Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERGENLİK DÖNEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERGENLİK DÖNEMİ."— Sunum transkripti:

1 ERGENLİK DÖNEMİ

2 biyolojik, psikolojik, Ergenlik dönemi, zihinsel ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir.

3 Ergenin gelişim ve olgunluğu genellikle devam ede gelen bir süreçtir
Ergenin gelişim ve olgunluğu genellikle devam ede gelen bir süreçtir. Her bir dönem kendinden önce gelene dayanmaktadır. Ortalama olarak kızların erkeklere oranla iki yıl kadar önce olgunlaşmaları nedeniyle, gençlik dönemindeki yaş sınırlarında, cinsler arasında belirgin bir farklılık görülür.

4 İlk dönem Orta dönem Ergenlik Dönemleri, Son dönem

5 ERGENLİK NE ZAMAN BAŞLAR
Ergenlikte İlk Dönem, kızlarda 13-15 erkeklerde 15-17,

6 Ergenlikte Orta Dönem, kızlarda 15-18 erkeklerde 17-19,

7 Ergenlikte Son Dönem, kızlarda 18-20 erkeklerde 19-21, Başlangıç dönemi, erinlik (buluğ) dönemi olarak da adlandırılabilir. Erinlik dönemi, cinsel organların olgunlaştıkları sırada oldukça kısa süren fizyolojik değişiklikler dönemi olarak görülür. Bu dönem kızlarda altı ayı biraz aşarken, erkeklerde iki yıl, hatta daha fazla sürebilir. Erinlik döneminde birey, kendi bedeninde olagelen değişikliklerin farkındadır. Kendisi için yeni olan bir takım duygular içindedir.

8 Ergenlerin Bakışıyla Büyükler "Onlar eski kafa" "Sanki onlar, hiç genç olmadılar" "Onlarla aramızda kuşak çatışması var", "Büyükler bizi hiç anlamıyorlar",

9 BEDENSEL GELİŞİM Ergenlik, biyolojik değişmeyle başlar ve bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişmeyle son bulur. Ergenliğin başlangıcının en belirgin habercisi boy uzamasıdır. Beden şekli ve oranlarındaki önemli değişiklikler, ergenlik dönemindeki fiziksel büyümenin karakteristiğidir.

10 BİLİŞSEL GELİŞİM 11 yaşından sonra mantıksal düşünme yetişkinler düzeyine erişir. Görüş alışverişi ve tartışma çocuğun yaşamında önemli bir yer almaya başlar. Toplumun gelenek ve göreneklerine, kurallarına karşı tutumu değişir. Bunların değişmez olduklarını düşünen çocuğun tersine, genç bunların yetişkinler tarafından kararlaştırıldıklarını ve değişik gruplara göre farklılıklar gösterebileceklerini kavrar.

11 DUYGUSAL GELİŞİM Ergenin duygusal dünyasında bazı çelişkiler dikkatimizi çeker. Yalnızlıktan duyulan hazzın yanı sıra, bir gruba katılma özlemi, yetişkini hor görme ama ona dayanma, endişe ve umutsuzluğa karşın geleceğe coşkuyla yöneliş, bu evrenin belirgin çelişkili duyguları arasında sayılabilir.

12 ana babasıyla konuşamamak
Cinsel sorunlarını ana babasıyla konuşamamak Hafta içinde akşamları dışarı çıkamamak Ailevi ve evle ilgili kaygılar Çocuk yerine konulmak Özel sorunlarını ana babasıyla konuşamamak Ana babaların arkadaş seçimine karışmaları Eve belli saatlerde dönmek zorunda kalmak

13 Ergenin duygusal tepkilerini etkileyen başlıca faktörler
sağlık durumu, zeka düzeyi, cinsiyet, okul başarısı ve sosyal kabul düzeyidir.

14 SAĞLIKLA İLGİLİ KAYGILAR
Yeterli uyumamak Duruşu ve beden yapısı kötü olmak Güzel yada yakışıklı olmamak Sinirli ve gergin olmak Cinsel gelişme kaygıları olmak

15 Ergenlik Döneminde En Sık Rastlanan Heyecan Biçimleri
Korku Endişe Cinsel Endişe Öfke Sevgi

16 KORKU: Ergenler için özellikle bilinmeyen şeyler korkunun doğmasına temel nedendir. Ergenin ilgilendiği faaliyetlerin sonucunu kestirememesi de korkuya neden olabilir.

17 ENDİŞE Gerçek nedenden çok, hayali nedenlerden oluşan korku tipleridir. Korkulan durumun zihinsel düzeyde prova edilerek yinelenmesi, endişenin en büyük karakteristiğidir.

18 ÖFKE Ergenlik döneminde öfkeye neden olan uyarımlar genellikle sosyal kaynaklıdır

19 SEVGİ Ergenlikte sevgi, hoş ilişkiler kurabilen, kendini seven ve güven veren kişilere yönelmiştir. Aile üyeleriyle olan bağı azalmış ve arkadaşlarıyla olan bağı artmıştır. Ergenin sevdiği kişi adedi azdır. Bu nedenle sevgisi çok kuvvetlidir. Karşı cinse delicesine aşık olma, kısa süre sonra bu duyguyu yitirme sıkça görülen olaylardır.

20 gülünç düşürüldüğünde
Alay edildiğinde, gülünç düşürüldüğünde Tenkit edildiğinde, azarlandığında Ergeni öfkelendiren konular: Haksız yere cezalandırıldığında İnsanlar ona hükmetmeye başladığında İşleri ters gittiğinde Özel eşyaları, kardeşleri yada ana babası tarafından habersizce

21 3.Disipline Karşı Direniş
1.Yalnızlık İsteği 2.Çalışma İsteksizliği Ergenliğin Tutum Ve Davranışlar Üzerindeki Genel Etkileri 3.Disipline Karşı Direniş 4.Çekingenlik 5.Fazla Hayal Kurma 6.Duygululuğun Artması

22 1.Yalnızlık İsteği: Evdeki işlere karşı isteksiz davranır. Odasına kapanır kimseyi görmek istemez. Duygu ve düşünceleriyle baş başa kalmak ister.

23 2.Çalışma İsteksizliği:
Bu dönemde genç okuluna ve derslerine karşı isteksiz davranır. Notlarında düşme olur. Bunun sebebi gençteki bedensel büyümenin enerjisini tüketmesidir. Bu genci tembelliğe sevk eder. Genel olarak bu yaşlardaki gençlerin ilgisini ders çalışmaktan çok başka şeyler çeker.

24 3.Disipline Karşı Direniş:
Yetişkinlerle olan çatışma 13 yaşlarında en üst noktaya gelmektedir. Yasakları saçma, kendine tanınan hakları yetersiz bulur. Uyarıldığında ‘bana karışamazsınız ben çocuk değilim’ diyerek birden tepki gösterir.

25 4.Çekingenlik: Kendine güven eksikliğinden, hata yapma kaygısından ileri gelir. Kendinden ve yeteneklerinden emin olmayan genç başkalarınca beğenilmeme kaygısıyla aslında yapabileceği bir çok işten ve insanlardan uzak durabilir. Bu durum gencin girişimciliğini ve bir çok alandaki başarısını olumsuz yönde etkiler.

26 5.Fazla Hayal Kurma: Özellikle ders çalışırken hayal kurma isteği güçlü bir biçimde ortaya çıkar ve zaman kaybına neden olur. Kişilik arayışı içinde olan genç, gerçek dünyada ulaşamadığı isteklerine ve üstünlük arzusuna hayaller vasıtasıyla ulaşıp mutlu olmaya çalışır.

27 6.Duygululuğun Artması:
Karamsarlık, ufacık bir nedenle ağlamalar, alınganlık artan duygululuğun sonucu olmaktadır. Erkekler kızlara göre sinirlidirler.

28 Toplum içindeki durumuyla İlgili kaygılar
çok az arkadaşı olmak Topluluk içinde yanlış anlaşılma korkusu Yeni arkadaşlar edinmeyi istemek ama bunu nasıl becereceğini bilmemek Yakın arkadaşı olmaması

29 Grup Çeşitleri Klikler: Kümeler Çeteler Örgütlü Gruplar:

30 GRUPLAŞMA ÇEŞİTLERİ Klikler: Kümeler: İlgi ve yetenekleri benzeşen
3-4 samimi arkadaştan oluşurlar. Bu kliklerde duygusal bağlılık fazladır En geniş ergen gruplarıdır. Önceleri aynı cinsten Üyelerden oluşurken, daha sonraları her iki cins de aynı kümede yer alabilir.

31 Örgütlü Gruplar: Çeteler: Ergenleri bir araya getirebilmek için okullar, bazı dini ve resmi kuruluşlar genç grupları örgütlerler. Okula uyum sağlayamayan ve okulda arkadaş edinemeyen kız ve erkek ergenlerin kurduğu topluluklardır.

32 Ergenlikte Davranış Bozuklukları:
Can sıkıntısı Hırçınlık Başarıda düşüş Başaramama korkusu Ders çalışmama Görüş ayrılığından doğan kuşak çatışması Tepkileri sert bir biçimde dile getirme Alınganlık Gezme ve eğlencelerden kısıtlandığında yalana başvurma Sağlıklı arkadaş ilişkileri kuramama/sürdürememe Kardeş çatışmaları Güvensizlik Çabuk karamsarlığa kapılma Huzursuzluk

33 DİN AHLAK KONULARINDAKİ KAYGILAR
Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmemek Dini konularda daha çok bilgi istemek Ölüm korkusu

34 BİTTİ Teşekkürler


"ERGENLİK DÖNEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları