Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: İsmail KEPEK Numara:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: İsmail KEPEK Numara:"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan: İsmail KEPEK Numara: 20110954036
Konu: Zamirler(ADILLAR)

2 Zamirler(ADILLAR) Cümlede ismin yerini tutan, isim olmadığı halde isim gibi kullanılabilen kelimelere zamir(adıl) denir. Zamirler, cümle içinde isimlerin yerlerini tuttukları için onların bulunduğu görevlerde bulunabilirler; özne, yüklem, nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç olabilirler. Zamirler, isimlerin yerlerini tutma şekillerine ve yerlerini tuttukları isimlere göre gruplara ayrılır

3 ZAMİR ÇEŞİTLERİ ZAMİRLER Kişi zamiri İşaret zamiri Belgisiz zamir
Soru zamiri Zarflar, görevleri bakımından 5 gruba ayrılır:

4 ZAMİR ÇEŞİTLERİ 1. Kelime Halindeki Zamirler a. Kişi Zamirleri
Kişi isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir. TEKİL ÇOĞUL KİŞİ BEN BİZ 2.KİŞİ SEN SİZ 3.KİŞİ O ONLAR

5 Kişi zamirlerinin özellikleri :
Kişi zamirleri, isimlere getirilen hal eklerini alabilirler. ben, beni, bana, bende, benden sen, seni, sana, sende, senden o, onu, ona, onda, ondan Birinci ve ikinci tekil kişi zamirleri, -e hal eki aldığında kök değişikliğe uğrar; bana, sana şekline girer. ben - e > bana, sen - e > sana Kişi zamirleriyle tamlama kurulabilir. Tamlayan görevinde kullanılırlar: Benim yurdum Onun evi Senin kitabın Onların sorunları

6 1. Kelime Halindeki Zamirler
b. İşaret Zamirleri Varlıkların yerini belirtmek için kullanılan zamirlere işaret zamiri denir. Tekil olanlar : bu, şu, o Çoğul olanlar : bunlar, şunlar, onlar Diğer işaret zamirleri : öteki, beriki Örnekler: Bu çok sağlam bir evdir. Bunları kim götürecek ? Onu kim kırdı?

7 İşaret zamirlerinin özellikleri :
Bu, şu, o kelimeleri, ismi belirttiğinde sıfat, ismin yerine kullanıldığında ise zamirdir. İşaret zamirleri de isimler gibi hal eklerini alarak çekime girerler. Hal ekleri Tekil Çoğul i hali bunu, şunu, onu bunları, şunları, onları -e hali buna, şuna, ona bunlara, şunlara, onlara -de hali bunda, şunda, onda bunlarda, şunlarda, onlarda -den hali bundan, şundan, ondan bunlardan, şunlardan, onlardan İşaret zamirleri iyelik ekleri almaz. İşaret zamirleri, isim tamlamalarında tamlayan olabilirler. Örnekler Bunun kapısı açık. Şunun temelleri daha sağlam.

8 2. Ek Halindeki Zamirler a. İyelik Zamirleri
İsimlerin sonuna eklenerek, onların ait oldukları kişileri bildiren eklerdir. Tekil: Ders-im, Ders-in, Ders-i Çoğul: Ders-imiz, Ders-iniz, Ders-leri

9 Soru Zarfları 2. Ek Halindeki Zamirler a. İlgi Zamiri
Bir cümlede aynı ismi tekrarlamamak için ilgi zamiri kullanırız. İlgi zamiri “-ki” kelimeyle bitişik yazılır ve ismin yerini tutar. Örnekler: Onunkinden yaz. Benimki durmuş senin saatin kaç ?

10 SON

11 Kaynakça adresinden alındı.


"Hazırlayan: İsmail KEPEK Numara:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları