Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

30 Nisan 2014 İSTANBUL SANAYİ ODASI 12. SANAYİ KONGRESİ 15 MAYıS 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "30 Nisan 2014 İSTANBUL SANAYİ ODASI 12. SANAYİ KONGRESİ 15 MAYıS 2014."— Sunum transkripti:

1 30 Nisan 2014 İSTANBUL SANAYİ ODASI 12. SANAYİ KONGRESİ 15 MAYıS 2014

2 Geçmişten bugüne sadece sanayinin ve sanayicinin sorunlarına yönelik dar bir bakış açısına sahip olmayı asla uygun görmedik.

3 Geçmiş, bugün ve gelecekten oluşan bütüncül bir zaman anlayışının hakkını, bugüne kadar hiçbirimizin yeteri kadar vermedik.

4 HİÇBİRİMİZ MASUM DEĞİLİZ

5 GERÇEKLERLE, GERÇEKLERİMİZLE YÜZLEŞMELİYİZ!

6 “21. Yüzyılla Büyük Yüzleşme”

7 Ekonomi Ekonomi Devlet-Demokrasi-Toplum Devlet-Demokrasi-Toplum Şirketler ve Eğitimdeki Vasatlıkla Yüzleşme ve Bundan Çıkış Yolları Şirketler ve Eğitimdeki Vasatlıkla Yüzleşme ve Bundan Çıkış Yolları

8 VASATLIK en az 150 yıldır ayağımıza dolanan ZİNCİRDİR.

9 Vasatlıktan Bütünsel Gelişmeye Bugün Türkiye kritik bir eşikte duruyor. Bugün Türkiye kritik bir eşikte duruyor. Sanayi Kongresi Bildirgesi

10 Toplumumuzun Beklentisi, Her Bakımdan Gelişmiş Bir Ülkede Yaşamaktır Sanayi Kongresi Bildirgesi Türkiye mutlaka sanayileşmeyle bütünsel kalkınmasını sağlamalı, kendi üretim ve ürün teknolojisine sahip olarak "sanayileşmiş ülke" statüsüne ulaşmalıdır. Türkiye mutlaka sanayileşmeyle bütünsel kalkınmasını sağlamalı, kendi üretim ve ürün teknolojisine sahip olarak "sanayileşmiş ülke" statüsüne ulaşmalıdır.

11 Yeni Bir Dünyaya Doğru Dünya koşulları tarihte benzeri görülmedik bir hızla değişiyor. Dünya koşulları tarihte benzeri görülmedik bir hızla değişiyor. Vasatlıktan kurtulup refah ve esenliğe ulaşmak için yeni bir zihniyet ve yaklaşım gerekiyor. Vasatlıktan kurtulup refah ve esenliğe ulaşmak için yeni bir zihniyet ve yaklaşım gerekiyor. Sanayi Kongresi Bildirgesi

12 Bütünsel Kalkınma Önerimiz Sanayi Kongresi Bildirgesi Kalkınma ancak ekonomik gelişmişlik, sosyal gelişmişlik, insani gelişmişlik, sürdürülebilirlik ve yönetişim unsurlarının aynı anda ve birbirleriyle uyumlu olarak gelişmesi halinde sağlanabilir. Kalkınma ancak ekonomik gelişmişlik, sosyal gelişmişlik, insani gelişmişlik, sürdürülebilirlik ve yönetişim unsurlarının aynı anda ve birbirleriyle uyumlu olarak gelişmesi halinde sağlanabilir.

13 Her Alanda İnovasyon ‘Bütünsel Kalkınma’nın günümüz koşullarında tek yolu vardır, o da inovasyona dayalı büyümedir, akıllı büyümedir! ‘Bütünsel Kalkınma’nın günümüz koşullarında tek yolu vardır, o da inovasyona dayalı büyümedir, akıllı büyümedir! Sanayi Kongresi Bildirgesi

14 Yeni Teknolojik ve Sektörel Yönelişler Sanayi Kongresi Bildirgesi Ülkemiz teknoloji ve yetenek kapasitesini artırmak için yeni teknoloji alanlarına yönelmelidir. Ülkemiz teknoloji ve yetenek kapasitesini artırmak için yeni teknoloji alanlarına yönelmelidir. Yeni teknolojiler, tüm imalat ve hizmet sektörleriyle bütünleştirilmelidir. Yeni teknolojiler, tüm imalat ve hizmet sektörleriyle bütünleştirilmelidir. En büyük teminat, duran varlıklar veya şahsi kefaletler yerine bilgi, fikirler ve buluşlar olabilmelidir. En büyük teminat, duran varlıklar veya şahsi kefaletler yerine bilgi, fikirler ve buluşlar olabilmelidir.

15 Adil Bir Vergi Düzenlemesi İhtiyacı Bütünsel kalkınmanın finansmanının sağlanması için kapsamlı bir vergi reformu zorunludur. Bütünsel kalkınmanın finansmanının sağlanması için kapsamlı bir vergi reformu zorunludur. Sanayi Kongresi Bildirgesi

16 Dünyayla Bütünleşmeye Devam Etmeliyiz Ülkemizin tüm uluslararası antlaşma ve forumlarda çok yönlü etkinliğini artırmasını her zaman destekleyeceğiz. Ülkemizin tüm uluslararası antlaşma ve forumlarda çok yönlü etkinliğini artırmasını her zaman destekleyeceğiz. Sanayi Kongresi Bildirgesi

17 En Büyük Eksiğimiz: İşbirliği Kültürü Kamu otoritelerinin sanayi stratejileri ve politikalarında yönlendirici ve özendirici işlevi yeniden tanımlanmalıdır. Kamu otoritelerinin sanayi stratejileri ve politikalarında yönlendirici ve özendirici işlevi yeniden tanımlanmalıdır. Sanayi Kongresi Bildirgesi

18 Yeni Anayasa ve Hukuk Reformu Aciliyetini Koruyor Kuvvetler ayrımı ilkesine ve çoğulculuğa bağlı, insan hak ve özgürlükleri için güvence sunacak demokratik bir anayasa yapılmalıdır. Kuvvetler ayrımı ilkesine ve çoğulculuğa bağlı, insan hak ve özgürlükleri için güvence sunacak demokratik bir anayasa yapılmalıdır. Sanayi Kongresi Bildirgesi

19 Yeni Bir Kamu Yönetimi Anlayışı Ekonomik ve toplumsal faaliyetlerin özgürlüğünü güvence altına alan, “insan odaklı bir devlet” yapılanmasına ihtiyaç vardır. Ekonomik ve toplumsal faaliyetlerin özgürlüğünü güvence altına alan, “insan odaklı bir devlet” yapılanmasına ihtiyaç vardır. Sanayi Kongresi Bildirgesi

20 Beşeri Sermaye Türkiye’nin beşeri sermayesini hızla geliştirmek için bütünsel bir stratejiye acilen ihtiyacı vardır. Türkiye’nin beşeri sermayesini hızla geliştirmek için bütünsel bir stratejiye acilen ihtiyacı vardır. Sanayi Kongresi Bildirgesi

21 Herkes İçin Nitelikli Eğitim 21. yüzyılı kazanabilmemiz için eğitim kapsayıcı, çoğulcu, nitelikli ve eşitlikçi bakış açısına dayanmalıdır. 21. yüzyılı kazanabilmemiz için eğitim kapsayıcı, çoğulcu, nitelikli ve eşitlikçi bakış açısına dayanmalıdır. Sanayi Kongresi Bildirgesi

22 Ana Halka Öğretmenlerimizi Güçlendirmektir Öğretmenlerimizin maddi durumları, sosyal statüleri ve entelektüel düzeyleri yükseltilmelidir. Öğretmenlerimizin maddi durumları, sosyal statüleri ve entelektüel düzeyleri yükseltilmelidir. Sanayi Kongresi Bildirgesi

23 Yeni Bir İş ve Yönetim Anlayışı Ülkemizde patron şirketi anlayışı hâkimdir, profesyonellere güven eksiktir, yatay yapı ve ilişkilerden çok dikey yapı ve ilişkiler belirleyici olmaktadır. Ülkemizde patron şirketi anlayışı hâkimdir, profesyonellere güven eksiktir, yatay yapı ve ilişkilerden çok dikey yapı ve ilişkiler belirleyici olmaktadır. İşbirliği yapmanın yaratıcı ve geliştirici dinamiklerinden yararlanılmalıdır. İşbirliği yapmanın yaratıcı ve geliştirici dinamiklerinden yararlanılmalıdır. Sanayi Kongresi Bildirgesi

24 Girişimcilik Özel sektörün yanı sıra kamu sektöründe de girişimci bir anlayışın ülkemizde yerleşmesi sağlanmalıdır. Özel sektörün yanı sıra kamu sektöründe de girişimci bir anlayışın ülkemizde yerleşmesi sağlanmalıdır. Sivil toplum kuruluşlarının da yeni kaynak yaratma, verimli çalışma ve yönetişim gibi performans belirleyici yönlerde ciddi sorunları vardır. Sivil toplum kuruluşlarının da yeni kaynak yaratma, verimli çalışma ve yönetişim gibi performans belirleyici yönlerde ciddi sorunları vardır. Girişimcilik burada da dönüştürücü bir rol oynayabilir. Girişimcilik burada da dönüştürücü bir rol oynayabilir. Sanayi Kongresi Bildirgesi

25 Birlikte Yaratmak Tüm dünyada “birlikte yaratma” paradigması kaliteli iş yapmanın, topluma değer katmanın başlıca önkoşulu haline geldi. Tüm dünyada “birlikte yaratma” paradigması kaliteli iş yapmanın, topluma değer katmanın başlıca önkoşulu haline geldi. Sanayi Kongresi Bildirgesi

26 Gençlerin Önünü Açalım Tüm karar alıcıları, kamu yöneticilerini, şirketlerimizi, üniversitelerimizi ve sivil toplum kuruluşlarımızı yeni kuşakları anlamaya, desteklemeye ve önlerini açmaya çağırıyoruz. Tüm karar alıcıları, kamu yöneticilerini, şirketlerimizi, üniversitelerimizi ve sivil toplum kuruluşlarımızı yeni kuşakları anlamaya, desteklemeye ve önlerini açmaya çağırıyoruz. Sanayi Kongresi Bildirgesi

27 Kadınların Yüzyılı Daha nitelikli bir ekonomik ve sosyal gelişim için kadın istihdamı artırılmalıdır. Daha nitelikli bir ekonomik ve sosyal gelişim için kadın istihdamı artırılmalıdır. Girişimci, sanayici ve yönetici kadınların oranı hızla yükseltilmelidir. Girişimci, sanayici ve yönetici kadınların oranı hızla yükseltilmelidir. Sanayi Kongresi Bildirgesi

28 Özgünlüğümüz Gücümüzdür Türkiye dünyanın çok özel bir bölgesinde çok özgün bir ülkedir. Türkiye dünyanın çok özel bir bölgesinde çok özgün bir ülkedir. Sanayi Kongresi Bildirgesi

29 BÜTÜNSEL KALKINMA MODELİ öneriyoruz BÜTÜNSEL KALKINMA MODELİ öneriyoruz

30 30 Nisan 2014 İSTANBUL SANAYİ ODASI 12. SANAYİ KONGRESİ 15 MAYıS 2014


"30 Nisan 2014 İSTANBUL SANAYİ ODASI 12. SANAYİ KONGRESİ 15 MAYıS 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları