Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1926’ da Türk Medeni Kanunu çıkarılarak kadın-erkek eşitliği sağlandı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1926’ da Türk Medeni Kanunu çıkarılarak kadın-erkek eşitliği sağlandı."— Sunum transkripti:

1 1926’ da Türk Medeni Kanunu çıkarılarak kadın-erkek eşitliği sağlandı.
5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU 5. ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU Cumhuriyetin ilanı ile birlikte çağdaş Türk toplumu ortaya çıkmaya başladı. Medrese, Tekke ve Tarikatlar kapatıldı ten itibaren kadınlarda modern giysiler tamamen serbest bırakıldı. 1926’ da Türk Medeni Kanunu çıkarılarak kadın-erkek eşitliği sağlandı.

2 5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU 1934’te Soyadı Kanunu ve kadınlara Seçme Seçilme Hakkı tanındı. Ayrıca 1927’ de: -İstanbul Radyosu, -Şehir tiyatroları, -Güzel sanatlar akademileri, -Konservatuar, -Devlet Opera ve Balesi gibi kurumlar açılarak Türk toplumunun modernleşmesi hızlandırılmıştır.

3 5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU A. Medreselerin Kapatılması (3 Mart 1924) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nda, medreselerin kapatılması konusunda herhangi bir hüküm yoktur. Ancak medreselerin fonksiyonlarını yerine getirmek ve din görevlileri yetiştirmek amacıyla İlahiyat Fakültesi ile İmam Hatip Okulları açılması kanunla öngörüldüğünden, medreselerin kapatılması zorunlu hale gelmiştir.

4 5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU B. Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925) 30 Kasım 1925'te tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştır. Böylece toplumsal alanda Iaikleşme sağlanmıştır. Önemi: 1.Türk halkının bilime, akılcılığa ve laik düşünceye yönelmesi açısından önemli bir adım atıldı.

5 5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU 2.Birlik beraberliğin sağlanması yönünde önemli bir adım atıldı. 3.Türkiye’nin falcılar, şeyhler, dervişler ve büyücüler ülkesi olamayacağı ispatlandı.  Aynı gün şeyh, derviş, mürit gibi unvanların kullanılması ve kurumlarla ilgili elbiselerin giyilmesi ve muskacılık yasaklandı.

6 5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU C. Kılık-Kıyafetin Düzenlenmesi (25 Kasım 1925) Sebepleri: 1.Türk halkının görünümünü çağdaşlaştırmak, 2.Ayrılık ifade eden giysilerin giyimini durdurmak, 3.Çağdaşlaşmayı ve birliği sağlamak.

7 5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU Açıklamalar: 1.Şapka devrimi Kastamonu’dan başlatılmıştır. 2. Kadınların giyimi konusunda kanun çıkarılmayıp; bu durum doğal haline bırakıldı. 4.3 Aralık 1934’de çıkarılan bir kanunla din adamlarının ibadet yerlerinin dışında dini kıyafet giymeleri yasaklandı. (Diyanet İşleri Başkanı, Patrik ve Hahambaşı bu kuralın dışında tutuldu.)

8 5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU D. Soyadı Kanununun Kabulü (21 Haziran 1934) Sebepleri: 1.Medeni Kanunun uygulanmasından doğan aksaklıkları gidermek. 2.Toplumda ayrılık ifade eden lakapları kaldırarak birliği güçlendirmek. 3.Eşitlik ilkesini güçlendirmek.

9 5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU Açıklamalar: 1.Aynı gün ağa, hoca, molla, paşa ve bey gibi unvanların kullanımı yasaklandı. 2.Osmanlı’dan kalan madalyaların taşınması yasaklandı. 3.Meclis Mustafa Kemal’e Atatürk soyadını verdi ve bu soyadı başkalarının kullanmasını yasakladı.

10 5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU E. Medeni Kanun'un Kabulü (17 Şubat 1926) Türkiye Devleti, laikliği amaçladığına göre İslam hukukuna dayanan "Mecelle"yi uygulayamazdı. Yeni bir medeni kanunun hazırlanması uzun zaman alabilirdi. Japonların yaptığı gibi, laik bir Avrupa ülkesinin medeni kanununun alınması uygun görüldü.

11 5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU Sonuçta, İsviçre Medeni Kanunu'nun alınması kararlaştırıldı. TBMM, 17 Şubat 1926'da yeni Medeni Kanunu kabul etti, 6 Ekim 1926'da yürürlüğe girdi.

12 5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU NEDEN İSVİÇRE MEDENİ KANUNU ? - Avrupa'daki medeni kanunların en yenisi olması, - Sorunlara akılcı ve pratik çözümler getirmesi, - Aile hukukunun kadın-erkek eşitliğine dayanması, - Avrupa medeni kanunlarının tümünden yararlanmış olması, - Demokratik olması etkili olmuştur.

13 5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU Medeni Kanun'un Kabulünün Sonuçları - Kadınlarla erkekler arasında toplumsal ve ekonomik alanda tam bir eşitlik sağlanmıştır. Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı tanınmıştır. - Evlilik, devlet kontrolü altına alınarak resmi nikah zorunluluğu kabul edilmiştir.

14 5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU - Çok kadınla evlenme yerine tek kadınla evlilik kararlaştırılmış, Medeni Kanun ile modern Türk ailesi kurulmuştur. - Mirasta kız ve erkek çocuklar arasında eşitlik sağlanmıştır. - Boşanmada serbestlik kaldırılarak belli şartlara bağlanmıştır.

15 - Toplumsal hayat çağdaş gelişmelere göre düzenlenmiştir.
5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU - Toplumsal hayat çağdaş gelişmelere göre düzenlenmiştir. - Kabul edilen kanunlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına uygulanır hale getirilmiştir. Böylece hukuk bakımından vatandaşlar arasında din ve mezhep farkı gözetilmemiştir. - Hukuk birliği sağlanmıştır.

16 5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU - Türkiye'deki Müslüman olmayan topluluklar, Lozan Antlaşması'nın kendilerine tanıdığı haklardan vazgeçtiklerini ve Türk Medeni Kanunu'na uymak istediklerini bildirdiler. Hükümetçe de bu isteğin kabulüyle Avrupa devletlerinin müdahaleleri ortadan kalkmıştır. Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma yetkileri de sona ermiştir.

17 5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU F. Kadın Haklarının Kabulü ve Kadının Toplumdaki Yeri a.Sosyal Haklar Medeni Kanun’un kabulü ile kadın erkek eşitsizliği giderildi. Türk kadını, resmî nikâh, boşanma, çocukların vesayeti, mirasta eşitlik, meslekte çalışma haklarına kavuştu.

18 5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU b. Siyasal Haklar Kadınlara 3 Nisan 1930’da belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı, 29 Ekim 1933’de muhtar seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı, 5 Aralık 1934’de ise milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi.

19 Atatürk ve Modern Türk Kadınları

20 5- ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU Kadınlara Siyasal Hakların Verilmesinin Önemi: 1.Kadın, siyasal alanda erkeğe eşit hale geldi. 2.Ulusal irade meclise tam olarak yansıdı. 3.Milli Egemenlik ve Halkçılık pekişti. 4.Türk kadını Avrupa ülkelerinde kadınlara verilmiş olan haklardan daha fazla hakka sahip oldu.


"1926’ da Türk Medeni Kanunu çıkarılarak kadın-erkek eşitliği sağlandı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları