Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Belediyelerin kentsel yönetim ve denetimine destek olmak üzere tasarlanmış, kentle birlikte yaşayan Coğrafi Bilgi Sistemidir. Kapsamında kentin tüm harita,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Belediyelerin kentsel yönetim ve denetimine destek olmak üzere tasarlanmış, kentle birlikte yaşayan Coğrafi Bilgi Sistemidir. Kapsamında kentin tüm harita,"— Sunum transkripti:

1

2 Belediyelerin kentsel yönetim ve denetimine destek olmak üzere tasarlanmış, kentle birlikte yaşayan Coğrafi Bilgi Sistemidir. Kapsamında kentin tüm harita, plan ve ilişkili stratejik sözel verileri bulundurup çözüme yönelik analizlerin yapılmasına olanak sağlar. Belediyelerin birimleri ile diğer kurumları arasındaki koordinasyonu ve bilgi akışını hızlandırır. “ Akıllı Kentler “ K E N T B İ L G İ S İ S T E M İ N E D İ R ?

3 KENT BİLGİ SİSTEMİNİN AMAÇLARI

4  Ortofoto Haritalar ( 1:1000 ve 1:5000 )  Sayısal Haritalar ( 1:1000 ve 1:5000 )  Kadastro Paftaları  İmar Planları ( 1:1000, 1:5000, 1:25000 )  Altyapı Şebekesi  Yol Ağı  Numarataj Verileri  Mülkiyet ve Vergi Kayıtları  Su Abone Kayıtları  Yapı Envanterleri KENT BİLGİ SİSTEMİNDE YER ALAN BİLGİLER

5 İMAR BİLGİ SİSTEMİ

6 SAYISAL HALİHAZIR, KADASTRO VE İMAR HARİTA

7 İMAR OTOMASYONU Dilekçe

8 Dilekçe Sorgulama İMAR OTOMASYONU

9 İmar Durumu Verme

10 Plankote İMAR OTOMASYONU

11 Aplikasyon Krokisi

12 GELİRLER BİLGİ SİSTEMİ

13 GELİRLER OTOMASYONU Emlak Vergisi

14 GELİRLER OTOMASYONU Çevre Temizlik Vergisi

15 GELİRLER OTOMASYONU İlan ve Reklam Vergisi

16 SU YÖNETİM SİSTEMİ

17 Abone Kayıt Ekranı

18 SU YÖNETİM SİSTEMİ Abone Sorgulama Ekranı

19 SU YÖNETİM SİSTEMİ Abone Bina Grafikte (Ortofoto) Görme imkanı

20 SU YÖNETİM SİSTEMİ Abone İşlemleri Ekranı

21 Fatura Tahsilatı Ekranı SU YÖNETİM SİSTEMİ

22 Yönetici Tahsilat Takip Ekranı

23 Rapor Tanımlama Ekranı SU YÖNETİM SİSTEMİ

24 ANALİZLER VE TEMATİK HARİTALAR

25 Kamu alanlarında illegal yapılaşma kolaylıkla tespit edilebilir. ARAZİ KULLANIM DENETİMLERİ

26 ARAZİ KULLANIMININ SINIFLANDIRILMASI Amaç dışı arazi kullanımı kolaylıkla denetlenir

27 BİNALARDA KAT İHLALLERİ TESPİTİ İmara aykırı yapılaşma önlenir

28 SU KAÇAKLARI ANALİZİ Kaçak su kullanan yerler kolaylıkla tespit edilir

29 EMLAK VERGİ KAÇAKLARI ANALİZİ Etkin Vergi Denetimi Sağlanır

30 DEMOGRAFİK ANALİZLER – NÜFUS DAĞILIMLARI Nüfus dağılımı ile planlama kriterlerinin uyumu kolaylıkla sağlanır

31 İŞYERLERİ SEKTÖREL DAĞILIM ANALİZLERİ İşyerlerinin tiplerine göre kente dağılımı kolaylıkla izlenir Yatırım planlamasında, işyeri takibinde etkinlik artar

32 Tüm kamu mülkiyeti işgallere karşı etkin biçimde korunur İstimlak planları daha sağlıklı yapılır Belediye kiraları etkin takip edilir MÜLKİYET TİPLERİ ANALİZ RAPORU

33 Y O L A Ğ I Trafik Planlaması, Güvenlik-Polis Araç Takip Ulaşım Planlaması, Çöp Toplama Planlaması Bakım Çalışmaları Planlaması

34 SBŞB KENT BİLGİ SİSTEMİ PROJE ALANI

35  Toplam SBŞB Sorumluluk Sınırı 81000 ha  51.000 ha Harita Alanı  1685 Adet 1/1000 ölçekli Sayısal Harita  171 Adet 1/5000 ölçekli Sayısal Harita  1685 Adet 1/1000 ölçekli Ortofoto Harita SBŞB KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA ÜRETİLEN HARİTALAR

36 SBŞB KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA TOPLANAN VERİLER F Sayısal Harita Üretim Alanı : 51.000 ha F Projeye Katılan İlçe Bld. Sayısı: 4 Bld. F Toplam Su Abone Sayısı: 243.000 F Toplam Bina Sayısı : 65.000 F Toplam Nüfus (TUİK2011) : 538.000

37


"Belediyelerin kentsel yönetim ve denetimine destek olmak üzere tasarlanmış, kentle birlikte yaşayan Coğrafi Bilgi Sistemidir. Kapsamında kentin tüm harita," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları