Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Trombositler Prof. Dr. Asuman Gölgeli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Trombositler Prof. Dr. Asuman Gölgeli."— Sunum transkripti:

1 Trombositler Prof. Dr. Asuman Gölgeli

2 Trombositler Küçük hücre parçacıkları Granül içerirler
1.5 to 3 x 105/mm3 Kemik iliğinde megakaryositlerden oluşurlar Thrombopoietin tarafından regüle edilirler Pıhtılaşmada rol alırlar

3                                                                                                                           

4 Çapları: 2-4 m Ömrü:8-10 gün Dalakta parçalanır % 60-75’ dolaşımda,% ‘i dalakta Trombositoz sayısının artması Trombositopeni sayısının azalması

5                                                                                                                                            

6 Pıhtılaşmada.. Kesilen damarının ekstrasellüler matriks proteinleri ile etkileşirler. kollajene yapışır ve tıkaç oluştururlar Granüllerinden kimyasal mediatörler salınır Koagülasayonu ve yara iyileşmesini stimule ederler

7 Trombosit fonksiyonları
Adezyon Aktivasyon Sekresyon Agregasyon

8

9 Önemli yapıları Plazma membranı Granülleri Sitoplazması Kanal sistemi

10 Plazma membranı Fosfolipid çok, glikoprotein az
Glikoproteinler endotele bağlanmaz Travmatize bölgeye bağlanırlar GP-1 trombosit-kollajen GP-2 trombosit-vWF GP-3 trombosit-trombosit (fibrinojen ile)

11 Trombosit

12

13 Trombosit stimulasyonu
TxA2, ADP, Adrenalin, kollajen, trombin ile uyarılır, Fosfolipidlerden...TxA2 oluşur Tromboksan A2 (TxA2) agregatör Prostosiklinler....agregasyon inhibitörü

14 Granülleri Yogun granüller:Serotonin, ADP, Ca+2 içerir
-granüller:fak.I, fak V,fak.VIII, trombosit faktör-4 (PF-4), b-tromboglobulin (b-TG), heparin nötralizan protein, Trombospondin,vWF, trombositten türeyen büyüme faktörü (PDGF) Asit hidralaz içeren granüller:endoglikozidaz, heparin

15

16 Sitoplazması Trombostenin Aktin, miyozin Endoplazmikretikülum Golgi
Mitokondri

17

18

19

20

21 Trombosit aktive olması
ADH Serotonin NA PAF adenil siklaz inhibe olur hücre içi fonksiyonlar artar

22 Salınan ADP Adezyon ve agregasyona n.o. Trombosit şekli değişir
cAMP inh. eder

23 TF-4 Heparin bağlar Kemotaksik etkiyi artırır Kollajenaz ı inh eder
Elastazı stimule eder

24 PDGF Trombosit, makrofaj ve endotelden salınır
Kemotaktik faktörleri etkiler Mitozu hızlandırır

25 Trombospondin (TSP) Heparin, Ca+2, fibrinojen,fibronektin,kollajen, trombin, plazminojen ile reaksiyona girer

26

27 PAF Trombosit aktive edici faktör Membran lipidlerinden türer
Trombositte reseptörü var Trombosit, nötrofil, eozinofil, monosit, endotel hücresi ve mast hücrelerinden salgılanır

28

29

30 Fosfolipaz C aktifleşir
Fosfotidil inositolden......IP3 + DAG Fosfolipaz A aktifleşir Fosfotidil kolinden araşidonik asit

31 Fosfotidil inositol 4-5 bifosfat;
DAG granül sekresyonu IP Ca+2 girişi, trombosit şekil değişikliği

32

33

34

35

36


"Trombositler Prof. Dr. Asuman Gölgeli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları