Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANLATIM BOZUKLUKLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANLATIM BOZUKLUKLARI."— Sunum transkripti:

1 ANLATIM BOZUKLUKLARI

2 ANLATIM BOZUKLUKLARI Dilin en önemli görevi onu kullanan insanlar arasındaki anlaşmayı sağlamaktır. Söylenmek istenen her şey; açık, yalın ve anlaşılır biçimde dile getirilmelidir. İyi bir cümlede kelimeler yerli yerinde kullanılmalı, gereksiz kelimelere yer verilmemeli, anlatılmak istenenin dışında bir anlam çıkarılmasına mahal verilmemelidir. Eğer konuşmada ve yazmada açıklık, yalınlık ve anlaşılırlık yoksa ortada bir anlatım bozukluğu var demektir.

3 ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması
2. Bir kelimenin yanlış anlamda kullanılması 3. Birbiriyle çelişen sözlerin kullanılması 4. Eklerin yanlış kullanılması 5. Özne – yüklem uyumsuzluğu ( özne veya yüklem eksikliği ) 6. Nesne – yüklem uyumsuzluğu ( nesne eksikliği ) 7. Mantık hataları 8. Fiilin yanlış kullanılması ( fiil eksikliği ) 9. Tamlama yanlışları 10. Kelimelerin yanlış yerde kullanılması 11. Birleşik cümlelerde yüklemler arasındaki uyumsuzluk

4 ANLATIM BOZUKLUKLARI Aynı cümlede eş anlamlı ( anlamdaş ) kelimelerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. O; neşeli, herkes tarafından sevilen şen bir insandır. Bu konuda herkesin düşüncesini ve fikrini almalısınız.

5 ANLATIM BOZUKLUKLARI Bir kelimenin anlamının cümlede geçen başka bir kelimede zaten yer alıyor olması anlatım bozukluğuna sebep olur. Onun yanına giderek duyduklarını alçak sesle kulağına fısıldadı. Japonya’daki arkadaşıyla iki yıl boyunca karşılıklı mektuplaştılar.

6 ANLATIM BOZUKLUKLARI Bir kelimenin anlamına uygun olmayan bir şekilde veya benzer şekilde yazılan bir kelimenin yerine kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Aşağı yukarı bundan tam otuz yıl önceydi.

7 ANLATIM BOZUKLUKLARI Cümle içerisinde bazı kelimelerin Türkçenin yapısına uygun olmayan kullanımları anlatım bozukluğuna yol açar. Çocuğun saçları çok büyümüştü. ( uzamıştı ) Öğretmen sınıfa girince ilk olarak kendini tanıştırdı. ( tanıttı )

8 ANLATIM BOZUKLUKLARI Özellikle sıralı cümlelerde öznenin her iki yüklemin de öznesi olamadığı durumlarda anlatım bozukluğu oluşur. Farklı yüklemler aynı özneye bağlandığında bu durum ortaya çıkar. Herkes oyun oynuyor, ( kimse ) kitap okumuyordu.

9 ANLATIM BOZUKLUKLARI Cümlede nesnenin kullanılmamasından ya da nesne olmadan cümlenin yüklemine bağlanmayacak bir ifadenin bulunmasından anlatım bozukluğu meydana gelir. Bize yardım edeceklerine inanıyor ve ( yardımlarını )bekliyoruz.

10 ANLATIM BOZUKLUKLARI Birden fazla ve birbirinden farklı tümleçler kullanılmayı gerektiren cümlelerde bir tümlecin kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açar. Adaya yaklaşıyor mu yoksa ( adadan ) uzaklaşıyor mu?

11 ANLATIM BOZUKLUKLARI Gerçekleşmesi mantık açısından mümkün olmayan ya da düşünme veya ifade hataları bulunan cümleler de anlatım bozukluğu içerir. Ay bir yandan ( sarsın ) sen bir yandan sar beni. Ben ona ( hayranım ), o kırmızıya hayran.

12 ANLATIM BOZUKLUKLARI Özellikle isim ve sıfat tamlamalarının bir arada yanlış bir biçimde kullanılması ile ortaya anlatım bozukluğu çıkar. Bu derste belgisiz ( sıfatları ) ve sayı sıfatlarını öğrendik.

13 ANLATIM BOZUKLUKLARI Bir kelimenin cümle içinde yanlış ve istenmeyen bir anlam verebilecek bir yerde kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur. Devlet eski bakanı ( eski devlet bakanı )

14 ANLATIM BOZUKLUKLARI Birleşik cümlelerde birinci cümlenin yüklemi ile ikinci cümlenin yüklemi arasında uyumsuzluk olması anlatım bozukluğuna yol açar. Her ne kadar şehir dışına taşınmışsa ( taşınılmışsa ) da beklenen huzur bulunamamıştı.

15


"ANLATIM BOZUKLUKLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları