Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Y.Doç.Dr. Ayhan URAL Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu / TÜRKİYE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Y.Doç.Dr. Ayhan URAL Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu / TÜRKİYE"— Sunum transkripti:

1 Y.Doç.Dr. Ayhan URAL Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu / TÜRKİYE
EĞİTİMDE AİLENİN YERİ Y.Doç.Dr. Ayhan URAL Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu / TÜRKİYE

2 EĞİTİMİN KAZANDIRACAĞI YETERLİKLER
İletişim Yeterliği, İşbirliği Yeterliği, Üretim-Tüketim Yeterliği, Kendini Gerçekleştirme, Y.Doç.Dr. Ayhan URAL

3 EĞİTİM Planlanmış Eğitim, Planlanmamış Eğitim, Y.Doç.Dr. Ayhan URAL

4 EĞİTİM Okulda Eğitim, Okul Dışında Eğitim, Y.Doç.Dr. Ayhan URAL

5 EĞİTİMDE AİLENİN YETKİSİ
Mutlak Egemenlik Dönemi, Kısmi Egemenlik Dönemi, Y.Doç.Dr. Ayhan URAL

6 AİLENİN YAPISI Otoriter Aile, Koruyucu Aile, Demokratik Aile,

7 ALİE TUTUMLARI Makam Esasına Dayalı Aileler,
Ana Babaların Kendileri İçin Biçimlendirdikleri Bir Makam, Çocuk Bu Makamın Gerektirdiği Bir İktidarla Karşı Karşıyadır, Soruları, istekleri, duyguları dikkate alınmaz Zihinsel Gelişim Düşük,

8 AİLE TUTUMLARI Şahsa Yöneliş Aileler
Çocuğun İlgileri, İstekleri, Duyguları Dikkate Alınır, Çocuk Aileye ve Çevreye Açıktır,

9 AİLENİN ÇOCUĞA İLİŞKİN İŞLEVLERİ
Besleme, Koruma, Yetiştirme, Eğitme,

10 AİLENİN ÇOCUĞA İLİŞKİN İŞLEVLERİ
Temiz Hava ve Işık, Uygun ve Dengeli Besin, Dil Kültürü, Koşup Oynayacak Yer, Bağırma, Çağırma, Gönlünce Gürültü Yapma, Akranlarla Arkadaşlık, Aşırı İlgiden ve baskıdan kurtulma ihtiyacı, Yaşına Uygun Güvenilir Ortamda Eğlenme,

11 AİLENİN ÇOCUĞA İLİŞKİN İŞLEVLERİ
Çocuğun Kişiliğinin Geliştirilmesi, Toplumsal Yaşama Katılımını Sağlama,

12 ……………………………………………………………………………………………….
AİLENİN OLUŞUMU Ben ……………. Ana-Baba, Sen ……………. Ana-Baba, O ……………. Çocuk(lar), ………………………………………………………………………………………………. ………………………………… ………BİZ………

13 ALENİN OLUŞUMU Hiçbir Zaman Aynı Olmayan, Genellikle Karşıt Olan,
Her Zaman Birbirini Tamamlayan, Üyelerden Oluşan Sosyal Bir Yapı

14 AİLENİN VAROLMA ÇABASI
Değişime Direnç, Yok Olma Kaygısı, Savunma Refleksi, Koruma Güdüsü, Değişik Araçlar Kullanma, Baskı Kurma, Çözülme, Sürecin Hızlanması,

15 ÖNERİ Karşılıklı Sevgi, Saygı, Özveri, Dayanışma, Paylaşım, ….. ……

16 ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK Kültür Baskın ise----Koruma Kaygısı Düşük,
Etkileşime Açık, Kültür Zayıf ise Koruma Çabası Yüksek, Etkileşime Kapalı,

17 ÇOK kÜLTÜRLÜLÜK Baskın Kültürün Egemenlik Kurma İsteği,
Zayıf Kültürün Savunma Refleksi,

18 DEĞER YARGILARINDAKİ FARKLILIK
Ailedeki Temel Değerler, Aile dışındaki Değerler, Kabul Edilebilir Farklılıklar, Kabul Edilemez Farklılıklar,

19 SONUÇ ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA

20 AİLENİN İŞLEVLERİ Çocuğun Zihinsel Gelişimi,
Zihinsel Gelişim Dil İlişkisi; Dinleme, Duyduğunu Anlama, Değerlendirme, Konuşma ve Anlama, Çocukla Konuşma, Sorulara Cevap Verme, Çocukla Oynama,

21 Ailedeki Temel Değerler Baskın
ÇATIŞAN DEĞERLER Ailedeki Temel Değerler Baskın BİREY MUTSUZ

22 Aile Dışı Değerler Baskın
ÇATIŞAN DEĞERLER Aile Dışı Değerler Baskın AİLE mUTSUZ

23 ÖNERİ Uzlaşı Kültürü

24 AİLENİN YETKİSİNİ PAYLAŞANLAR
Televizyon, Arkadaş, Öğretmen, Sosyal Çevre, Bilgisayar …,

25 AİLE Varlığını Tehdit Eden Öğeler, Algılanan Tehdit,
Bütünleşme Arayışları, Yalnızlık Duygusu, Beklenti Düzeyi,

26 İSTİSMAR ALANLARIMIZ İnançlar, Duygular, Cinsiyet, Yaş, Milliyet,
Yoksulluk, CEHALET

27 İSTİSMAR Cehaletimizden Yararlanılarak,

28 AİLENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Ekonomik Özellikler, Sosyal Özellikler, Kültürel Özellikler,

29 AİLEDE BAŞAT DEĞERLER Maddi Değerler, Manevi Değerler,

30 AİLE İÇİ İLETİŞİM Doğrudan İletişim, Dolaylı İletişim,

31 AİLE İÇİ ŞİDDET Doğrudan, Dolaylı,

32 AİLEDE EGEMEN KÜLTÜR Kırsal Kültür, Kentsel Kültür,

33 AİLE ÜYELERİNİN ROLLERİ
Annenin Rolü, Babanın Rolü, Çocuğun Rolü,

34 AİLENİN ÜYE SAYISI Kalabalık Aile, Çekirdek Aile,

35 AİLEDE ÇATIŞMA Gelenekçi Tutum, Yenilikçi Tutum,

36 KUŞAK ÇATIŞMASI Yaşa Dayalı Kültüre Dayalı

37 BİREYDE STATÜ EGEMNLİĞİ KURMA ARZUSU
Ekonomik Araçlar Kullanarak, Sosyal / Kültürel Araçlar Kullanarak, Fiziksel Görünüm, Yasal Olmayan Araçlar Kullanarak,

38 GENÇ Duygular; Yoğun, dalgalı, Sevinç-üzüntü, Sevgi-nefret,

39 GENÇ İç ve dış dünyayı dengelemek, Kendine özgü yaşamak,
Bağımsızlık duygusu yüksek,

40 GENÇ Ben neyim, kimim? Nasıl bir kişi olmalıyım?

41 CEVAP Aileden, Gencin Kendisinden,

42 CEVAP Ailenin / Toplumun Şablonu, Gencin Özlemi,

43 AİLENİN / TOPLUMUN ŞABLONU
Öğütler, Kurallar, Yasaklar, Modeller, Yönergeler, ……

44 GELİŞİM DÖNEMLERİ 1.ÇOCUKLUK: BEBEKLİK: 0-2 YAŞ
İLK ÇOCUKLUK: 2 -7 YAŞ. OKUL ÇOCUKLUĞU: YAŞ(KIZLAR), YAŞ(ERKEKLER).

45 GELİŞİM DÖNEMLERİ 2.ERGENLİK:
A)BULUĞ(ERİNLİK) VEYA ERGENLİĞİN BAŞLARI:11-13 YAŞ(KIZLAR),12-14 YAŞ (ERKEK) B)ERGENLİĞİN ORTALARI:14-16 YAŞ(KIZLAR),15-17 YAŞ(ERKEKLER) C)ERGENLİĞİN SONLARI:16/17-21 YAŞ

46 GELİŞİM DÖNEMLERİ 3.YETİŞKİNLİK:
A)YETİŞKİNLİĞİN BAŞLARI(GENÇ YETİŞKİNLİK):22-30 YAŞ. B)YETİŞKİNLİĞİN ORTALARI:30-40 YAŞ. C)YETİŞKİNLİĞİN SONLARI(ORTA YAŞA GEÇİŞ):40-45 YAŞ.

47 GELİŞİM DÖNEMLERİ 4.ORTA YAŞLILIK: 45 – 65 YAŞ 5.YAŞLILIK: 65 – 75 YAŞ
6.İHTİYARLIK: 75 YAŞ VE ÜSTÜ

48 AİLENİN BEKLENTİSİ Öz Yaşantılar, Çevresel Etkiler,
Toplumsal Baskılar,

49 SONUÇ Ailenin Karşılaştığı Sorunlar Genel Özellikler Göstermektedir,
Sorunların Varlığı Olumlu Bir Durumdur, Sorunların Çözümü Bilimsel Olmalıdır,


"Y.Doç.Dr. Ayhan URAL Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu / TÜRKİYE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları