde Gelişim
- Bilişsel Gelişim 11 yaşından sonra başlayan ve mantıksal düşünmenin yetişkinler düzeyine ulaştığı bu döneme soyut işlemler dönemi denir. 7-8 yaşlarında sosyalleşmeye başlayan çocuk yaşlarında kuralların kişiler arası anlaşma sonucu olduğunu anlayacak duruma gelmiştir. Görüş alışverişi ve

10 Ergenlik Döneminde Gelişim
tartışma ile çocuklar görüşlerini haklı gösterebilecek düşünce kurallarını ve mantık yollarını bulmaya başlarlar. Bunun sonucu olarak da çeşitli varsayımlar oluşturup bunları sınayıp soyut düşünür, genelleme yapar ve soyut kavramları kullanarak bir durumdan ötekine geçiş yapabilir.

11 Ergenlik Döneminde Gelişim
Zihinsel muhakeme, işbirliği mantığın gelişmesi ve kurulmasında önemlidir. Ergen gerçek ya da olası sosyal durumlara karşı ilgisinin artması sonucu kendisini ve üyesi olduğu çeşitli grupların görüşlerine eleştirici gözlerle bakabilir. Toplumun gelenek ve göreneklerine, kurallarına karşı tutumu değişir. Ergen deneme yanılma yoluyla

12 Ergenlik Döneminde Gelişim
sebep sonuç ilişkisini daha rahat anlar.

13 Ergenlik Döneminde Gelişim
- Duygusal Gelişim Ergenin duygusal gelişimine bakıldığında yalnızlıktan duyulan haz yanında bir gruba katılma özlemi, yetişkini hor görme ama ona katlanma, endişe ve umutsuzluğa karşın geleceğe umutla bakma gibi belirgin çelişkili duygular vardır.

14 Ergenlik Döneminde Gelişim
Duygusal tepkileri sağlık durumu, cinsiyet, zeka düzeyi, okul başarısı ve sosyal kabul düzeyi gibi etkileyen faktörler vardır. Bu evre fırtına ve gerginlik dönemi olarak tanımlanabilir. Karamsarlık, gerçekle ilgili çatışmalar, kişisel üzüntü, güvensizlik duygusu, çevrenin takdirini kazanma duygusu, başarısızlıkları ve yetersizlikleri

15 Ergenlik Döneminde Gelişim
gencin içine kapanmasına neden olabilir. Ergenlik döneminde duyguların şiddetlendiği görülür. Bunun sonucunda gerginliğin iyi uyum sağlayamayanlarda belirli alışkanlıklara neden olduğu görülür. Örneğin ; tırnak yeme, parmak emme, saç bükme veya saç çekme, yüze elle dokunma gibi alışkanlıklar.

16 Ergenlik Döneminde Gelişim
Ergenlik dönemindeki bu şiddetli duygusallık çevresel ve toplumsal faktörlerle birlikte güvensizlik duygusu yaratır. Aile içindeki duygusal ve sosyal etkileşim kuşaklar arasındaki farklı düşünceler, sosyal beklentiler ve çevreye uyum süreci ergeni etkileyen durumlardır. Belirsizlik ve bilinmeyene karşı korku ergenlikte de görülür. Ergen korkuları

17 Ergenlik Döneminde Gelişim
objelere karşı sosyal ilişkilerde duyulan ve kendisi ile ilgilidir. Ergende koşullanmış bir korkunun benzer durum ve nesnelere genellenmesi olarak ifade edilen kapalı ve yüksek yerlerden korkma, karanlıktan korkma gibi fobi türleri görülür. Ergenin yaşının ilerlemesi ile birlikte görüşleri değişir ve giderek olgunlaşmaya

18 Ergenlik Döneminde Gelişim
başlar. Bu durum ergende endişeyi oluşturan kaynakları ve endişenin şiddetini etkiler. Ergenlerde alay edilmesi, yalan söylenmesi gibi öfkeye neden olan durumlar sosyal kaynaklıdır.

19 Ergenlik Döneminde Gelişim
Ergenin duygusal kısıtlanmalarına bakıldığında aşağıdaki dört nedenden bahsedebiliriz: çelişkiler arasındaki çatışmalar, çevresel yetersizlik ve tehlikeler, yetersiz alışkanlık ve beceriler, biyolojik yetersizlikler

20 Ergenlik Döneminde Gelişim
- Sosyal Gelişim Ergen her toplumda o çağa özgü duygu düşünce, tutum, davranış ve eylem içindedir. Bu çağda da duygusal coşku ve taşkınlık çabuk kurulan ve bozulan ilişkiler, kolay etkilenme, toplum içinde sivrilme, ilgi çekme, rol sahibi olma gibi durumlar ergenleri doğrudan etkilemektedir.

21 Ergenlik Döneminde Gelişim
Bir çocuğun ergen olması, toplumda saygınlık kazanma ve statü sahibi olma gibi gereksinimlerin görülmesi ile birlikte toplumsal gelişim ve uyum süreci başlar. Ergenlik döneminde kişinin toplumsal nitelik kazandığı bir kimlik arayışı dönemidir. Kimlik arayışı kişiliğe şekil vermek içinde bulunduğu çevrenin ekonomik ve sosyo-kültürel koşulları etkisi

22 Ergenlik Döneminde Gelişim
altında sorumluluk ve özerklik arasında denge kurma çabasıdır.Ayrıca ergenin ailesine, çevresindeki kişilere, düşüncelere, kültüre doğru gittikçe genişleyen bir alanda istemli yada istemsiz olarak benimsediği düşünce, davranış tutum ve eylemlerden oluşan bir süreçtir.

23 Ergenlik Döneminde Gelişim
Ergen 13 yaşında dışa dönük daha ciddi ve dikkatliyken, 14 yaşında daha mutlu, enerjik, güven dolu, yetişkinlere ve aile bireylerine olan tutumu daha olgunlaşmış, anne babayı eleştirme onların görüş ve düşüncelerine benimsememe eğilimlerine karşın aile bağları daha güçlenmiştir. 15 yaşındaki bir genç aksine ilgisiz ve kayıtsızdır. Duygularındaki değişim onun

24 Ergenlik Döneminde Gelişim
alınganlaşmasına, bir çok konuda rahatsız olmasına, bazı şeylere karşı koymasına ve bazılarından da korkmasına neden olur. Ayrıca ev içi ilişkilerinin giderek zayıflaması yalnız kalma ve bağımsızlık arzusunun olması görülürken giderek artan kendini gözleme ve tanıma, evdeki, okuldaki ve toplumdaki gruplara bağlanma

25 Ergenlik Döneminde Gelişim
ve uyum sağlama gibi çabalar oluşur. 16 yaşında bir ergen kendini daha iyi idare edebilmekte, güven duygusu artmakta, bağımsızlığı yaşamak istemesi gözlenmektedir. Geleceğe daha fazla yönelmişlerdir. Bu yaştaki ergenin kendini algılaması, kendine yetmesi ve topluma uyması, yasaları ve toplumsal kuralları

26 Ergenlik Döneminde Gelişim
kavramaya başlaması gibi olumlu gelişmelerle toplumun bir üyesi olarak yetişkinliğe iyice yaklaşmıştır.


"Ergenlik Dönemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları