Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T - Testi Bağımsız örneklem t – Testi, bir birinden farklı örneklemlerin ölçülen ortalaması ile tahmin edilen ya da bilinen ortalamasının karşılaştırtırılmasında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T - Testi Bağımsız örneklem t – Testi, bir birinden farklı örneklemlerin ölçülen ortalaması ile tahmin edilen ya da bilinen ortalamasının karşılaştırtırılmasında."— Sunum transkripti:

1 t - Testi Bağımsız örneklem t – Testi, bir birinden farklı örneklemlerin ölçülen ortalaması ile tahmin edilen ya da bilinen ortalamasının karşılaştırtırılmasında kullanılır.

2 THY Verileri Doğrultusunda SPPS Uygulaması
t - Testi Ho : THY Türk müşterilerinin ‘ Türk Hava Yolları güvenilirdir’ yargısına verdikleri Cevap ile Yabancı müşterilerinin ‘ Türk Hava Yolları güvenilirdir’ yargısına Verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. H1 : THY Türk müşterilerinin ‘ Türk Hava Yolları güvenilirdir’ yargısına verdikleri Cevap ile Yabancı müşterilerinin ‘ Türk Hava Yolları güvenilirdir’ yargısına Verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık vardır.

3 Sonuç Uygulanan test %95 anlamlılık düzeyinde gerçekleştirilmiştir.

4 Sonuç Uygulanan test %99 anlamlılık düzeyinde gerçekleştirilmiştir.

5 Sonuç Uygulanan test %99 anlamlılık düzeyinde gerçekleştirilmiştir.

6 Yorum Independent Samples Test tablosunun Sig. (Anlamlılık) sütunundaki değerin 0 olduğu görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den ve 0,01’ den küçük olduğu için, THY Türk müşterilerinin ‘ Türk Hava Yolları güvenilirdir’ yargısına verdikleri Cevap ile Yabancı müşterilerinin ‘ Türk Hava Yolları güvenilirdir’ yargısına Verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık vardır, p < 0,05 ve p<0,01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğimizde t-testi sonuçları ve gruplara ait ortalamalar birlikte değerlendirildiğinde, H0 hipotezi reddedilmiş ve THY Türk müşterilerinin ‘ Türk Hava Yolları güvenilirdir’ yargısına verdikleri Cevap ile Yabancı müşterilerinin ‘ Türk Hava Yolları güvenilirdir’ yargısına Verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık vardır yargısına ulaşılmıştır.

7 Korelasyon Analizi Korelasyon analizi ile iki farklı değişken arasındaki ilişkinin yönü (-1 ve +1 arasında alacak değerler ile) ve şiddeti hakkında bilgi edinebiliriz. Lakin kesinlikle bir neden-sonuç ilişkisi şeklinde kullanamayız. Parametrik veriler için : Pearson Korelasyon Analizi Ordinal Ölçekli veriler için : Spearman Korelasyon Analizi Nominal Ölçekle ölçülmüş veriler için : Kendall’s Tau-b Korelasyon Analizi Uygulanmaktadır. THY verilerinden müşteri geliri; ordinal ölçekli veri ve bilet tercihleri ise nominal ölçekli veri olduğundan ötürü bu verilerin korelasyon analizini Kendall’s Tau-b testi sonuçlarına göre yorumlayacağız

8 THY Verileri Doğrultusunda SPPS Uygulaması
Korelasyon Analizi Ho : THY müşterilerinin bilet tercihleri ve gelirleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. H1 : THY müşterilerinin bilet tercihleri ve gelirleri arasında anlamlı bir ilişki vardır

9 Sonuç

10 Sonuç

11 Yorum Örneğimizde korelasyon analizi sonuçları, THY müşterilerinin bilet tercihleri ve gelirleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur ile THY müşterilerinin bilet tercihleri ve gelirleri arasında anlamlı bir ilişki vardır arasında orta düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Buna göre analiz sonucunda korelasyon katsayısı 0,25 olarak çıkmıştır.

12 Teşekkürler


"T - Testi Bağımsız örneklem t – Testi, bir birinden farklı örneklemlerin ölçülen ortalaması ile tahmin edilen ya da bilinen ortalamasının karşılaştırtırılmasında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları