Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİ TABANI VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİ TABANI VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 VERİ TABANI VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
BUSE TAŞKESEN

2 VERİ TABANI Veri tabanları birbirleriyle ilişkili bilgilerin depolandığı alanlardır. Veri tabanları; büyük miktardaki bilgileri depolamada geleneksel yöntem olan ‘’dosya-işlem sistemine’’ alternatif olarak geliştirilmiştir. Telefonlarımızdaki kişi rehberi günlük hayatımızda çok basit bir şekilde kullandığımız veri tabanı örneği olarak kabul edilebilir. Veri tabanları sayesinde bilgilere ulaşır ve onları düzenleyebiliriz.. Veri tabanları, veri tabanı yönetim sistemleri aracılığıyla oluşturulur ve yönetilir.

3 VERİ TABANI YÖNETİCİLİĞİ
Günümüzde veri tabanı sistemleri, bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına, çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Veri tabanı fiziksel olarak bilgileri tutarken mantıksal bir hiyerarşiye de sahiptir. Veri tabanı sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu, düzeni, sorgulaması, güvenliği ve denetiminin karmaşık bir hal alması veritabanı yöneticiliği kavramının oluşmasına neden olmuştur.

4 VERİ MODELLEME Veritabanında asıl önemli kavram, kayıt yığını ya da bilgi parçalarının tanımlanmasıdır. Bu tanıma Şema adı verilir. Şema veri tabanında kullanılacak bilgi tanımlarının nasıl modelleneceğini gösterir. En yaygın olanı, İlişkisel Model' dir (relational model), bu modelde veriler tablolarda saklanır. Tablolarda bulunan satırlar (row) kayıtların kendisini, sütunlar (column) ise bu kayıtları oluşturan bilgi parçalarının ne türden olduklarını belirtir. Başka modeller (Sistem Modeli ya da Ağ Modeli gibi) daha belirgin ilişkiler kurarlar.

5 VERİ VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Genel olarak veri, “bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgi, dayanak bilgi yada belge yada ipuçları” olarak tanımlanmaktadır. Araştırma surecinde veri niteliğindeki bilgi ve özellikler ele alınıp islenerek üzerinde yorumlar vb yapılarak sonuçlar çıkarılmaya çalışılır. VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ 1-Anket Yöntemi 2-Gözlem Yöntemi 3-Görüşme Yöntemi 4-Deney Yöntemi 5-Tarama Yöntemi

6 1- Anket Yöntemi: Araştırmacı tarafından oluşturulan, bilgi alınacak kişilere doğrudan doğruya okuyup cevaplandıracakları soruların hazırlanması ile yapılan bilgi edinme, veri toplama yöntemidir. Bu yöntem daha çok sosyal içerikli araştırmalarda kullanılmaktadır. İstatistik ilkelerine uygun yapılırsa, belirli ölçüde güven verebilen bir örneklemden hareketle ana kütle hakkında genelle me yapılabilir.

7 2-Gözlem yöntemi: Araştırılacak unsurların doğal ortamlarında yapılarının incelenmesi sonucu veri elde etme yöntemidir. Çeşitli davranış nedenlerinin tanımlanmasında, karmaşık davranışların (insan ilişkileri) araştırılmasında kullanılan bir veri toplama yöntemidir. Gözlem yoğunluğu araştırma kapsamına göre değişmektedir, bir oluşum için tek bir gözlem yeterli değildir.

8 3- Görüşme (Mülakat) Yöntemi:
Görüşme: Bilgi alınacak kişilerle karşılıklı konuşma yoluyla veri toplama yöntemidir. Görüşme yoluyla veri toplanırken araştırmacının konuya yönelik yeteri kadar bilgi birikimine sahip olması ve mutlaka bir hazırlık yapması gereklidir.

9 4- Deney Yöntemi: Bir araştırma konusuna ilişkin veri elde etmek amacı ile; araştırıcının kontrolünde neden-sonuç ilişkilerini belirlemeye dönük toplanmak istenen verilerin üretilmesi çalışmalarıdır. Deneysel araştırmada araştırmacı, bir araştırma ortamı oluşturmaktadır. Oluşturulan bu ortam içinde araştırmacı, ilgili olduğu olay, değişken ve etkenleri ayarlamak, değiştirmek, ortadan kaldırmak gibi yollarla istediği duruma getirmekte, yani kontrol etmektedir.

10 5- Tarama Yöntemi: Araştırmacının konusuyla ilgili mevcut kaynakların incelenmesi yoluyla veri elde etme yöntemidir. Kaynaklar denince akla ilk etapta yazılı eserler gelmelidir. Bunlar; kitap, makale, gazete, belge, tutanak, anı, biyografi vb.dir. Tarama yöntemi belli bir amaca dönük olarak kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsar.

11 1)Veri nedir? 2)Veri tabanı nedir? 3)Veri modellemenin amacı nedir? 4)Veri tabanı yöneticiliği nasıl yapılır? 5)Veri toplama yöntemleri nelerdir?


"VERİ TABANI VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları